Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968  Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968
Søg Kontakter Website oversigt
 
Hjem
Hvad er nyt?
USA-udgaver
Internationale udgaver
Videoer
Tilknyttede sider
Dit synspunkt
AbonnementFanget i en misbrugskultur
 
Side    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  Hvad er kendsgerningerne?

Af Anette Refstrup
Scientologi Kirken Danmark

  D
ebat om etik indenfor journalistikkens verden er ikke noget nyt. Gang på gang har nyhedsmedierne forsøgt at holde orden i egne rækker ved at etablere retningslinier for mediedækning. Sådanne bestræbelser slår som regel fejl, selvom mediernes udbredte påvirkning af samfundet gør det absolut nødvendigt at nyhedsdækning er sandfærdig - fortæller sandheden og ikke manipulerer med kendsgerningerne.

Scientologi Kirken har af og til været genstand for uetisk medieomtale. En række artikler i Kristeligt Dagblad for nylig er et klassisk eksempel. Bladet sendte en journalist hele vejen til USA for at interviewe nogle repræsentanter fra en lille gruppe, der blandt sine fremtrædende medlemmer tæller folk, der er på flugt fra retssystemet, én der er dømt for hadske, kriminelle aktiviteter, én der bekender sig til at være anarkist, og som er tæt forbundet med en berygtet neo-nazist.

Hvorfor er Kristeligt Dagblad villig til at benytte sådan en gruppe som kilde og dermed sætte deres journalistiske integritet på spil? Hvorfor bruges disse kilder i et angreb på en religion?

Måske er det fordi scientologer, som er temmeligt direkte overfor sociale dårligdomme, korruption og overtrædelse af menneskerettigheder, har trådt nogen over tæerne. Vi tager ansvar for tilstande rundt omkring os, og vi gør noget for at forbedre dem. Vi sætter mange reformer igang. Vore aktiviteter har nogle gange truet sær interesser, som profiterer på at bestemte sociale dårligdomme ikke forsvinder.

Tag for eksempel problemet med stoffer.

Scientologer er en 100% narkofri gruppe. Scientologi kirker tilbyder en service, der gør enhver, der har været påvirket af stoffer i stand til at overvinde de ødelæggende mentale virkninger af misbruget, samt at gøre noget ved årsagerne til, at han eller hun i det hele taget tyede til stoffer.

Scientologer støtter også det internationalt anerkendte rehabiliteringsprogram for stofmisbrugere, Narconon, en stoffri afvænningsmetode, som udelukkende bygger på L. Ron Hubbards værker. Narconon, som har et center i Danmark, har en afvænningsprocent på 70.

Man kan også finde scientologer, der aktivt deltager i oplysning om stoffer i form af præventive aktiviteter i samfundet som foreningen Sig Nej til Stoffer, Sig Ja til Livet og foreningens ungdomsprogram Stoffri Ungdom.

Disse aktiviteter er iværksat som en respons på stofproblemet i Danmark, som i den grad er eskaleret, at nogen nu påstår, at det er “umuligt” at løse. At løse problemet med stoffer er det samme som at overvinde denne opgivende holdning. Det betyder også, at håndtere kilderne til problemet ved roden.

Det kan desuden medføre, at man træder nogen over tæerne.

Blandt de mest aktive pushere i dagens samfund finder vi det psykiatriske systems behandlere, som bedøver befolkningen med en overflod af personlighedsændrende “lykkepiller” og andre stoffer - som regelmæssigt deles ud til voksne og børn, med en astronomisk profit for dem, der fremstiller stoffet, til følge. En stor del af de ulovlige stoffer vi har i dag, er selvfølgelig de stoffer, der engang var “lovlige” stoffer i det selv samme psykiatriske system - lige fra Valium og Ecstacy til kokain og LSD. Nutidens “lykkepiller” bliver snart morgendagens stoffer, som efterlader en katastrofal ødelæggelse i sit kølvand.

Scientologer er skarpe modstandere af den form for bedøvelse. Siden oprettelsen af Medborgernes Menneskerettighedskommission, en organisation, der blev grundlagt i 1969 for at holde øje med, undersøge og rapportere om overgreb på menneskerettigheder indenfor det psykiatriske behandlingssystem, har scientologer været toneangivende i kampen mod den psykiatriske bedøvelse af børn og voksne.

På grund af det har Scientologi i nogle lande oplevet en kraftig reaktion, hovedsageligt i form af alvorlige angreb i medierne, iværksat af folk med økonomiske interesser indenfor produktionen af psykofarmaka. Det er ikke en eller anden sammensværgelsteori. Det er en dokumenteret og uomtvistelig kendsgerning.

Derfor kommer det ikke som nogen overraskelse for redaktørerne på Frihed, at danske interesser indenfor produktionen og udbredelsen af psykiatriske stoffer er at finde blandt aktionærerne i Kristeligt Dagblad. Det kunne være ønskeligt at få afklaret, i hvor stor udstrækning disse økonomiske interesser har kunnet påvirke avisen til at iværksætte de fanatiske angreb på Scientologi.

Om nogen medier nogensinde vil lære værdien af ærligt, etiskt journalistarbejde at kende, kan man kun gisne om. Publikum, derimod, behøver ikke at acceptere “nyheder,” som er påvirket af økonomiske interesser.

Det mest centrale i hele Scientologi religionen er dette begreb: “Tænk selv.” Det er vores anbefaling til alle, der er interesseret i sandheden.

Vores døre er altid åbne. Du er altid velkommen til at besøge os, selv finde ud af det og selv træffe dine beslutninger.

Forrige Næste
 

 
Forrige | Ordliste | Indhold | Næste |
| Dit synspunkt | Tilknyttede sider | Boghandel | Hjem |
Frihed

Supported Sites
Scientology Groups · Reviews for "The Church of Scientology" · Scientology: The Doctrine of Clarity · Allexperts Scientology Q&A · Religious Tolerance: Scientology · Description of the Scientology Religion · Scientology (CESNUR) · Scientology · Scientology Handbook · Scientology Religion · What is Scientology?

© 2004 Den Internationale Scientologi Kirke. Alle Rettigheder Forbeholdt. For information om varemærker