Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968  Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968
Søg Kontakter Website oversigt
 
Hjem
Hvad er nyt?
USA-udgaver
Internationale udgaver
Videoer
Tilknyttede sider
Dit synspunkt
AbonnementFanget i en misbrugskultur
 
Side    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  Medlemmer af foreningen Sig Nej til Stoffer, som er sponsoreret af Scientologi Kirken og Scientologer fra hele Europa, uddeler informationsbrochurer om stoffer på steder I Danmark, der ofte besøges af unge.

Prioritering af forebyggelse

Sig Nej til Stoffer - Sig Ja til Livet påpeger, at information om stoffer og præventive foranstaltninger er altafgørende prioriteter for at kunne løse problemet med stoffer, og at det skal have lige så meget opmærksomhed som rehabilitering for faktisk at kunne løse problemet med stoffer på langt sigt.

“Unge mennesker har brug for at vide, at personlighedsændrende stoffer ikke er løsningen på livets problemer, og at det ikke gør stofferne bedre, bare fordi de opreklameres som sådan”, udtaler Christine Astrupgaard. “Et stof er og bliver et stof, og de har grundlæggende set den samme virkning. Stoffer er i realiteten gift, og de skader ikke blot fysisk, men også mentalt og åndeligt. Stoffer lægger et låg på uønskede følelser og fornemmelser”.

Sig Nej til Stoffer - Sig Ja til Livet er en forening med et effektivt informations- og forebyggelsesprogram mod stoffer. Den støttes af Scientologi Kirken, og fokuserer på at unge skal få fuld forståelse for, hvad stoffer egentlig er, og hvilke bivirkninger de har.

Frivillige fra Sig Nej til Stoffer - Sig Ja til Livet er hver uge synlige i København, Århus og andre byer, med informationsstande og frivillige, der omdeler faktuel litteratur om farerne ved stoffer. Forbipasserende møder ofte yngre medlemmer af foreningen, iklædt gule veste og iført store “ecstasy piller” af flamingo. De indsamler bl.a. i hundredvis af protestunderskrifter mod stoffer, som overrækkes til politikere og embedsmænd, for at holde dem informeret om foreningens arbejde og borgernes ønske om et stoffrit samfund. Medlemmer af foreningen holder også informative foredrag om stoffer og tager desuden også ud i byens natteliv, for at tale med de unge, med dørmændene og forældre om stoffer.

Scientologi kirkerne er initiativtagere til kampagner imod stoffer over hele Europa og scientologer taler om stoffer med en vis vægt: Medlemmerne af kirken er 100% narkofri, og scientologer over hele verden har befriet over 250.000 mennesker fra den fælde, der hedder stofmisbrug.

Ydermere støtter Scientologi Kirkerne det almennyttige og uafhængige rehabiliteringsprogram for narkomaner, Narconon. Narconon, der har 70 centre i 29 lande, inklusiv Danmark, har hjulpet tusindvis af narkomaner, mange af dem meget hårde heroin misbrugere, tilbage til livet. Narconon benytter en rehabiliteringsmetode for narkomaner, som er udviklet af L. Ron Hubbard. Narconon, der har meget lave tilbagefaldsprocenter, har udmærket sig med en succes, der er uden sidestykke.

...........................

Narconon blev herhjemme I juni anerkendt som en almennyttig velgørende organisation, hvilket stadfæster dets skattefri status og velgørende natur.
...........................

Narconon blev herhjemme i juni anerkendt som en almennyttig velgørende organisation, hvilket stadfæster dets skattefri status og velgørende natur. Ud over rehabilitering, kører Narconon også omfattende oplysningsprogrammer om stoffer.

Selv om scientologer ikke er modstandere af brugen af medicin og antibiotika i behandlingen af fysiske tilstande, benytter de selv hverken narkotika eller nogen form for personlighedsændrende psykofarmaka. Stoffer, der sælges som en løsning på alt, lige fra depression til overvægt. For scientologer er det ganske simpelt: Stoffer truer ikke kun én fysisk, men også åndeligt.

“Medaljens bagside”

Frivillige i foreningen Sig Nej til Stoffer - Sig Ja til Livet giver et klart og enkelt budskab til de unge: “På trods af hvad du ser i tv og i populære blade, løser stoffer ikke dine problemer, og får dem heller ikke til at forsvinde. Man bliver afhængig af stoffer, og bivirkningerne er en dødbringende fælde. Dette budskab når ud til tusindvis af børn, unge og voksne. Over hele Europa har folk fortalt de frivillige medarbejdere, at de på grund af kampagnen har ændret deres syn på stoffer og besluttet sig til ikke at tage dem eller til at ville hjælpe deres venner med at komme ud af stofmisbruget.

Scientologi Kirken opfordrer befolkningen til at deltage i Sig Nej til Stoffer - Sig Ja til Livets arbejde. Desuden opfordres alle kirker, ungdomsgrupper og sociale organer, der arbejder med børn og unge, til at opprioritere information og forebyggelse.

Den omfattende informations kampagne fra Sig Nej til Stoffer - Sig Ja til Livet, giver ofte anledning til debat om stoffer, både mellem forældre og unge, mellem studerende og lærere og mange andre. Offentlige debatter gør kendsgerninger og erfaringer kendte. De modsvarer påstande om, at stoffer ingen reelle bivirkninger har. I kontrast hertil, er det Sig Nej til Stoffer - Sig Ja til Livets erfaring, at hundredvis af mennesker ikke vil tale om andet end de besværligheder eller sorger de personligt har oplevet eller set blandt familie eller venner, som et resultat af stofmisbrug - det være sig ulovlige eller lovlige.

Offentlig respons

“Jeg er så glad for, at der er nogen, der arbejder på at informere ungdommen om sandheden om stoffer,” sagde en forbipasserende på Strøget i København - en bemærkning som hundreder af mennesker kommer med.

Gentagne gange har folk bemærket til de frivillige, at den information og oplysning, der finder sted i skolerne om stoffer, ikke har den tilsigtede virkning.

“Det er virkelig godt, det arbejde I gør for at informere unge mennesker om risikoen ved at tage stoffer,” udtalte en borger. “Jeg tror generelt, at samfundet har givet op overfor dette problem, og jeg tager virkelig hatten af, for det I gør.”

Behovet for information om stoffer er til daglig meget synligt. De frivillige i Sig Nej til Stoffer - Sig Ja til Livet møder fortsat støtte og opmuntring, og får mange forespørgsler om ekstra eksemplarer af deres informationshæfter om stoffer.

Alle er enige i, at bred offentlig information om stoffers beskaffenhed er en livsvigtig del af den langsigtede løsning på problemet.


For mere information om foreningen Sig Nej til Stoffer – Sig Ja til Livet, kontakt venligst:
Sig Nej til Stoffer – Sig Ja til Livet
Gl. Kongevej 3-5, 1.
1610 København V
tlf.: 33 55 77 70
http://www.nejtilstoffer.dk
Forrige Næste
 

 
Forrige | Ordliste | Indhold | Næste |
| Dit synspunkt | Tilknyttede sider | Boghandel | Hjem |
Frihed

Supported Sites
Scientology Groups · Reviews for "The Church of Scientology" · Scientology: The Doctrine of Clarity · Allexperts Scientology Q&A · Religious Tolerance: Scientology · Description of the Scientology Religion · Scientology (CESNUR) · Scientology · Scientology Handbook · Scientology Religion · What is Scientology?

© 2004 Den Internationale Scientologi Kirke. Alle Rettigheder Forbeholdt. For information om varemærker