Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968  Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968
Søg Kontakter Website oversigt
 
Hjem
Hvad er nyt?
USA-udgaver
Internationale udgaver
Videoer
Tilknyttede sider
Dit synspunkt
AbonnementFanget i en misbrugskultur
 
Side    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  Kristeligt Dagblads dobbeltmoral

En forhistorie med at bruge kilder, der er kendt for at opildne til intolerance og endog vold mod andre — inklusive kristne — afslører Kristeligt Dagblads journalistiske dobbeltmoral.


I de seneste uger har Kristeligt Dagblad bragt en opdigtet kontrovers om Scientologi Kirken.

Ursula Caberta -  Jesse Prince
Ursula Caberta er knyttet til en gruppe med base i Amerika, der er engagert i en fanatisk kampagne imod religionsfrihed; ledende medlemmer har overtrådt loven og andre er i kriminalpolitiets søgelys eller har verserende sager. Caberta vises her med Jesse Prince.

Kontrovers er ikke noget nyt indenfor avisskrivning, men der er et punkt, hvor grænsen mellem det blot at rapportere om og så direkte at opfinde historier overskrides.

Det hykleri, der ligger i at piske en stemning op imod en anden religion - og i at søge at ødelægge den lange danske tradition for religiøs tolerance - er i virkeligheden forræderi mod gode, gamle, kristne idealer.

I tidligere udgaver af Frihed har vi informeret om Kristeligt Dagblads kristne journalistiske politik, som inkluderer en fuldstændig åben platform for kilder, der bevisligt forsøger at opildne til intolerance og endog vold mod andre.

Et kik på blot nogle få af de kilder Kristeligt Dagblad brugte ved tidligere skriverier om Scientologi Kirken, folk som også er relevante i forhold til de seneste historier i Kristeligt Dagblad, får bladets dobbeltmoral til at fremstå meget tydelig.

 S
cientologi Kirken har været et stolt og aktivt medlem af det danske samfund i mere end 30 år og har bidraget til det på mange måder. Medlemmer har aktivt arbejdet på, at børn ikke kommer på stoffer, har hjulpet stofmisbrugere ud af stofmisbrug, har hævet samfundets moralske værdier, udbygget kommunikationen mellem religiøse grupper samt mange andre aktiviteter.

Scientologi Kirkens forhistorie i København og andre dele af Danmark beskrives bedst med ord som harmoni og sameksistens med andre.

Dette billede blev gentagne gange forstyrret i midten af halvfemserne af Kristeligt Dagblad, som optrådte som talerør for den tyske ekstremist Ursula Caberta y Diaz.

Caberta er embedsmand i Hamburg, og hendes diskrimination imod scientologer er klart dokumenteret og fastslået af adskellige menneskerettighedsgrupper over hele verden. Hendes egne brud på menneskerettighederne er en af hovedårsagerne til, at Tyskland har fået anmærkninger i mere end tredive Internationale rapporter som fx. Helsinki Kommissionen, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), Det Amerikanske Handelsministerium og Det Amerikanske udenrigsministerium. USA’s Handelskammer placerede i 2000 og igen i 2001 Tyskland på en observationsliste over lande, der udøver diskriminerende handelspraksis, som en følge af Cabertas indsats.

Caberta er desuden af en tysk appelret blevet pålagt at afholde sig fra at distribuere en anti-religiøs publikation om Scientologi Kirken, fordi hun havde overtrådt “princippet om neutralitet og tolerance” som fastlagt i den tyske forfatning.

Involveret i skandale

Caberta er i øjeblikket af de tyske myndighed under anklage for beskyldninger om bestikkelse, efter at hun har modtaget penge af den amerikanske forretningsmand Robert Minton, tilsyneladende for at fremme hendes diskrimination af scientologer. Ifølge tysk lov er strafferammen for en embedsmand, der modtager penge fra en anden for offentligt at fremme dennes interesser, op til tre års fængsel. Caberta har under ed indrømmet overfor retten at have modtaget $50.000 af Robert Minton.

Denne skandale er særlig interessant i forhold til Kristeligt Dagblad, idet Robert Minton er manden, der har sørget for det økonomiske grundlag under den såkaldte Lisa McPherson Trust i Florida. Det var folk fra denne trust Kristeligt Dagblad anvendte som kilder i den seneste artikelserie imod Scientologi Kirken i Danmark.

Minton har støttet og finansieret kriminelle anti-religiøse fanatiske grupper med tilknytning til denne trust (se afsnittet: “Betalte Nyheder”).

Grænsen for anstændighed overskredet

Robert Minton’s fond er en udløber af den nu nedlagte antireligiøse gruppe i USA “Cult Awareness Network” (CAN). Kristeligt Dagblad har gentagne gange brugt kilder med tilknytning til denne organisation, før den blev nedlagt, i forbindelse med artikler om Scientologi Kirken.

Efter at en række medlemmer fra CAN i 1995 blev arresteret for ulovlige og voldelige overgreb på medlemmer af minoritets-religioner, fandt den amerikanske forbundsdomstol CAN skyldig i kidnapning og voldeligt overfald på en kristen mand. Medlemmer af CAN havde holdt manden indespærret i fem dage, mens de forsøgte at få ham til at afskrive sin tro.

I dommen lød det, at overfaldet var “af så grov karakter og måden, det blev gjort på, så ekstrem, at det oversteg enhver grænse for anstændighed og var at betragte som skændigt og forkasteligt for ethvert civiliseret samfund”. CAN blev pålagt at betale $4.875.000 i erstatning til manden.

Næste...
Forrige Næste
 

 
Forrige | Ordliste | Indhold | Næste |
| Dit synspunkt | Tilknyttede sider | Boghandel | Hjem |
Frihed

Supported Sites
Scientology Groups · Reviews for "The Church of Scientology" · Scientology: The Doctrine of Clarity · Allexperts Scientology Q&A · Religious Tolerance: Scientology · Description of the Scientology Religion · Scientology (CESNUR) · Scientology · Scientology Handbook · Scientology Religion · What is Scientology?

© 2004 Den Internationale Scientologi Kirke. Alle Rettigheder Forbeholdt. For information om varemærker