Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968  Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968
Søg Kontakter Website oversigt
 
Hjem
Hvad er nyt?
USA-udgaver
Internationale udgaver
Videoer
Tilknyttede sider
Dit synspunkt
AbonnementFanget i en misbrugskultur
 
Side    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

Lederen af CAN, Cyntia Kisser udtrykte sin holdning overfor kristendommen på denne måde i avisen Cleveland Plain Dealer: “Hvis Jesus var i live i dag, ville vi være særligt interesserede i ham på grund af de kontroverser, der ligger i hans yderligtgående aktiviteter. Vi ville kigge efter overgreb, uetisk opførsel og folkeforførelse. Vi ville derefter sende, hvad vi måtte finde, til journalisterne”.

Man kunne vel forvente, at en kristen avis ville advare sine læsere mod sådanne personer. Men når det drejer sig om at skrive om Scientologi Kirken, virker det som om, Kristeligt Dagblad mener, at “målet helliger midlet “. Selv hvis disse midler inkluderer at anvende kilder, der er kendt for at være rabiate antikristne.

Lav journalistisk standard

De kilder, Kristeligt Dagblad anvender, sætter samtidig standarden for kvaliteten og sandhedsværdien af deres artikler. Det europæiske sidestykke til CAN stod i 1996 bag en rapport med overskriften: “Scientologi Kirken lukker i Grækenland”. Udover at overskriften var ukorrekt, indeholdt artiklen flere andre eksempler på denne lave journalistiske standard.

Sandheden er, at Kirken i Grækenland ikke blev lukket, hverken den dag eller nogen anden dag.

Der var flere forsøg fra CANs græske sidestykke på at forhindre Scientologi Kirkens missionen i Athen i at udføre sine religiøse aktiviteter i Athen. Forsøget slog ikke alene fejl, men bagmændene bag angrebet på Kirken endte med selv at blive undersøgt af myndighederne.

En efterfølgende retssag rensede Kirken fuldstændigt for alle anklager og scientologer i Grækenland kan nu frit praktisere deres religion uden diskrimination og angreb fra fanatikere.

Men Kristeligt Dagblad fulgte sin sædvanlige redaktionelle linie i sit valg af kilder til deres historie om Scientologi Kirken. Og ved at vælge Grækenland havde de valgt et af de lande, der har flest sager hos Den europæiske menneskerettighedsdomstol vedrørende religionsfrihed.

I dag er Scientologi religionen mere udbredt i Grækenland end nogensinde, og Kirkens informationskampagne imod stoffer nyder bred popularitet hos både unge og ældre. Kirken nyder også stor respekt i kampen for mennesketettighederne, med mere end 8.000 deltagere til en enkelt demonstration.

Kristeligt Dagblad bringer igen og igen urigtige historier om kirken og dens medlemmer, og samtidig ignorerer de konsekvent positive nyheder, som f.eks de netop omtalte. Bortset fra at de af og til trykker et lille obligatorisk dementi, efter at skaden er gjort.

Journalistisk censur:

Kristeligt Dagblads læsere har således intet hørt om, at de sidste 8 år har været den bedste periode for Scientologi Kirken i historien. Kirken har nu 2.300 kirker, missioner og grupper over hele verden og er repræsenteret i knap 150 lande.

De har heller ikke have kunnet læse om, hvorledes Scientologi Kirken er blevet anerkendt som religion i store dele af verden, med et almennyttigt formål. Det er ikke et spørgsmål om, at Kristeligt Dagblad ikke kender til disse kendsgerninger. Disse nyheder bliver blot censureret væk.

Den vigtigste juridiske anerkendelse af Scientologi Kirken var i oktober 1993, da det amerikanske skattevæsen anerkendte den fulde almennyttige og religiøse natur af Kirken og gav skattefritagelse – hvilket er den officielle anerkendelse til religioner i USA – til 150 Scientologi Kirker, missioner og relaterede grupper.

I år 2000 fik præster fra Scientologi Kirken autorisation til at vie folk i Sverige, og hermed blev Scientologi Kirkens religiøse natur også anerkendt i dette land.

Lignende anerkendelser af kirkens religiøse natur er givet i mange andre lande, såsom Australien, Venezuela, Portugal, Kazakhstan og Sydafrika, et forhold der også illustrerer Kirkens internationale bredde.

Over hele verden har domstole også anerkendt, at Scientologi Kirken er en religion.

Ingen beder Kristeligt Dagblad om teologisk set at favne andre religioner i Danmark, men blot at leve op til bladets egne sandhedsidealer og tolerance – om ikke af anden grund, så for at opbygge et mere fredeligt og harmonisk samfund for alle.

Dette ville være den mest passende måde at leve op til navnet Kristeligt Dagblad.

Forrige Næste
 

 
Forrige | Ordliste | Indhold | Næste |
| Dit synspunkt | Tilknyttede sider | Boghandel | Hjem |
Frihed

Supported Sites
Scientology Groups · Reviews for "The Church of Scientology" · Scientology: The Doctrine of Clarity · Allexperts Scientology Q&A · Religious Tolerance: Scientology · Description of the Scientology Religion · Scientology (CESNUR) · Scientology · Scientology Handbook · Scientology Religion · What is Scientology?

© 2004 Den Internationale Scientologi Kirke. Alle Rettigheder Forbeholdt. For information om varemærker