Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968  Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968
Søg Kontakter Website oversigt
 
Hjem
Hvad er nyt?
USA-udgaver
Internationale udgaver
Videoer
Tilknyttede sider
Dit synspunkt
AbonnementFanget i en misbrugskultur
 
Side    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  Scientologi i Danmark

En historie, der fortsætter

Scientologi Kirken
Scientologi Kirkens europæiske hovedkvarter i Danmark. Scientologer kommer for at deltage i videregående religiøse aktiviteter og tillige for at deltage i Kirkens og fællesskabets faste begivenheder på stedet.


 F
or mere end 35 år siden vendte direktør Knud Jørck hjem fra en forretningsrejse til England. Med sig i sin bagage havde han en bog som, ifølge Jørck selv, ændrede hans liv. Bogen hed: Dianetik, Den moderne videnskab om mental sundhed af L. Ron Hubbard, forfatter og grundlægger af Scientologi religionen, som også omfatter Dianetik.

Jørck viste bogen til andre, der ligesom ham selv fandt, at den ramte noget centralt i deres liv, så de gik også om bord i eventyret – Dianetik og Scientologi. I løbet af et par år blev den første Scientologi Kirke etableret i Danmark.

I dag har entusiasmen over en enkelt bog bredt sig så meget, at der er 3 kirker, 5 missioner, 600 fuldtids ansatte, et bogforlag og 100.000 Dianetik bøger, der står rundt omkring i danske hjem. Endvidere arbejder Knud Jørcks barnebarn, Mikkel Jørck, i dag i en af de danske Scientologi kirker, hvor han er ansvarlig for at sikre, at Scientologi religionen og dens teknikker anvendes korrekt. Udover at være tredjegenerations scientolog er Mikkel også nybagt far og i øvrigt en af de højest uddannede scientologer i hele Skandinavien.

Scientology Cross Et veletableret trossamfund

Historier i stil med Jørck familiens kan findes mange steder blandt de danske scientologer, der tæller tusinder af medlemmer over hele landet, med 2 og i flere tilfælde op til 3 generationer af scientologer i samme familie.

I takt med at kirken får flere og flere medlemmer er religionen som sådan blevet mere og mere etableret i Danmark. Mange danskere er kørt forbi den store Scientologi kirke tæt på Rådhuspladsen i hjertet af København og mange har mødt scientologer, der er involveret i aktiviteter i deres lokal samfund. For eksempel når scientologerne i gågaderne over hele landet udbreder budskabet: “Sig Nej til Stoffer”. Og endnu flere har opdaget og deler interessen for den bog, der startede det hele –DIANETIK- samt for andre bøger af L. Ron Hubbard.

Og faktisk så viste en rundspørge for nylig i København, at mere end 95% af indbyggerne havde hørt om Scientologi. En så høj genkendelsesprocent har skabt mange spørgsmål.

Hvis man ene og alene skulle holde sig til avisskriverierne om religionen, ville man overhovedet ikke have nogen anelse om, hvad det virkelig drejer sig om for ikke at tale om, hvilke aktiviteter medlemmerne er involveret i.

I dag har Scientologi en afgørende betydning i vores land. Medlemmerne kan deltage i kirkens aktiviteter i missioner i Silkeborg, Odense, Aalborg, Lyngby og på Frederiksberg, i kirken i Aarhus og i de tre Scientologi Kirker i København.

Betjening af menigheden

Den mest synlige af kirkerne er den europæiske moderkirke, der ligger på Jernbanegade 6 i København, ofte prydet med flag fra alle Europas lande. Hovedkvarteret blev fuldt ud renoveret og genåbnede i april 1995 med festivitas, der tiltrak tusinder af mennesker. Som en væsentlig del af renoveringen blev der lavet et fuldt møbleret og nyt mødelokale, der er åbent for alle i lokalsamfundet. Man kan jævnligt finde scientologer, ledere fra andre religiøse samfund og repræsentanter for sociale grupper samt andre, der arbejder imod brugen af stoffer, holde møder i disse lokaler.

Hovedaktiviteten i det europæiske hovedkvarter er først og fremmest at tage sig af det stigende antal medlemmer af Scientologi kirkerne, der ankommer fra hele Europa. Det er den eneste kirke på kontinentet, hvor man kan deltage i de avancerede kurser og den åndelige vejledning indenfor religionen, og den bliver derfor kaldt Scientologi Kirkens Avancerede Organisation i Europa.

“I de senere år er der ankommet et stigende antal medlemmer hertil,” udtaler Kirkens talsmand Gaetane Asselin.

Fornylig har Kirken renoveret en af sine hovedindkvarterings faciliteter for ansatte og medlemmer, måske bedre kendt som Hotel Nordland i København.

...........................

I dag har Scientologi en afgørende betydning i vores land. Medlemmerne kan deltage i kirkens aktiviteter i Scientologi Kirker og missioner.
...........................

De fleste medlemmer kommer til Kirken for at modtage åndelig vejledning eller for at deltage i et kursus. Kirken er helt og aldeles organiseret omkring at tilvejebringe disse religiøse ydelser og alle ansatte er på den ene eller anden måde udelukkende beskæftiget med det ene formål for øje.

Den Avancerede Organisation tilvejebringer religiøs vejledning og uddannelse til medlemmer og ansatte fra kirkerne overalt på kontinentet. Disse religiøse tjenester er ikke tilgængelige i nogen anden Kirke i Europa. Her opnår medlemmer de højeste niveauer af spirituel bevidsthed og åndelige vejledere fra mange forskellige lande ankommer for at deltage i uddannelse på disse højeste niveauer.

Social ansvarlighed

Scientologer, ligesom personer fra andre religiøse samfund, kommer fra alle samfundslag og er meget forskellige som individer. Men, ligesom med andre trossamfund, har de også ting tilfælles.

En ting, der går igen hos alle scientologer er, at de ikke tager stoffer, der skader dem mentalt. For det første kan stoffer forhindre åndelig forbedring og fremgang, og for det andet så “løser” de ikke de problemer, livet byder på.

Efterhånden som medlemmerne af kirken vokser åndeligt og personligt, som et resultat af deres studier og åndelige vejledning, er det naturligt, at de retter opmærksomheden ud mod andre for at hjælpe dem. Næstekærlighed og socialt ansvar er en naturlig følge af de åndelige værdier i kirken.

I denne ånd er der masser af scientologer i Danmark og over hele verden, der er involveret i en mangfoldighed af samfundsforbedrende aktiviteter. Uanset om aktiviteterne direkte er organiseret af kirken, eller om det ganske enkelt er individuelle scientologer, som er villige til at tage ansvar for deres medmennesker og deres nabolag, er disse aktiviteter en fast bestanddel af det overordnede synspunkt, at der ikke er nogen større tilfredsstillelse, end den man får ved at hjælpe andre.

I det daglige er scientologens arbejde ikke altid synligt, men det påvirker en masse menneskers liv og levned.

Scientologi Kirken og dens medlemmer har i mere end ti år været involveret i aktiviteter for at bekæmpe stofproblemerne i Danmark. Kirken sponsorerer foreningen: “ Sig Nej til stoffer - Sig Ja til Livet”, der kører en ungdomskampagne “Stoffri Ungdom”, hvor børn forpligter sig til at holde sig væk fra stoffer og til at opfordre deres venner og familier til at gøre det samme. Denne succesfulde kampagne har bredt sig med en utrolig fart og den hjælper børn til virkelig at tage beslutningen om at holde sig væk fra stofferne.

Scientologer erkender også, at analfabetisme eller blot indlæringsproblemer kan være roden til fattigdom, kriminalitet og tabt produktivitet, og de erkender, hvor nødvendigt det er at tage effektive metoder i brug til bekæmpelse af disse problemer.

Der er ud over Danmark ca. 30 læseskoler under Foreningen for Effektiv Grunduddannelse (FEGU), i byer fra København, til Tranbjerg og Grindsted. Disse skoler tilbyder individuel undervisning til folk i alle aldre, der ønsker at forbedre deres evner til at læse, skrive og studere. En god grundlæggende uddannelse og evne til at studere vil reducere sandsynligheden for, at en person vil begynde at tage stoffer, og disse læseskoler er derfor af vital betydning for deres lokalområder.

Forrige Næste
 

 
Forrige | Ordliste | Indhold | Næste |
| Dit synspunkt | Tilknyttede sider | Boghandel | Hjem |
Frihed

Supported Sites
Scientology Groups · Reviews for "The Church of Scientology" · Scientology: The Doctrine of Clarity · Allexperts Scientology Q&A · Religious Tolerance: Scientology · Description of the Scientology Religion · Scientology (CESNUR) · Scientology · Scientology Handbook · Scientology Religion · What is Scientology?

© 2004 Den Internationale Scientologi Kirke. Alle Rettigheder Forbeholdt. For information om varemærker