Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968  Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968
Søg Kontakter Website oversigt
 
Hjem
Hvad er nyt?
USA-udgaver
Internationale udgaver
Videoer
Tilknyttede sider
Dit synspunkt
AbonnementFanget i en misbrugskultur
 
Side    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  Aktive i det danske samfund

Scientologer udfører frivilligt arbejde for at tage hånd om problemer i samfundet inklusive analfabetisme, stofmisbrug og menneskerettighedskrænkelser.Ovenfor: Radio Frihed
Til venstre: René Steffensen, leder at et læsetræningsprojekt.

 D
anske scientologer kommer fra alle samfundslag, og man finder mange, der aktivt bruger den viden, de har opnået i Scientologi til at forbedre livsbetingelser for deres venner, kollegaer og det samfund, de lever i.

Tag for eksempel René Steffensen, som underviser i sin lejlighed i Hellerup og hjælper børn og voksne, der har besvær med at læse, skrive og indlære.Til dette formål bruger Steffensen L. Ron Hubbards studiemetode – et gennembrud inden for uddannelse, som oprindeligt blev udviklet for at hjælpe Scientologi religionens studerende, men som er anvendelig i ethvert studiefelt.

De resultater, som Steffensen opnår, er i den grad imponerende; det er ikke sjældent, at forældre takker ham, nogle med tårer i øjnene, for at have reddet deres barns fremtid. F.eks var der en dreng, som ikke kunne læse eller skrive, og som blev mere og mere hysterisk i skolen. Det vanskelige barn blev forvandlet til en dreng, der ikke alene kunne læse og skrive, men som var glad for at gå i skole og læste bøger, han selv lånte fra det offentlige bibliotek.

René Steffensen er langt fra det eneste eksempel på en scientolog, der bruger en lille del af, hvad de har lært i deres religion, til at hjælpe mennesker i det danske samfund. Der er de scientologer, som har viet deres liv til at hjælpe mennesker ud af stofmisbrugets helvede. Det er mennesker, som Ole Thiemer, lederen af stofmisbrugs-rehabiliteringscenteret Narconon, som bruger L. Ron Hubbards gennembrud på emnet stofmisbrug til at hjælpe mennesker med at stoppe livsinvaliderende og dødelig afhængighed. Beretningerne fra forældre, hvis sønner eller døtre har færdiggjort Narconon-programmet, har det samme tema blot i mere dramatisk grad: det reddede deres liv.

Der er også de scientologer, som arbejder på at forhindre stofmisbrug i at opstå, såsom Christine Astrupgaard, der er at finde ude på gaderne i færd med at uddele informationsbrochurer om farerne ved stoffer (se også “anti-stof beretningerne”). Hun siger, at hovedårsagen til hendes bekymring for stoffer er, at hun selv har to små børn, og at hun er meget bekymret over stoffers store popularitet i samfundet.

Scientologer bruger den viden, de har opnåt i Scientologi til at forbedre livsbetingelser for det samfund, de lever i.

Scientologer er også meget engagerede i samfundsdebatten. En af dem er maleren og illustratoren Linda Olivares, der er involveret i den lokale Radio Frihed, som man kan lytte til i København på 95,5 MHz. Her har aktive scientologer skabt et populært forum, hvor de interviewede kan udtrykke sig uden at blive afbrudt af en journalist, der forsøger at skabe polemik.

Radio Friheds slogan er “positiv lokalradio”, og nøgleordene for de scientologer, der styrer radioen, er: tolerance, ytrings- og samvittighedsfrihed samt respekt. Filosofien er at skabe større forståelse frem for mere konflikt. Og et blik i gæstebogen på Radio Frihed fortæller en, at radioen gør netop dette. Mange gæster bemærker, hvor rart det var at få lov til at fortælle deres side af en historie uden at blive afbrudt og kørt om hjørner med. Måske er det grunden til, at lytterne tilhører et meget bredt spektrum af danskere, der er interesserede i nye perspektiver frem for at lytte til medier, der er mere interesserede i konflikt og sensation (specielt vedrørende alt, der er nyt) end de er i at informere danskerne.

Radio Frihed er, såvel som bladet Frihed, naturlige følger af scientologernes interesse og aktive deltagen i menneskerettighedsspørgsmål siden emnerne Dianetik og Scientologi kom frem for mere end 50 år siden. Det var i 1951, at L. Ron Hubbard i bogen “Videnskaben om overlevelse” (som for nyligt er udkommet på dansk) skrev om overtrædelser af menneskerettigheder ved eksperimenter udført på mennesker i psykiatriske kredse, som truede samfundets og befolkningens frihed. Sådanne opdagelser og scientologernes udtalte kritik heraf blev mødt med modreaktioner, til tider yderst ondskabsfulde, fra dem, der stod bag disse overgreb – og fra medier, som de kontrollerer. De første scientologer lærte derfor hurtigt, hvilken betydning ytrings- og samvittighedsfrihed virkelig har, hvor vigtig religion og retten til at give sin mening tilkende er, og hvorfor der altid må kæmpes for at opretholde disse friheder.

Man kan den dag i dag se scientologer kæmpe for sådanne friheder for alle, blandt andet ved protester mod forsøg i andre europæiske lande på at undertrykke religionsfriheden.

Forrige Næste
 

 
Forrige | Ordliste | Indhold | Næste |
| Dit synspunkt | Tilknyttede sider | Boghandel | Hjem |
Frihed

Supported Sites
Scientology Groups · Reviews for "The Church of Scientology" · Scientology: The Doctrine of Clarity · Allexperts Scientology Q&A · Religious Tolerance: Scientology · Description of the Scientology Religion · Scientology (CESNUR) · Scientology · Scientology Handbook · Scientology Religion · What is Scientology?

© 2004 Den Internationale Scientologi Kirke. Alle Rettigheder Forbeholdt. For information om varemærker