Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968  Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968
Søg Kontakter Website oversigt
 
Hjem
Hvad er nyt?
USA-udgaver
Internationale udgaver
Videoer
Tilknyttede sider
Dit synspunkt
AbonnementFanget i en misbrugskultur
 
Side    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  Scientologi religionen

Danske par tager over Øresundsbroen for at blive gift

ceremonier
Danske Scientologer deltager i kirkelige handlinger og ceremonier, som holdes med jævne mellemrum i Scientologi Kirken.

 S
cientologi rummer en samling af viden, som udspringer fra visse grundlæggende sandheder. Centralt blandt disse finder vi, at mennesket er et udødeligt, åndeligt væsen, hvis erfaring strækker sig langt ud over en enkelt livstid. Yderligere finder vi, at mennesket grundlæggende set er godt, og dets evner er ubegrænsede, også selvom disse endnu ikke erkendes.

Scientologi religionen har at gøre med ånden i relation til sig selv, universet og andet liv, og den følger således en religiøs tradition, der er ligeså gammel som selve menneskeheden.

Scientologi indeholder en samling fundamentale og praktiske sandheder, som enhver kan bruge i sit liv til at forbedre tilstande. Den stiller værktøjer til rådighed for den enkelte til at forbedre sit eget liv, forøge sin selvrespekt og blive et mere ærligt menneske. Og fordi den således har vist sig anvendelig, har Scientologien fortsat med at ekspandere i lande verden over.

Scientologi religionen er baseret på den forskning, de værker og båndforelæsninger, som er leveret af dens grundlægger L. Ron Hubbard. Hans værker - der omfatter mere end 500.000 sider, nær ved 3.000 indtalte båndforedrag og mere end 100 film - udgør de samlede skrifter i Scientologien.

Det centrale i Scientologiens praksis er rehabiliteringen af den menneskelige sjæl gennem den åndelige vejledning, der er kendt som auditing. Auditing bliver leveret af en højt uddannet præst kaldet en auditor, hvilket stamme fra latin audire “én, der lytter”.

Et grundlæggende princip i Scientologiens tro er, at den enkelte kun kan forbedre sin tilstand, hvis han får lov til at finde sine egne løsninger på livets problemer. Scientologi auditorer hjælper den enkelte med at nå dette mål, ved at vejlede denne i at undersøge sin tilværelse gennem en nøje sammensat rækkefølge af trin, udviklet af Mr. Hubbard.

Auditing er ikke noget, der bliver gjort for en person. Man kan kun drage nytte heraf ved aktiv deltagelse og god kommunikation.

...........................

Scientologi religionen har at gøre med ånden i relation til sig selv, universet og andet liv, og den følger således en religiøs tradition, der er ligeså gammel som selve menneskeheden.
...........................
Ved hjælp af auditing kan en person henvende sig til områder med åndelige kvaler eller ubalancer - heriblandt også dem, der før lå under hans bevidsthedsniveau. Så snart disse bringes frem i lyset ved auditing, kan sådanne plagsomme områder undersøges af individet uden subjektive påvirkninger udefra. Gradvist gennem auditing frigør den enkelte sig fra fortidens skadelige virkninger og bliver i stand til at nå nye stadier af åndelig væren.

Den gradvise vej, en person følger for at nå disse højere niveauer af åndelig bevidsthed og evne, kaldes for “Broen” - det bliver den kaldt, fordi en vej til sådanne niveauer, på traditionel vis billedliggøres ved en rækken ud over en afgrund og den strækker sig fra menneskets nuværende tilstand til langt højere niveauer.

Der er to sider af Broen: På den ene side modtager man auditing, og når derved de højeste niveauer af bevidsthed som et åndeligt væsen; på den anden side studerer man Scientologiens aksiomer og principper og lærer om, hvordan væsener er landet i denne nuværende, degraderede tilstand. Man lærer, hvordan man vender den nedadgående spiral, og lærer også at blive auditor og således i stand til at hjælpe andre med at opnå åndelig frihed.

Der er mange forskellige kurser, man kan tage inden for Scientologi. Her kan den enkelte lære at bruge de sandheder, der er at finde i Scientologien, til at forbedre tilstande i livet. Vejledningslokaler i kirkerne er stillet til rådighed med dette formål for øje.

Kirkens hovedkvarter i København har plads til at tage sig af 300 studenter af gangen på disse religiøse kurser i Scientologi, og det har tillige lokaler til fremvisning af Scientologi instruktionsfilm.

Kirkens medlemmer kan lave alt, hvad Scientologien har at byde på, her i København, lige fra introduktionskurser til de højeste uddannelsesniveauer - niveauer som kun leveres af fem tilsvarende kirker i verden.

Som nødvendig del af dette, inkluderer de københavnske faciliteter et omfattende bibliotek af Dianetik og Scientologi materialer, hvor man kan finde hver eneste del af Scientologi religionens værker, enten på skrift eller som båndindspillet materiale af Grundlægger L. Ron Hubbard. Disse materialer findes både på engelsk (L. Ron Hubbard’s modersmål) samt i oversatte versioner på 12 forskellige sprog.

Forrige Næste
 

 
Forrige | Ordliste | Indhold | Næste |
| Dit synspunkt | Tilknyttede sider | Boghandel | Hjem |
Frihed

Supported Sites
Scientology Groups · Reviews for "The Church of Scientology" · Scientology: The Doctrine of Clarity · Allexperts Scientology Q&A · Religious Tolerance: Scientology · Description of the Scientology Religion · Scientology (CESNUR) · Scientology · Scientology Handbook · Scientology Religion · What is Scientology?

© 2004 Den Internationale Scientologi Kirke. Alle Rettigheder Forbeholdt. For information om varemærker