Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968  Frihed - Scientologi Kirkens Officielle Organ Siden 1968
Søg Kontakter Website oversigt
 
Hjem
Hvad er nyt?
USA-udgaver
Internationale udgaver
Videoer
Tilknyttede sider
Dit synspunkt
AbonnementFanget i en misbrugskultur
 
Side    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  Støt en regering, der er bestemt for og arbejder for hele folket

En artikel af L. Ron HubbardL. Ron Hubbard

Vejen til Lykke er en række leveregler baseret på almindelig sund fornuft. Som et bevis på, at han behandlede sine medmennesker ens, ligegyldigt hvilken tro de havde, skrev L. Ron Hubbard denne moralkodeks til brug for børn og voksne fra alle religioner.

Den indeholder 21 leveregler beregnet på livet i den moderne verden. Afsnit 2 er trykt her, og vi vil bringe andre afsnit i fremtidige udgaver af Frihed.

Der er uddelt over 55 millioner hæfter over hele verden. Du kan få dit eget eksemplar af hæftet ved at kontakte de Scientologi kirker og missioner, hvis adresse står nederst på siden.

 S
amvittighedsløse og onde individer og grupper kan tilrane sig regeringsmagten og udnytte den til deres egne formål.

En regering, der er organiseret og ledet udelukkende til fordel for egennyttige personer og grupper, giver samfundet en kort levetid. Derved bringes alle i landet i fare, også de, der forsøger sig med et sådant styre. Historien vrimler med eksempler på disse regeringers undergang.

Modstand imod dem fører som regel blot til mere vold.

Men man kan hæve sin stemme advarende, når misbrug af den art går for sig. Man behøver ikke give en sådan regering sin aktive støtte; uden at gøre noget ulovligt er det alligevel muligt, ved i al sin enkelhed at unddrage styret sin medvirken til dets opretholdelse, at tilvejebringe en reform til slut. Mens dette skrives, er der adskellige regeringer i verden som vakler, ene og alene fordi befolkningerne udtrykker deres misbilligelser ved simpelt hen ikke at samarbejde. Disse regeringer er i farezonen og kan blive blæst omkuld af det første, det bedste vindpust.

Hvor en regering på den anden side tydeligt arbejder hårdt for hele befolkningen, og ikke kun for en særlig befolkningsgruppe eller for en sindssyg diktator, bør man støtte den helt og fuldt.

Der er faktisk et fag, som kaldes “regering”. I skolerne undervises der hovedsagligt i “samfundslære”, der blot handler om hvordan det nuværende administrationsapparat er opbygget. Det egentlige studium af “regering” må søges under forskellige betegnelser såsom nationaløkonomi, politisk filosofi, udøvelse af politisk magt osv. Hele studiet “regering”, og herunder hvordan man regerer i praksis, kan være særdeles eksakt, ja næsten en teknisk videnskab. Hvis man er interesseret i at få en bedre regering, kan man foreslå, at der undervises i faget på de yngre klassetrin. Endvidere kan man selv sætte sig ind i det; når man bare slår de svære ord op, er det ikke et særligt vanskeligt emne.

Når alt kommer til alt, er det folket og dets egne opinionsledere, der sveder og kæmper og bløder for deres land. En regering som sådan kan ikke bløde; den kan ikke engang smile, for den er kun en forestilling, mennesker har. Det er den enkelte person, der er levende – nemlig dig.

Vejen til lykke er vanskelig at befare, når den overskyggesaf tyranniets undertrykkelse. En velvillig regering, der er bestemt for og arbejder for hele folket, har vist sig at kunne jævne vejen; hvor en sådan regering findes, fortjener den støtte.

L. Ron Hubbard

Forrige Næste
 

 
Forrige | Ordliste | Indhold | Næste |
| Dit synspunkt | Tilknyttede sider | Boghandel | Hjem |
Frihed

Supported Sites
Scientology Groups · Reviews for "The Church of Scientology" · Scientology: The Doctrine of Clarity · Allexperts Scientology Q&A · Religious Tolerance: Scientology · Description of the Scientology Religion · Scientology (CESNUR) · Scientology · Scientology Handbook · Scientology Religion · What is Scientology?

© 2004 Den Internationale Scientologi Kirke. Alle Rettigheder Forbeholdt. For information om varemærker