Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
Keresés Kapcsolatfelvétel Weboldalaink térképe Presented by the Church of Scientology
 
Otthon
Hírek
Amerikai kiadványok
Nemzetközi kiadványok
Videók
Kapcsolódó oldalak
Mondja el véleményét!
Elõfizetés A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja

Megoldás az országos drogproblémára
 
Oldal    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |  

A Szcientológia vallás MEGHATÁROZÁSA

A világ legjelentõsebb vallástudósai vizsgálták meg a Szcientológia vallás alapelveit és követõinek tevékenységét.Dr. Bryan Wilson az Oxfordi Egyetemrõl, egyike annak a számos elismert szakértõnek, aki közelebbrõl is megvizsgálta a Szcientológia vallást.

Akárcsak a világ többi vallása, a Szcientológia is egy olyan világban indult el, ahol a gondolatai újak voltak. A Szcientológia vallás 1952-ben alakult ki, amikor a nemzetek még éppen kilábalóban voltak a második világháborúból, és hidegháború fenyegetett azzal, hogy bármelyik pillanatban beindulhat a nukleáris hadviselés.

A Szcientológia egyszerû céljai egy problémákkal terhelt világban születtek meg: „Egy elmebaj, bûnözõk és háború nélküli civilizáció, ahol a rátermett emberek eredményesek lehetnek, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra.” Ezek a célok a mai napig változatlanok.

Miközben a kialakuló vallást egy olyan kisebbség ellenezte, amelynek tagjai minden új gondolat ellen harcoltak, vagy féltek embertársaik feletti irányításuk elvesztésétõl, a többség érdekesnek találta, és sokan közülük többet akartak megtudni róla. Csupán fél évszázad elteltével a szcientológusok 147 országban több millió tagot számlálnak.

Lévén, hogy a mai társadalomban a keresztény-zsidó vallásmodell uralkodik, sokan kérdezik, hogy hogyan lehet a Szcientológia vallás.

Ezt a kérdést az Egyesült Államoktól Japánig már számos vallásszakértõnek feltették, és õk ezt meg is válaszolták. E szakértõk olyan tekintélyes tudományos intézményekben dolgoznak, mint az Oxfordi Egyetem, valamint a római, párizsi, fokvárosi, stockholmi, Buenos Aires-i, helsinki és tokiói egyetemek.

*************************
„A Szcientológia egyértelmûen vallás, és lehetetlen bármilyen más következtetésre jutni” - mondta.
*************************
Dr. Bryan Ronald Wilson, az Oxfordi Egyetem szociológia profeszszora, és egyben az egyik legismertebb vallási kiadványíró szerint: „A Szcientológia olyan vallásos gyakorlat és hitrendszer, amely a követõk mély és õszinte odaadását eredményezi.”

Regis Dericqueburg, a franciaországi lille-i egyetem vallásszociológia professzora tanulmányozta a Szcientológiát, és úgy vélekedett, hogy ez igazi vallás. „A követõit segíti az univerzum lényegének, a történelmi eseményeknek és a saját életük eseményeinek a megértésében.

Bizonyosságot ad a követõnek abban, hogy õ mind a másik személynek, mind a csoportnak segíteni tud; megadja a lehetõséget az egyénnek, hogy okká váljon az élete felett, ahelyett, hogy hatása legyen a külsõ befolyásnak.”

Dr. J. Gordon Melton, az Institute for the Study of American Religion alapítója és igazgatója, harminc éve tanulmányozza a vallásokat, és több, mint húsz könyv szerzõje, köztük az „Amerikai vallások enciklopédiájának” is. Melton kijelenti, hogy „a Szcientológia Egyház a szó teljes értelmében vallás”.

Dr. Frank K. Flinn, a Washingtoni Egyetem vallástörténeti profeszszora 1962 óta tanulmányozza az új vallásokat. A Szcientológia vallás tanulmányozása után ezt írta: „Kétségen felül állíthatom, hogy a Szcientológia igazi vallás. Rendelkezik a világ minden vallásának fõ jellemzõivel:

1) pontos hitrendszer, alap, amelyre ráépült a

2) vallásos gyakorlat (beleértve a viselkedési szabályokat, vallási szolgáltatásokat és szertartásokat is), és

3) hívei olyan vallási közösséget alkotnak, amely világosan különbözik más vallási közösségektõl.”

Fumio Sawada, az egyik legrangosabb vallásspecialista Japánban, és az U-Itso-shinto, Japán legrégebbi vallása titkainak nyolcadik õrzõje, azt írta: „A Szcientológia elmélete és gyakorlata arra a gondolatra épült, hogy az ember szellemi lény. ...és azon az elképzelésen alapszik, hogy az ember fel tudja idézni emlékezetében az elõzõ életeit, s mivel az ember szellemi lény, a múltban véghezvitt tettei határozzák meg jelen életbeli állapotát.”

„A Szcientológia vallás és a japán vallás között több a hasonlóság, mint a Szcientológia és a nyugati vallások között... A Szcientológia vallás, és lehetetlen bármilyen más következtetésre jutni” – jelentette ki Savada.

Ezek és sok más szakértõi vélemény jut arra a következtetésre, hogy a Szcientológia vallás.

Más új vallásokhoz hasonlóan, a Szcientológiának is meg kellett küzdenie a „helyéért a nap alatt”. Míg a kereszténységnek a kezdeti éveiben ezt tûzzel-vassal kellett megtennie, a Szcientológia megértést alkalmaz. „Eszmék, és nem csaták jelzik az emberiség elõrehaladásának útját” – írta az alapító, L Ron Hubbard.

A Szcientológia Egyház egyik legfontosabb jogi elismerése 1993 októberében történt. Ekkor az Egyesült Államokban az Internal Revenue Service (az USA legfõbb adóhatósága) elismerte az egyház teljes mértékben jótékony és vallásos jellegét, és adómentességet adományozott 150 Szcientológia egyháznak, missziónak és kapcsolódó szervezetnek, ami a vallás hivatalos elismerését jelenti az Egyesült Államokban. Az egyház vallásos jellegét annyira különbözõ országokban is elismerték, mint Ausztrália, Venezuela, Svédország, Portugália, Kazahsztán és Dél-Afrika. Ez szintén az egyház nemzetközi kiterjedésérõl tanúskodik.

Bíróságok világszerte adtak ki a Szcientológia vallást elismerõ nyilatkozatokat.

A „Mi a Szcientológia?” c. könyvben számos hivatalos dokumentum kivonata található, melyek további elismerésekrõl tanúskodnak.

Elõzõ Következõ
 
Lap elejére
 
Elõzõ | Szójegyzék | Tartalom | Következõ |
| Mondja el véleményét! | Kapcsolódó oldalak | Könyvesbolt | Otthon |
Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
© 2003-2008 Nemzetközi Szcientológia Egyház. Minden jog fenntartva. Védjegy információk.