Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
Keresés Kapcsolatfelvétel Weboldalaink térképe Presented by the Church of Scientology
 
Otthon
Hírek
Amerikai kiadványok
Nemzetközi kiadványok
Videók
Kapcsolódó oldalak
Mondja el véleményét!
Elõfizetés A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja

A Metadon-Tragédia
 
Oldal    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

Egyöntetû kudarc

Az emberek pedig jogosan kérdezhetik: „A korábbi módszerekkel szemben, amelyeket anno szintén eredményes programokként adtak el, mi garantálja ennek a módszernek az eredményességét?”
Kérdéses, hogy Magyarországon mûködõképes lesz-e az amerikai és nyugat-európai mintát alapul vevõ módszer. Eltekintve attól, hogy a metadon ­ mint késõbb látni fogjuk ­ ezeken a helyeken sem jelentett kiutat, a magyarországi kábítószerezési szokások gyökeresen eltérõek a mintát adó országokétól.

Más országokban a fogyasztók általában csak egy drogot használnak: marihuánát, kokaint, heroint vagy bármi mást. Amint azt Dr. Mihraniantól is megtudtuk, a magyarországi kábítószer-fogyasztók egy adott drog mellett gyakran egyéb gyógyszereket, kábítószereket és altatókat is fogyasztanak. A drogfüggõség kezelése nemcsak abból áll, hogy egy függõt leszoktatunk egyetlen drogról, hanem egy vagy több törvényes és törvénytelen anyagtól is mentessé kell tenni, viszont ezt a problémát ma egyetlen létezõ kábítószer-kezelési modell sem célozza meg.

A metadon-program, ahogy a Drogprevenciós Alapítvány írja „...az eddigi kezelési stratégiák meghiúsulása miatt jött létre.” Az világosan látható, hogy az eddigi stratégiákat is ugyanazok a pszichiáterek gondolták ki, akik most a metadon-programot javasolják. Az emberek pedig jogosan kérdezhetik: „A korábbi módszerekkel szemben, amelyeket anno szintén eredményes programokként adtak el, mi garantálja ennek a módszernek az eredményességét?”egy egész kiadványsorozatban

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért kiadott egy füzetsorozatot, amely alaposan dokumentálja a társadalom különbözõ rétegeiben elkövetett pszichiátriai visszaéléseket, okozott károkat, bûnözést és csalást. Nemzetközi szinten a kiadványok több, mint 4 millió példányát osztották szét.  A sorozat elsõ füzete, a Creating racism, psychiatry’s betreyal – Fajgyûlölet szítása, a pszichiátria hitszegése heves nemzetközi vitát indított el a pszichiátriáról. A sorozat többi füzete pedig kimerítõen megvizsgálja és lele plezi, hogy hogyan okoznak pusztítást a pszichiáterek számos területen. Ezek a területek a következõk:

· Életek tönkretétele ­ Pszichiátria, gyerekek elárulása és drogozása
· A társadalom elárulása ­ Pszichiátria, csalás elkövetése
· Pszichiátria ­ Emberi jogi visszaélés és világméretû kudarc

Ezek a kiadványok dokumentálják, hogy milyen csalásokkal fejlesztették ki a „rendellenességek” egész listáját annak érdekében, hogy gazdagítsák a pszichiátriai drogból profitálókat ­ elsõsorban a gyerekek rovására.

Évek kutatómunkája eredményeként ezek a kiadványok minden érintett állampolgár rendelkezésére állnak ­ de különösen azoknak, akiknek feladata a lakosság megóvása. Ez utóbbiak közé tartoznak világszerte a kormányok, a vallási és emberi jogi szervezetek és a média vezetõi.

A füzetek beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a CCHR magyarországi szervezetével:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért1461 Budapest Pf. 182
Tel: 342-6355
Fax: 344-4724

A válasz: Semmi!

Mint ahogy az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért nevû nemzetközi szervezet A drogprobléma megoldásának zsákutcája címet viselõ, a metadon-kérdéssel foglalkozó füzetében kimondja: „Bárki, aki veszi a fáradságot és megnézi az elmúlt 40 év metadon-statisztikáit, hamar észreveszi, hogy a metadon teljes kudarc mindenütt a világon, ahol csak alkalmazzák.”

Más országok statisztikái is tisztán megmutatják a metadon-program bukását.

A 31 000 New York-i metadon-függõ több, mint 61%-a erõsítette meg, hogy még mindig aktív drogfogyasztó, és más illegális anyagokat is használ.

New Yorkban egy adott évben több, mint 1000 metadon-fogyasztó kerül kórházba metadon-túladagolás miatt. Legtöbbjük a metadont más drogokkal ­ heroinnal, amfetaminnal, Ritalinnal, crack-kel vagy kokainnal ­ kombinálva használta.

New Yorkban több, mint 200 ember hal meg évente metadon-túladagolásban.

Az illegális drogfogyasztás korlátozása helyett a metadon-rendszer virágzó feketepiacot teremtett a metadonnak, ahol a függõk ezrei 35 dollárért vesznek és adnak el „otthoni” adagokat.

Az Országos Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya szerint ez Magyarországon sincs másképp, mivel a metadont itt is árusítják illegálisan.

A metadon feketepiaca a drogfüggõk új generációját alakította ki. Csak az 1987-es évben 500 New York-i polgár került be drogkezelõ programokba, mert illegálisan beszerzett metadontól vált függõvé. Egy kiértékelés szerint hat hónapon belül a metadon-kezelésekben és -leszoktató programokban részt vevõ drogfüggõk kevesebb, mint 1%-a állt le a kábítószerezéssel. A legtöbb kutatás „nem igazolja a program hatékonyságát még 2-3 hónap eltelte után sem”.

Az Egyesült Államok kábítószer-visszaélésre figyelmeztetõ hálózatának szövetségi ügynöksége szerint 2001-ben a metadon-visszaélés miatt sürgõsségi kezelésben részesültek száma 10 725 volt.

Az Egyesült Államokban, Floridában 2000-ben a metadonnal kapcsolatba hozható elhalálozások száma 209 volt. Ez az érték 2001-ben 357-re emelkedett. A legújabb elérhetõ adatok szerint 2002 elsõ hat hónapjában már 254 metadonos halálesetet tartanak számon. James McDonough, a Drogkontroll floridai irodájának igazgatója így nyilatkozott a metadonról: „A semmibõl került elõ, és most ez a legállhatatosabban terjedõ gyilkos drog.”

Ártatlan áldozatok

A metadon másra is hat, nem csak a fogyasztóra. Mint minden kábítószer használatánál, itt is mindig vannak ártatlan áldozatok, akiknek az élete veszélyben van, vagy már el is veszett mások drogfogyasztási szokásai miatt. Nemrégen például a brit sajtó egy három éves kisfiú haláláról adott hírt, aki az anyja táskájából vette ki a kábítószert, és lenyelte.

Az Egyesült Államokban rengeteg metadon-fogyasztó árusítja a készletét az utcán pénzért vagy más áruért. Ez a feketepiac ugyanígy létezik Magyarországon is. A metadon megtalálja a módját, hogy az utcára kerüljön.

A fiatalok bulikon is be tudják szerezni, és néha alkohollal vagy más droggal együtt használják. Önmagában a metadonnak késleltetett hatása van. Így azok, akik azonnal szárnyalni akarnak, egyre több és több metadont vesznek be, és ez végül túladagoláshoz vezet.

A csöndes gyilkos

A metadon egy csöndes gyilkos. Csak kevés tragédiát hoznak kapcsolatba a nevével, de az orvosok azt állítják, hogy a statisztikai kimutatások szerint ez a szer több áldozatot szed, mint amennyit megóv.

Ha el akarjuk kerülni a metadon-tragédiát Magyarországon, akkor meg kell tiltanunk a használatát, és bizonyított hatékonyságú módszereket kell elfogadnunk a kábítószer-fogyasztók rehabilitációja érdekében.

Akkor mi az igazi megoldás?

Az egyetlen hosszú távú megoldás azokban a hatékony kábítószer-oktatási programokban rejlik, amelyek felvilágosítják a fõleg fiatalokból álló potenciális felhasználókat a kábítószer-fogyasztás valódi veszélyeirõl. (Lásd a „A droghelyzet trendjének megváltoztatása”)

Ezért sürgõsen el kell kezdenünk az emberek felvilágosítását, de különösen a fiatalságét a kábítószerek veszélyeirõl ­ mindehhez jól dokumentált és tényszerû információkat használva a drogok ártalmairól. Azután tényleg létre tudunk hozni egy drogmentes Magyarországot.

Elõzõ Következõ
 
Lap elejére
 
Elõzõ | Szójegyzék | Tartalom | Következõ |
| Mondja el véleményét! | Kapcsolódó oldalak | Könyvesbolt | Otthon |
Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
© 2003-2008 Nemzetközi Szcientológia Egyház. Minden jog fenntartva. Védjegy információk.