Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
Keresés Kapcsolatfelvétel Weboldalaink térképe Presented by the Church of Scientology
 
Otthon
Hírek
Amerikai kiadványok
Nemzetközi kiadványok
Videók
Kapcsolódó oldalak
Mondja el véleményét!
Elõfizetés A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja

A Metadon-Tragédia
 
Oldal    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

Az élenjáró Magyarország

Magyarországon csak ebben az évben több, mint 100 000 db-ot osztottak ki tanárok, rendõrök, sõt még kormánytagok részére is ­ akik közül számosan azonnal használatba is vették õket.


BUDAPEST


DUNAÚJVÁROS


VÁC

Például Kiskunfélegyháza rendõrei a városka határában csatlakoztak a drogmentességet hirdetõ maratonfutókhoz, és öt kilométeren keresztül kísérték õket a polgármesteri hivatalig, ahol több száz ember várta õket. A polgármester elmondta a csapatnak, hogy az önkéntes lelkészek kezdeményezése õt arra inspirálja, hogy drogmegelõzõ elõadásokat szervezzen, és ünnepélyesen megfogadta, hogy kapcsolatban marad az önkéntesekkel, és tájékoztatja õket az eredményekrõl és a sikerekrõl.

A Szabolcs megyei rendõrség erõfeszítései részeként használja ezeket a füzeteket, hogy felvilágosítsa a

fiatalokat a drogok használatának és a drogokkal való viszszaélések veszélyeirõl.

„...az információkat érdekesnek tartjuk, és egyes esetekben a közölt információk új oldalakról világítanak meg közérdeklõdésre is érdemes témaköröket ­ írta levelében Gábriel Géza alezredes, a rétsági rendõrkapitányság vezetõje. ­ Felkérem Önt, hogy a drogokra vonatkozó ingyenes kiadványaikból címünkre küldeni szíveskedjék propaganda céljából. Nagyobb mennyiség esetén az anyag elszállításáról gondoskodunk.”

„A drogokról szóló tájékoztató füzet különösen felkeltette az érdeklõdésemet. Egyetértek az Önök által meghirdetett célokkal, hogy harcolni kell a drogfogyasztás ellen. Sok sikert kívánok céljaik megvalósításához” ­ írta Dr. Szalay István, az egyházi kapcsolatok volt címzetes államtitkára a szerkesztõséghez küldött levelében.

Egy általános iskolai igazgató az egyik füzet kézhezvétele után további 200 db füzetet kért, hogy eljuttassa õket a diákjaihoz.

A füzet által okozott legpozitívabb hatás olyan fiatalokon tapasztalható, akik ­ miután megtudták az igazságot a drogokról ­ abbahagyták a drogfogyasztást. Egy fiatalember például, aki rendszeresen szívott „füvet“, úgy érezte, hogy a droghasználat veszélytelen. Miután elolvasta Az igazság a „fû“-rõl címû felvilágosító füzetet, rájött, hogy milyen potenciális veszélynek tette ki magát, és úgy döntött, hogy abbahagyja.

Egy másik fiatalember, aki valaha „füvet” szívott, további példányokat igényelt a füzetbõl, hogy barátait is felvilágosítsa, és abbahagyassa velük a „fû” használatát.

Egy nõ, aki a közelmúltban szokott le a drogokról, ugyancsak további példányokat kért, hogy barátait is segítse leszokni.

Egy kisvárosi fodrász az üzletét gyakran látogató fiataloknak osztogatja a füzet példányait. „Akaratlanul is meghallottam fiatalokat arról beszélni, hogy drogot vásárolnak a helyi árusoktól ­ mondta. Ezért adok nekik ezekbõl a füzetekbõl. Ez egy nagyon jó dolog.”

Széleskörû támogatás

A „Mondj NEM-et a drogokra!” kampány nemcsak Magyarországon talált támogatásra, hanem más európai országokban is.

A kampány legbuzgóbb támogatói között állami hivatalnokok és rendõrök is találhatók, akik a kiadványokat iskolás gyerekeknek tartott elõadásaikon használják. És ahol széles körben terjesztik ezeket a füzeteket ­ felvilágosítandó a fiatalokat a drogok veszélyeirõl ­ , ott csökkenés tapasztalható mind a droghasználat, mind a droggal összefüggõ bûnesetek számában.

Németországban például több, mint 4000 rendõrõrs és 5000 orvos kért még példányokat a füzetbõl saját terjesztés céljából. Sok rendõrség terjeszti a füzeteket a rendõrhivatalokban, illetve a fiataloknak az iskolákban tartott drogellenes elõadások alkalmával.


Szakértõk és Egyházak Együttmûködése

Magyarország nemzeti stratégiája ­ hogy szembeszálljunk a drogproblémával ­ felhívja a társadalmi szervezeteket, hogy dolgozzanak együtt, és vállaljanak vezetõ szerepet a kábítószerrel való visszaélés kezelésében.

Ennek szellemében a Magyarországi Szcientológia Egyház és a Narconon Alapítvány tavaly novemberben szervezett egy országos konferenciát, hogy mûködõ megoldásokat találjon a 2003-as év drogproblémájára.

A „Drogmentes Magyarországért” konferencián orvosok, pszichiáterek, pszichológusok, szociológusok, kormányképviselõk, rendõrök és más vezetõ személyiségek vettek részt. A meghívott nagy és kis egyházaktól a Hit Gyülekezet, az Ezoterikus Egyház, a Jó Pásztor Nõvérek Rendje és a Szcientológia Egyház képviseltette magát, valamint jelen volt a Szahara Alapítvány és a Tabu Egyesület is.

Valamennyi szervezet bemutatta a drogprobléma megoldására kidolgozott stratégiáját, és mind egyetértettek abban, hogy együtt kell mûködniük a drogok leküzdésében.

A Rendõrtiszti Fõiskola egyik vezetõ tanára maga is hangsúlyozta ennek a döntésnek a fontosságát, mondván: „A lelkészek és egyházi szervezetek segítsége nélkül nem lennénk képesek ezt a problémát megoldani.”

A szövetség tagjai közül ebben az évben sokan vállaltak fontos szerepet a „Drogmentes Magyarországért Maraton” támogatásában és népszerûsítésében, de más drogellenes programokban is.

„Minden nap hallunk fiatalokat arról eszélni, hogy marihuánát szívni kevésbé veszélyes, mint sört inni ­ mondja egy német rendõr. ­ Nagyon örülünk ennek a felvilágosító füzetnek, mert most képesek vagyunk tényleges információval szolgálni errõl a drogról.”

Az állami hivatalnokok reakciója Európa-szerte hasonlóan pozitív.

„Nagyon értékes kiadvány, amely nagy hatást válthat ki ­ mondta egy svéd parlamenti képviselõ. ­ Nyomást fogok gyakorolni a parlamentre a témát illetõen.”

„A füzet állításai alátámasztják, hogy álláspontom a drogokról helyes ­ mondta egy másik parlamenti képviselõ. ­ Ezután még elszántabban fogok küzdeni a drogok ellen, mint eddig. Szeretném megköszönni az értékes hozzájárulásukat és tevékenységüket.”

„Azt gondolom, hogy az Önök felvilágosító kampánya nagyon fontos, ezért támogatni fogom” ­ írta egy közhivatalnok Franciaországban.

Tudatos választások és döntések

 A Szcientológia Egyház a jövõben is hozzá kíván járulni a drogok ellen tett erõfeszítésekhez azzal, hogy Magyarország-szerte továbbra is széles körben terjeszti a gyerekeknek és a felnõtteknek a drogok veszélyeirõl szóló felvilágosító füzeteit. A droghasználat ellen a felvilágosítás az egyetlen hatásos megelõzõ módszer.

„A füzeteinkben található információk a tényleges választás lehetõségét adják meg az fiataloknak. Így a tények birtokában maguk határozhatják meg a drogokhoz való viszonyukat, és nem barátaik nyomása vagy a felnõttek megfélemlítési taktikái között kell választaiuk ­ mondja Braun Mónika. ­ A döntésüknek a sajátjuknak kell lenni, ez igen fontos pontja kampányunknak.

Nem szabad engednünk, hogy a drogok lerombolják a magyar és az európai kultúrát ­ foglalja össze mondanivalóját. ­ Közösen összefogva egy ténylegesen drogmentes társadalom létrehozásán dolgozhatunk.”

A drogproblémával kapcsolatos további információért, illetve hogy többet tudjon meg a megoldás lehetõségeirõl, lépjen kapcsolatba az Ember és Szabadság szerkesztõségével a következõ levélcímen: 1399 Budapest, Pf. 701/215 vagy a 268-9920 telefonszámon.

Kárpáti Annamária

 

Elõzõ Következõ
 
Lap elejére
 
Elõzõ | Szójegyzék | Tartalom | Következõ |
| Mondja el véleményét! | Kapcsolódó oldalak | Könyvesbolt | Otthon |
Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
© 2003-2008 Nemzetközi Szcientológia Egyház. Minden jog fenntartva. Védjegy információk.