Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
Keresés Kapcsolatfelvétel Weboldalaink térképe Presented by the Church of Scientology
 
Otthon
Hírek
Amerikai kiadványok
Nemzetközi kiadványok
Videók
Kapcsolódó oldalak
Mondja el véleményét!
Elõfizetés A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja

A Metadon-Tragédia
 
Oldal    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

NARCONON:
Drogmentes módszer a szenvedélybetegség legyõzésére

„Már régen halott lennék, ha nem találtam volna rá a Narcononra” ­ mondja Bo Persson (felül), aki most az európai Narconon-hálózatot irányítja.

A Narconon-programot végzõk kommunikációs és egyéb tanfolyamokat végeznek az elvonás és méregtelenítés mellett.

Mivel a drogfogyasztás és a drogokkal való visszaélés egyre nagyobb méreteket ölt Magyarországon, sürgõsen szükség van arra, hogy olyan mûködõ megoldást találjunk a drogproblémára, amely egy hatékony rehabilitációs programot is magában foglal. Az egyik már létezõ igen hatékony rehabilitációs program a Narconon. Bizonyított tény, hogy 70% feletti sikerességi aránnyal rendelkezik, és a Narconon-programot elvégzõk úgy szabadulnak meg a drogfüggõségtõl, hogy közben nem használnak más drogokat.

Már Magyarországon is megalakult a Narconon Alapítvány, és hamarosan létre fogják hozni a Narconon elsõ magyarországi központját. Annak is köszönhetõen, hogy Bo Persson, a Narconon európai hálózatának vezetõje nemrégiben többször járt Budapesten, az Ember és Szabadság elõkészítésképpen bepillantást nyújt a programba.

„Szociális munkásként dolgozom Malmö Rosengard kerületében ­ áll az egyik levélben, amelyet az Európai Narconon Drogrehabilitációs Program Központjának írtak. Elsõdleges feladatom az, hogy a hozzánk fordulók számára segítsek megtalálni a személyre szabottan legmegfelelõbb kezelési és rehabilitációs programot.

Az elmúlt évek során számos személyt küldtem az Eslov-i Narcononba, akik közül többen heroinfüggõk voltak. Az ottani kezelési program az õ esetükben is nagyon pozitív eredményt hozott.

Az abszolút alapelv az, hogy az embernek joga van a rehabilitációhoz. A Narconon ezen az alapon mûködik, és a páciensek úgy érzik, hogy itt tisztelik emberi méltóságukat, és ezért itt mint személyiségek képesek a növekedésre. ”A fenti levél eljutott Bo Perssonhoz, aki 1982-ben feleségével, Miával együtt hozta létre a Narconont Eslov-ban. Azóta számtalan köszönõlevelet kapott, de ma is mindegyik jólesõ mosolyt varázsol az arcára. Öröme annál is nagyobb, mivel neki magának valamikor igencsak kevés oka volt a jókedvre.

„Már régen halott lennék, ha nem találtam volna rá a Narcononra ­ meséli Persson úr. Mielõtt idekerültem, 12 éven keresztül drogos voltam, mindenféle szert használtam ­ alkoholt, amfetaminokat, hasist, LSD-t. Többször megpróbáltam leszokni róluk, de egyik módszer sem mûködött igazán.”

Ez majdnem 30 évvel ezelõtt történt. De Persson úr ekkor felfedezte a Narconont, és benne egy egyedülálló drogmentesítõ programot. A program befejezése óta teljesen drogmentes, és ma õ a Narconon Szövetség európai elnöke.

Jelenleg már készülnek a tervek arra, hogy Magyarországon is létesüljön Narconon Központ, és Bo Persson mint az európai Narconon-program irányítója, ennek elõkészítése miatt utazik mostanában Budapestre. Az Ember és Szabadság magazinnak a következõképpen vázolta fel a drogmentes Magyarország perspektíváját.

A statisztikák vizsgálata

A drogokkal való visszaélés és a drogfüggõség ma Európa legnagyobb problémái közé tartozik ­ már csak azért is, mert a jelenlegi számítások szerint ma egy drogfüggõ mintegy 200 ezer eurójába (kb. 50 millió forint) kerül a társadalomnak.

Az utóbbi években sok országban vált tendenciává a „kockázatcsökkentõ” program bevezetése. Ez azzal az egyszerû, bár ésszerûtlen elképzeléssel kezdõdik, hogy igazából nincs hatékony módszer arra, hogy valakit meg lehessen szabadítani a drogoktól. (Lásd a „A metadon-tragédia ­ Drogválság Magyarországon” c. cikket az 1. oldalon.)

Persson úr szerint ennek a modellnek két hibája is van. Az elsõ hiba az az állítás, hogy a szenvedélybetegeket ne lehetne kigyógyítani a betegségükbõl. „A Narconon módszerével mi 70%-ot meghaladó arányban tudjuk sikeresen megszabadítani az embereket a szenvedélybetegségüktõl ­ mondja. ­ Ezt nemzetközi méretekben, több országban folytatott alapos és tudományos viz sgálat bizonyítja.”

A második hiba az, hogy vannak olyanok, akik annak ellenére hiszik, hogy a kockázatcsökkentés terve mûködik, hogy már több országban bebizonyosodott, hogy kudarcra van ítélve. Persson úr szerint ez a terv rendszerint „kizárja mind a megelõzési, mind a rehabilitációs módszereket, és ennek eredményeképpen a droghasználók és drogfüggõk száma egyre csak emelkedik.”

Hatékony kezelés drogok nélkül

Szakértõk és a területen dolgozó szakemberek egyre nagyobb számban fordítják figyelmüket olyan megoldások felé, amelyek nem használnak újabb szereket a kábítószertõl való megszabaduláshoz, és ennek eredményeként az egyén nemcsak megszabadul a szenvedélybetegségtõl, hanem képessé is válik drogmentesen élni.

Léteznek ilyen eredményt nyújtó rehabilitációs programok. Ezek egyike a Narconon, egy olyan program, amelynek sikerességét a résztvevõk, a szüleik, hivatalnokok, orvosok és drogrehabilitációs szakemberek már számos országban elismerik. A Narconon nem úgy „oldja meg” a problémát, hogy a szenvedélybetegnek az egyik drog helyett egy másikat ad. Nem, a Narconon semmiféle szert nem használ, és azt tûzi ki célul, hogy az egyén hosszú távra megszabadítsa a függõségtõl mind a testét, mind az elméjét.

A Narconon-program azokat a hosszú kutatáson alapuló kezelési módszereket használja, amelyeket az író és humanitárius, L. Ron Hubbard fejlesztett ki. Õt sokan a Szcientológia vallás alapítójaként ismernek, de a tanulás, a drogok, a bûnözés és az élet egyéb területeit érintõ felfedezéseit széles körben használja számos más vallású hívõ is. És noha a Narconont régóta támogatják a Szcientológia egy házak és a szcientológusok, ez egyértelmûen független és nem-vallásos szervezetnek tekintendõ. Világi jellegû, non-profit programja nyitva áll ­ és a tapasztalatok szerint sikert biztosít ­ más hiten lévõk számára is.

A program elvégzése átlagosan négy-hat hónapot vesz igénybe, és négy egymást követõ fázisból áll. Az elsõ a drogok megvonása és a méreganyagoktól való megtisztulás, a második a kommunikációs készségek megszerzése, hogy az illetõ képes legyen a külvilágra figyelni, és tudja irányítani önmagát, a harmadik a személyes etika és értékek helyreállítása, végül negyedikként olyan alapvetõ adatok megszerzése az életben való sikeresség módszereirõl, amelyekre szüksége lehet a drogmentessé vált embernek, amikor meg akarja állni a helyét az élet különféle helyzeteiben. A program segítségével eddig mintegy 30 ezer embernek sikerült megszabadulnia a drogfüggõségtõl.

A tervek tehát, hogy Magyarországon is beindulhasson a Narconon-program, Bo Persson úr minden egyes magyarországi látogatásával egy lépéssel közelebb kerülnek a megvalósuláshoz.


Az Oklahoma állambeli Narconon Arrowhead (lent) a legnagyobb bentlakásos drogrehabilitációs intézmény az USA-ban, és a Narconon legfontosabb szervezete. (jobbra) Narconon szervezetek Spanyolországban és Olaszországban.


Állami és szakértõi támogatás

A Narconont fennállásának 36 éve alatt éppen pozitív eredményei miatt támogatta vagy szponzorálta sok egészségügyi minisztérium, rendõrség és más törvény-végrehajtási hivatal, orvos, rendõrtiszt és nevelõtiszt (feltételesen szabadlábra helyezett bûnözõkkel foglalkozó felügyelõ), biztosító társaság, bíró, iskolai és nevelési felelõs, és még sokan mások, nem beszélve a több tízezer szülõrõl és családtagról, akik hozzátartozója megmenekült a drogok rabságából.

A Narconon drogrehabilitációs mûködéséhez több országban is élvezi az állam támogatását: Dániában, Svédországban, Svájcban, az USA-ban, Kanadában, Mexikóban, Spanyolországban, Hollandiában, Olaszországban és Dél-Afrikában; több országban az állam vagy a városi önkormányzat támogatja a Narconon által szervezett prevenciós programokat, többek között Svédországban, Olaszországban, Pakisztánban, az USA-ban illetve az Európa Tanácsban.

Több ország bíróságai küldtek vádlottakat a Narcononba börtön vagy más büntetés-végrehajtási intézmény helyett (Nagy-Britannia, Hollandia, Németország, Oroszország, Olaszország, Dél-Afrika, Spanyolország, USA).

1988-ban az Európa Tanács parlamentáris gyûlése határozatban támogatta a Narconon-programot, és az olyan eljárások között külön is megemlítette, amelyek „a rehabilitáció során nem használnak más drogokat", mivel közismeretté vált, hogy a metadonnal való leszoktatásnak megvannak a maga veszélyei.

A Narconon sikerességét évtizedeken át tartó tudományos vizsgálatok sora bizonyította. Például, az 1990-es évek elején egy svéd tanulmány vizsgálta a Narconon-program hosszú távú hatását, és megállapította, hogy a programot elvégzõk körében nemcsak a drogmentesség lett valóság, hanem a „jó családi kapcsolatok” a program elvégzése elõtti 41%-ról 94%-ra nõtt.

Nemrégiben Oroszországban egy négytagú csoport, amely orvosokból és a belügyminisztérium képviselõjébõl állt, 32 olyan ember történetét és orvosi dokumentációját vizsgálta meg, aki elvégezte a Narconont. (A vizsgált személyek 1995 és 98 között vettek részt a Narconon drogmentesítõ programján.) A csoport az egészségi állapot változását vizsgálta, de a páciensek egyéb objektív és szubjektív adatait is kiértékelte ­ a drogmennyiség szintjét és a mentális állapotot. A tanulmányban arra a következtetésre jutottak, hogy „a Narconon-program hatékonysága 72%-os", és ajánlották, hogy az egészségügyi minisztérium alkalmazza a Narconon-programot.

A Narconon nemcsak egész Európában, de az egész világon sikeresen mûködik. Naponta szabadít ki embereket a drogfüggõség csapdájából, és általa válnak képessé arra, hogy produktív és boldog életet legyenek képesek élni ­ azaz, a Narconon valóban mûködõképes megoldást nyújt a drogprobléma kezelésére.

Elõzõ Következõ
 
Lap elejére
 
Elõzõ | Szójegyzék | Tartalom | Következõ |
| Mondja el véleményét! | Kapcsolódó oldalak | Könyvesbolt | Otthon |
Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
© 2003-2008 Nemzetközi Szcientológia Egyház. Minden jog fenntartva. Védjegy információk.