Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
Keresés Kapcsolatfelvétel Weboldalaink térképe Presented by the Church of Scientology
 
Otthon
Hírek
Amerikai kiadványok
Nemzetközi kiadványok
Videók
Kapcsolódó oldalak
Mondja el véleményét!
Elõfizetés A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja

A Metadon-Tragédia
 
Oldal    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  
A Szcientológia jótékonysági
és vallási céljai hivatalos
elismerést kapnak

Németországban...
Ausztriában...
Hollandiában...
Taiwanon...A taiwani egyház elnöke Mei-Tsu Lee (jobbra) a Nan Tao-i földrengés áldozatainak megsegítésén dolgozó 500 Szcientológia önkéntes lelkész nevében átveszi a „Jó Polgár, Jó Tettek” díjat Taiwan elnökétõl, Chen Shui-biantól.
Az osztrák, a holland, a taiwani és a német kormány elismeri a Szcientológia Egyház küldetését a vallás területén.

AUSZTRIA
érvényesíti az osztrák egyházak vallási státusát

A Szcientológia vallási küldetésének legújabb európai elismerése.

Ausztriában az elsõ hivatalos Szcientológia egyházat 1971-ben alapították, a vallás azóta is töretlenül terjed.

Mivel az elmúlt évtizedek alatt az egyházat Ausztriában a közönség erõteljes támogatása övezte, a bécsi egyház folyamatosan növekedett. E növekedés közben az osztrák bíróságok és a kormány rendre kioltották a szomszédos Németországból érkezõ intoleráns befolyásokat. Az elmúlt években az adóhivatal részérõl a Szcientológia Egyház ellen irányuló önkényes adókivetések és az osztrák Szcientológia egyházakat háborgató lépések sorozata mára már szintén a múlté ­ hivatalosan is.

Az osztrák szcientológusok ­ bírósági úton szembeszállva a jogaikat és szabadságukat érintõ támadásokkal ­ 1996-ban Bécsben megnyerték a Független Közigazgatási Szenátus által lefolytatott bírósági pert, ami fordulópontot jelentett, hiszen az eredménye az lett, hogy a Szcientológiát teljes körûen elismerték vallásként, továbbá az osztrák Szcientológia egyházakat és lelkészeiket felmentették azok alól a rendelkezések alól, amelyek a nem-vallási tevékenységet végzõkre vonatkoznak.

Ugyanebben az évben egy gyámügyi eljárás során az Osztrák Legfelsõbb Bíróság kimondta, hogy a gyámság megtagadásának nem lehet oka, hogy a kijelölt gyám egy kisebbségi valláshoz tartozik. A Legfelsõbb Bíróság nézete szerint ez szemben áll az Emberi Jogok Európai Egyezményének 14. cikkelyével, amely a diszkrimináció ellen foglal állást (a 8-as cikkellyel egyetértésben). A Szcientológia vallást illetõen a Legfelsõbb Bíróságnak ez volt az elsõ olyan döntése, amely figyelembe vette az Emberi Jogok Európai Egyezményének fenti rendelkezéseit. Mindez nemcsak azonnali megoldást jelentett a gyámügyi eljárásokban, de egyben kinyilvánította a Szcientológia vitathatatlan vallási küldetését is.

A 2003. elején történt elismerés mellett megszületett az egyezmény az osztrák adóhivatallal is az osztrák egyházak adózását, illetve a megcélzott non-profit státust illetõen.

„Ezek a döntések a Szcientológia egyházak és lelkészeik elismerését jelentik; az egyházak és lelkészeik az elmúlt közel öt évtized alatt teljes mértékben teljesítették szolgálatukat saját közösségeik felé” ­ nyilatkozta Angelika Thornauer, az Osztrák Szcientológia Egyház szóvivõje. ­ De a legfontosabb, hogy mindez azt jelenti, hogy a lelkészeink annak a küldetésnek szentelhetik magukat, amely a társadalom jobbá tételét célozza meg, nevezetesen az egyházainkban nyújtott vallási szolgáltatások és a közösségeket elérõ számos jótékonysági programunk által.”

HOLLANDIA
kinyilvánítja a Szcientológia jótékonysági státusát
Hollandiában, miután behatóan tanulmányozták az egyház vallási küldetését, írásait és az országban folytatott tevékenységeit, szintén egyértelmûen kinyilvánították a Szcientológia vallási státusát.

Az Amszterdami Bíróság Harmadik Szenátusa a múlt év elején egyértelmû döntést hozott arról, hogy a Szcientológia vallás ugyanarra a bánásmódra jogosult, mint amilyenben a kormány más vallási intézményeket részesít.

A bíróság feladata volt megállapítani, hogy az Amszterdami Szcientológia Egyház a holland jövedelem- és esetjogi törvények értelmében megfelel-e a non-profit szervezetek kritériumainak. A bírósági döntés szerint a feljegyzések bizonyítják, hogy a Szcientológia egyház olyan szervezet, amely az egész társadalom javát szolgálja. A bírók azt is hangsúlyozták, hogy nincs jogi alapja annak, hogy régi és új vallások között azzal a céllal tegyenek különbséget, hogy megállapítsák ezek vallási státusra való jogosultságát.

TAIWAN
hivatalosan üdvözli a Szcientológia vallást
15 évvel azután, hogy Taipei városában megnyílt az elsõ Szcientológia misszió, a Taiwani Belügyminisztérium a Szcientológiát az ország 25. hivatalosan elismert vallási intézményeként jegyezte be.
Mindenkit szeretettel várunk vasárnapi szertartásunkra minden vasárnap 10 órakor a Budapesti Szcientológia Egyházba (1073 Budapest, Erzsébet krt. 5.), vagy bármelyik misszióba (címek az utolsó oldalon).

Az egyház és a missziók a hét többi napján is nyitva állnak. Minden látogatót szeretettel fogadunk.

Ebben a határozottan buddhista nemzetben, Taiwan számos vallási felekezettel rendelkezõ közösségében a Szcientológia csatlakozik nemcsak a buddhizmushoz, de a taoizmushoz, a kereszténységhez és 21 más valláshoz is.

A taiwani dekrétumot más nemzetközi elismerések is követik ­ Új-Zélandon, Svédországban és Dél-Afrikában. Az Egyesült Államokban a Szcientológia egyház már elismert vallás.

Heber C. Jentzsch, a Nemzetközi Szcientológia Egyház elnöke a következõket mondta: „Ahogy az egyház közeleg fennállásának 50. évfordulójához, világszerte láthatjuk az elismerések számának növekedését, és ez egyértelmû jele annak, hogy a világ keresi a társadalmi zûrzavarban felhasználható gyakorlati vallási megoldásokat.”

Mei-Tsu Lee, a taiwani egyház elnöke a következõket mondta: „Boldogok vagyunk. A Szcientológia vallás gyökerei a keleti világ nagy vallásaihoz, mint például a buddhizmushoz nyúlnak vissza. Olyan ez, mintha hazaérkeztünk volna. A Szcientológia azért terjedt el olyan gyorsan országunkban, mert a taiwaniak mélyen vallásos, ugyanakkor gyakorlatias emberek.”

Azt is hozzátette, hogy a taiwani egyház ki fogja terjeszteni a közösségben végzett munkáját, amellyel egyébként 1999-ben már elnyerte a „Jó Polgár, Jó Tettek” díjat Taiwan elnökétõl, Chen Shui-biantól. A kormány ezt a díjat annak az 500 Szcientológia önkéntes lelkésznek adományozta, aki részt vet az 1999 szeptemberében Nan Taoban bekövetkezett földrengés áldozatainak a megsegítésében.

A Szcientológia egyház tagsága rohamosan nõ egész Ázsia területén, és a felekezet Tokyoban székelõ legnagyobb egyházában szintén. Azok a buddhista tanítók, akik már tanulmányozták a Szcientológia vallást, felmagasztalták az egyház alapítóját, L. Ron Hubbardot ­ nevezetesen a Buddha szellemével áthatott vallási bölcsességhez való hozzájárulásáért.

A Szcientológia 1988-ban jutott el Taiwanra, és ekkor alapították meg az elsõ missziót is Taipeiben. Ezt követte a Taichungi Szcientológia Misszió, amelyet a Taichung Megyei Önkormányzat vallási szervezetként jegyzett be. A következõ évtizedben a Szcientológia rohamosan terjeszkedett Taiwanon, jelenleg kilenc Szcientológia misszió található az ország területén. A vallás gyors növekedése miatt 1999 márciusában az egyház adminisztratív székhelyet nyitott Taipeiben, innen koordinálandó a kialakulóban lévõ missziós hálózat tevékenységeit.

Nemzetközi szinten a Szcientológia vallás az 1954-ben alapított elsõ egyháza óta a világ 154 országában 3000 egyházat, missziót és csoportot tart számon.

Elõzõ Következõ
 
Lap elejére
 
Elõzõ | Szójegyzék | Tartalom | Következõ |
| Mondja el véleményét! | Kapcsolódó oldalak | Könyvesbolt | Otthon |
Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
© 2003-2008 Nemzetközi Szcientológia Egyház. Minden jog fenntartva. Védjegy információk.