Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
Keresés Kapcsolatfelvétel Weboldalaink térképe Presented by the Church of Scientology
 
Otthon
Hírek
Amerikai kiadványok
Nemzetközi kiadványok
Videók
Kapcsolódó oldalak
Mondja el véleményét!
Előfizetés A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja

A Metadon-Tragédia
 
Oldal    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

Mi a Szcientológia?

Magyarországon ez a leggyakoribb kérdés, amelyet a Szcientológiával kapcsolatban feltesznek. A világ néhány tekintélyes vallási szakértője megvizsgálta a kérdést, és meg is találta rá a választ.

A Szcientológia egy új vallás, és mint ilyen, természetes, hogy sok embernek kérdései vannak róla. Az új vallások természetesen elméleti kihívást jelentenek bármelyik komoly vallásszociológusnak. A terület néhány nemzetközi szakértője elfogadta a kihívást, és az eredményeket, amelyeket elmélyült és szisztematikus kutatás előzött meg, egy könyvben adták közre: „Szcientológia, egy mai vallás elmélete és gyakorlata” címmel. Most ebből közlünk néhány részletet.

Urbano Alonso Galan professzor, a filozófia tudományok doktora, teológiában cum laude képesítéssel szerzett diplomát a Gregorian Egyetemen, továbbá a Saint Bonaventure Egyetemen a Pontifikációs fakultáson, Rómában. A Vatikán által vezetett ökomenikus kongresszusokon kiegyensúlyozó szerepe volt a felek között, ezért XXIII. János pápával és VI. Pál pápával tárgyalt együtt a Vatikán vallásos ügyeiben.

Az utóbbi években némi vita alakult ki a Szcientológiát illetően Európa egyes körzeteiben, különösen Németországban, mivel úgy látszik, néhányan félreértelmezik e vallási csoport valós társadalmi szándékait.

Annak a szemszögéből, aki ismeri az ottani filozófiát és vallást, ez nem vitás kérdés, hanem könnyű megérteni, hogy a vallásos jelenség ismeretének hiánya és e jelenség sokféle lehetséges megnyilvánulása alaptalanul vezethetnek ellenséges érzületű és hajthatatlan magatartásokhoz.

Ezért döntöttem úgy, hogy ebben a jelentésben közzéteszem következtetéseimet a Szcientológia vallásáról, arról a vallásról, amelyet több éven át tanulmányoztam, formai aspektusokból (írások, könyvek és filozófia) és a legköznapibb aspektusaiból egyaránt (szertartások, belső és külső szervezet, vallási szabályok gyakorlása és közösségi tevékenységek), a mi országunkban és más országokban is (Franciaország és Dánia)...

Filozófiai és hitelvi aspektus

FEDEZZE FEL MAGÁNAK!
„Mint művész és filozófus egész életemben kerestem egy minden ember számára biztonságosabb, gazdagabb, emberhez méltóbb társadalom kialakításának lehetőségét. A Szcientológia filozófiájában és gyakorlatában egy teljes és harmonikus megoldást találtam ezekre a 20 éven át keresett kérdéseimre.”
Aszcientológusok azok az emberek, akik tudták, hogy az élet lehetne jobb is. Ők képesek voltak a saját fejükkel gondolkodni. Amikor megállapították, hogy a Szcientológia felismerte az ember szellemi valóját, és ez a felismerés mindenkit hozzásegít ahhoz, hogy valóban tudja, hogy ki és mi is valójában, akkor elhatározták, hogy ezt tüzetesebben megvizsgálják. És ez az, amiért 154 országban oly sok millió ember ­ akik az élet különböző területein dolgoznak ­ szcientológusok napjainkban. Most már ­ az élet rejtélyeire adott válaszokkal felfegyverkezve ­ vannak igazi megoldásaik, működőképes eljárásaik az élet jobbá tételére. Mintha ők mindig is tudták volna, hogy ez megtehető. De ezt ne fogadja el tényként. Olvassa el maga!

A Mi a Szcientológia? című könyvet, a Szcientológia enciklopédikus referenciakönyvét az alábbi címen rendelheti meg:

Szcientológia Egyház Budapest 1399 Bp., Pf. 701/215
Ára: 8500 Ft

Vallási vezetők, kormánytisztviselők és a média tagjai részére tiszteletpéldányok állnak rendelkezésre.

A Szcientológia L. Ron Hubbard munkáin alapul. A szcientológusok a vallás írásainak egyedüli forrásaként a filozófus és humanitárius L. Ron Hubbard munkáit és kutatásait ismerik el.

A Dianetikával (lásd: Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya, 1950) indulva, a Szcientológia fejlődése nagy hasonlóságokat mutat a vallások többségéhez, beleértve a kereszténységet, a zsidó vallást, az iszlám vallást és a buddhizmust. A történetét az alapvető „filozófiai igazságok” felfedezése, illetve rendszerezett „kinyilatkoztatása” jelenti, amely lépésről lépésre halad, és egy teljes hitelvi rendszer felépüléséhez vezet...

L. Ron Hubbard az életet nyolc alapvető megnyilvánulására osztotta fel, amelyek közül mindegyik egy-egy impulzust jelent a személy túlélése felé, és ez a jobbulás célja felé irányuló életerőt jelenti. Ezeket ő a „nyolc dinamikának” nevezte azon az alapon, hogy ezek az élet dinamikai impulzusait jelentik.

Az első dinamika a személynek mint önmagának a túlélése felé irányuló impulzus.

A második dinamika a szexuális értelemben vett túlélés felé irányuló impulzus: a házaspár, a család, valamint a gyerekek gondozása és nevelése.

A harmadik dinamika a csoportok túlélésének, vagy a csoportként történő túlélés impulzusát jelenti, beleértve azokat a csoportokat (barátok, szakma, klub, nemzet) is, melyekben az egyén egy részt alkot.

A negyedik dinamika az emberiség túlélésének vagy az emberiségként történő túlélés impulzusát jelenti.

Az ötödik dinamika az élő fajok (állatok, növények) túlélésének vagy az élőlényként való túlélés impulzusát jelenti.

A hatodik dinamika a fizikai világegyetem túlélésének vagy a fizikai világegyetemként történő túlélés impulzusát jelenti.

A hetedik dinamika a szellemi lények túlélésének vagy a szellemi lényként történő túlélés impulzusát jelenti.

A nyolcadik dinamika a végtelen túlélésének vagy a végtelen részeként való túlélés impulzusát jelenti. A Szcientológusok számára ez a Legfelsőbb Lény vagy az Isten dinamikája.

Az életnek e nyolc megnyilvánulásában találhatók azok a területek, amelyeken a személynek lelkileg előre kell haladnia, és amelyeken a lelki, szellemi jobbulás elérése érdekében cselekednie kell olyan etikai viselkedést fenntartva, amely nem árt a dinamikáknak. A jót és a rosszat a szcientológusok azon előny és kár függvényében határozzák meg, amelyet azok a dinamikáknak okoznak. Az abszolút jó az lenne, amely valamennyi dinamikán segít, az abszolút rossz pedig az, amely valamennyinek árt. Természetesen lennének a jónak és a rossznak olyan közbenső pontjai is, amelyek egy emelkedő/ereszkedő skálán helyezkednének el, annak függvényében, hogy az egyes dinamikáknak mekkora előnyt vagy kárt okoznak. Számításba kell venni, hogy valamennyi dinamika ugyanolyan fontos (Lásd: Bevezetés a Szcientológia etikába)...

Előző Következő
 
Lap elejére
 
Előző | Szójegyzék | Tartalom | Következő |
| Mondja el véleményét! | Kapcsolódó oldalak | Könyvesbolt | Otthon |
Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
© 2003-2008 Nemzetközi Szcientológia Egyház. Minden jog fenntartva. Védjegy információk.