Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
Keresés Kapcsolatfelvétel Weboldalaink térképe Presented by the Church of Scientology
 
Otthon
Hírek
Amerikai kiadványok
Nemzetközi kiadványok
Videók
Kapcsolódó oldalak
Mondja el véleményét!
Elõfizetés A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja

A Metadon-Tragédia
 
Oldal    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |  

L. Ron Hubbard
Tiszteld mások vallásos hitét

Az út a boldogsághoz egy józan észen alapuló útikalauz a jobb élethez L. Ron Hubbard az emberek jó szándékaiba vetett hitére alapozva írta ezt a morális szabálygyûjteményként gyerekeknek és felnõtteknek eqyaránt, vallási hovatartozásuktól függetlenül. 21 gondolatot fejt ki, amely útmutatóul szolgál arra, hogy sikeresen élhessünk a mai világban. A 18-as pontot most adjuk közre, a többit az Ember és Szabadság késõbbi számaiban.

Atürelem jó alapkõ az emberi kapcsolatok építéséhez. Amikor valaki végigtekint azon a mészárláson és szenvedésen, amit a vallási türelmetlenség okozott az emberiség egész történelme során és a modern korokba nyúlóan is, láthatja, hogy a türelmetlenség nagyon túlélésellenes tevékenység.

A vallási türelem nem jelenti azt, hogy az ember nem juttathatja kifejezésre saját hitét. Viszont azt igenis jelenti, hogy a másik vallásos hitének és meggyõzõdésének aláásására vagy megtámadására irányuló törekvés mindig is rövid út volt a bajba.

A filozófusok az ókori Görögország idejétõl fogva vitáztak egymással Isten, az ember és a világmindenség természetérõl.

A vallási türelem nem jelenti azt, hogy az ember nem juttathatja kifejezésre saját hitét.
A szaktekintélyek véleményei hullámzanak. Most éppen a mechanizmus és a materializmus filozófiája van divatban, melynek gyökerei egészen Egyiptomig és Görögországig nyúlnak vissza. Azt próbálják hangoztatni, hogy az anyag minden, és átsiklanak afölött ­ bármilyen jól hangozzanak is az evolúcióra adott magyarázataik ­, hogy elméleteik még mindig nem zárnak ki további, esetleg szerepet játszó tényezõket, amelyek lehet, hogy pusztán felhasználják az olyan dolgokat, mint az evolúció. Ma ezek a „hivatalos” filozófiák, és még iskolákban is tanítják õket. Megvannak saját fanatikusaik, akik támadják mások hitét és vallását: az eredmény türelmetlenség és harc lehet.

Ha az i.e. 5. század óta vagy már azelõtt, a legragyogóbb elmék egyike sem volt képes soha megegyezni a vallás vagy a vallásellenesség témájában, akkor ez olyan küzdõtér az emberek között, amitõl jobb távol tartani magunkat.

A harcok e tengerébõl egy nagyszerû alapelv emelkedett ki: a jog ahhoz, hogy az ember abban higgyen, amiben akar.

L. Ron Hubbard: Egy arckép

A 130 oldalas L. Ron Hubbard: Egy arckép címû könyv bemutatja a Szcientológia vallás alapítójának életét, és az élet különbözõ területein létrehozott eredményeit, valamint életmûvének emberek millióira gyakorolt hatását szerte a világon.
Ez a kiadvány nyújtja a legátfogóbb és legalaposabban dokumentált áttekintést az emberrõl és munkájáról, beleértve professzionális teljesítményét több területen, pl. mint író, oktató, felfedezõ, humanitárius, fotómûvész, virágkertész, hajóskapitány, és még sorolhatnánk. A könyvet az alábbi címen lehet megrendelni :

Szcientológia Egyház Budapest, 1399, Bp., Pf. 701/215., de személyesen is megvásárolható a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 5. I./5. szám alatt.
Ára: 5000 Ft

Vallási vezetõk, kormánytisztviselõk és a média tagjai részére tiszteletpéldányok állnak rendelkezésre.

A „hit” és a „vallásos meggyõzõdés” nem engedelmeskednek feltétlenül a logikának: még csak logikátlannak sem lehet õket nyilvánítani. Ezek nagyon távol állhatnak egymástól.

Bármely tanács, ami ebben a témában adható valakinek, akkor a legbiztonságosabb, amikor egyszerûen csak kinyilvánítja a jogot ahhoz, hogy az ember abban higgyen, amiben akar. Bárki szabadon bemutathatja hitét másoknak, hogy fogadják el. Ám veszélyben van, ha mások hitére próbál törni, és még sokkal inkább veszélyben van, mikor megtámad más embereket, és arra törekszik, hogy ártson nekik vallásos meggyõzõdésük miatt.

Az ember nagy vigaszt és örömöt talált vallásaiban az emberiség hajnala óta. Még napjaink „mechanistája” és „materialistája” is erõsen hasonlít a régi idõk papjaihoz, ahogyan dogmáit terjeszti.

A hit nélküli emberek igen szánalmas teremtmények. Akár adhatunk is nekik valamit, amiben hinni tudnak. De amikor van vallásos hitük, tiszteld azt.

A boldogsághoz vezetõ út viszályokkal telivé válhat, ha nem tiszteljük mások vallásos hitét.


„Az út a boldogsághoz” füzetrõl

Talán az elsõ nem-vallásos alapokon álló erkölcsi szabálygyûjtemény, amely egyszerûen a józan észen alapul. A füzetet L. Ron Hubbard írta, 21 szabályt fogalmaz meg és fejt ki ­ olyan alapelveket, amelyek segítségével javítani lehet a mai világ erkölcsi állapotán.

A világ minden táján nagy szükség van ennek a füzetnek a gondolataira mint a józanság hajszálgyökereire. Ma is több tízmillió ember, férfiak, nõk és gyerekek alkalmazzák nap mint nap a Föld különbözõ tájain ­ a moszkvai rendõrségtõl kezdve San Quentin börtönének elítéltjeiig, zimbabwei iskolásoktól Beverly Hills-i állami vezetõkig. Bárkinek az életében alkalmazhatóak ezek a gondolatok, a világ bármelyik részén.

A füzet az alábbi 21 alapszabályt fejti ki ­ hogy mit is jelent pontosan, hogyan mûködik, hogyan lehet alkalmazni.

A 21 szabály a következõ:

 1. Törõdj magaddal
 2. Légy mértékletes
 3. Ne élj szabados nemi életet
 4. Szeresd és segítsd a gyerekeket
 5. Tiszteld és segítsd szüleidet
 6. Mutass jó példát
 7. Törekedj az igazsággal élni
 8. Ne gyilkolj
 9. Ne tégy semmi törvényelleneset
 10. Támogass egy minden ember érdekében létrehozott és vezetett kormányt
 11. Ne árts a jó szándékú embereknek
 12. Óvd és tedd jobbá a környezeted
 13. Ne lopj
 14. Légy méltó a bizalomra
 15. Teljesítsd kötelezettségeidet
 16. Légy szorgalmas
 17. Légy kompetens
 18. Tiszteld mások vallásos hitét
 19. Próbálj nem tenni másokkal olyan dolgokat, amelyeket nem szeretnéd, ha õk tennék vele.
 20. Próbálj úgy bánni másokkal, ahogy te szeretnéd, hogy õk bánjanak veled
 21. Légy sikeres és eredményes

Több mint 53 millió van forgalomban belõle a világon. Az Út a boldogsághoz füzet olyan eszköz, ami bárkinek segíthet abban, hogy jobb és boldogabb életet élhessen.

Ha szertne egy ingyenes példányt, az alábbi címre írjon:

ABLE Magyarország
1438 Budapest, Pf. 351.

Elõzõ
 
Lap elejére
 
Elõzõ | Szójegyzék | Tartalom | Következõ |
| Mondja el véleményét! | Kapcsolódó oldalak | Könyvesbolt | Otthon |
Ember és Szabadság - A Magyarországi Szcientológia Egyház Lapja
© 2003-2008 Nemzetközi Szcientológia Egyház. Minden jog fenntartva. Védjegy információk.