Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Dialog eller konfrontation
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |   25  |  

Scientology i Sverige

Av Gullevi Almgren

Välkommen till ett nytt nummer av Freedom. Detta nummer fokuserar på två mycket viktiga frågor - båda frågor som ska lösas inom kort.

     En är den nyligen avslutade statliga rapporten om nya religiösa rörelser med titeln I God Tro 1998:113. Rapporten är berömvärt objektiv, med positiva lösningar på ett “problem” som, enligt författarna, knappast kan ses som ett problem.

     Faktiskt är det enda verkliga problemet de missförstånd och konflikter som är skapade av extremist-gruppen med det missledande namnet FRI, Föreningen Rädda Individen. Deras propaganda kan klart identifieras i den parlamentariska riksdagsmotionen från deras språkrör Barbro Westerholm (fp). Det var en av hennes motioner som föregick regeringens fråga som resulterade i ovan nämnda rapport. Det är märkligt att Barbro Westerholm som är medlem i folkpartiet attackerar religionsfriheten. Men som vi ser i detta nummer är det annat än politik som styr hennes motiv.

     Den andra frågan är den viktiga offentlighetsprincipen angående officiella dokument och hur upphovsrättslagen relaterar till denna rättighet. Debatten startade för snart tre år sedan när en copyrightpirat lämnade kopior av opublicerade copyright-skyddade skrifter, skrivna av L.Ron Hubbard, till olika myndigheter och på så sätt gjorde dem till officiella dokument.

...........................

Rapporten är berömvärt objektiv, med positiva lösningar på ett “problem” som, enligt författarna, knappast kan ses som ett problem
...........................

     För läsare som kanske inte har följt historien från början måste det kort påpekas att detta material har varit opublicerat på författarens uttryckliga önskan - och ska bara vara tillgängligt för medlemmar vid ett passande steg i deras andliga medvetenhet. Precis som i andra ämnen tas detta steg för steg. Man går inte vidare till nästa steg innan man behärskar det tidigare.

     Som en jämförelse; att försöka lära ett barn logaritmer innan det kan utföra enkla multiplikationer skulle vara värre än dumt.. Det är inget fel med logaritmer. Så varför skulle inte våra barn få läsa om dem i första klass? Svaret är uppenbart. Barnet kommer knappast att göra framsteg i matematik. Var och en som med vilja gör ett barn förvirrat skulle anklagas för att sätta dess utbildning i fara.

     I Scientologi är vi inte intresserade av att berätta för någon vad de ska tro på. Men vi insisterar på rätten att studera våra egna skrifter såsom vi själva vill göra det. Det opublicerade arbetet utgör endast en mycket liten del av hela Scientologi. Men på samma sätt som logaritmer för barn så studeras det bäst i sitt rätta sammanhang. Det är endast illvilja som motiverade det ursprungliga försöket att göra detta material offentligt - samma illvilja som ligger bakom varje försök att skada en annans framåtskridande - antingen det är undervisningsmässigt, andligt eller på annat sätt.

     Copyrightfrågan påverkar Sverige. För författare, designers, musiker, uppfinnare - och andra skapare av “intellektuellt” arbete är detta angeläget. Vår regering har också insett detta och justitiedepartementet har utarbetat ett förslag att förändra lagen. Dessa modifieringar kommer att stärka copy-righskyddet utan att kränka offentlighetsprincipen.

     Ett annat ämne som berörs i detta nummer är Scientologi-kyrkans världsomfattande kampanj mot droger med följande slogan: “Säg Nej Till Droger. Säg Ja Till Livet.”

     Den vänder sig mot missbruk - antingen det rör sig om illegala gatudroger eller farliga psykiatriska droger. I Sverige är kampanjen nu fokuserad på “behandlingen” av barn med amfetamin.

     Trots växande protester fortsätter psykiatriker att hitta fler och fler “diagnoser” för sjukdomar som inte existerar. Det här är värre än bara ett bedrägligt försök att haffa fler och fler människor, särskilt barn, till deras kraftfulla droger. Det värsta är att det här görs i namn av hjälp, när faktiskt många av dessa psykiatriskt sinnesförändrande ämnen är precis lika vanebildande som gatudroger.

     Som svar på det senaste numret av Freedom mottog vi många förfrågningar om Scientologi. Därför har vi inkluderat nyheter från några händelser i kyrkan.

     Dopet av tvillingar, en intervju med kyrkokörens ledare och cellist och en artikel av Scientologins grundare, L.Ron Hubbard. Allt ger en inblick i vår religion. För mer information är Du alltid välkommen att besöka någon av våra kyrkor. Våra dörrar är öppna.

     Ha en god läsning!

Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation