Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Dialog eller konfrontation
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |   25  |  


Religionen Scientologi definierad


Dr. Bryan Wilson från Oxfod-universitetet (till vänster) är en av flera välrenommerade forskare som citeras i ett nytt referensverk om Scientologi.
D
et finns en ny bok som innehåller studier gjorda av de främsta religions-forskarna i världen. Boken förklarar Scientologi-religionens doktriner och aktiviteterna hos dem som bekänner sig till dessa doktriner.

     Under det senaste årtiondet har många av världens mest respekterade lärda inom religion och sociologi utfört djupgående studier av Scientologi-religionen.

     En av dessa är Juha Pentikäinen, professor vid avdelningen för studier av religion vid Helsingfors universitet. Han är också professor vid institutet för social vetenskap vid Tromsö Universitet.

     I en analys som han gjorde 1996 beskriver han Scientologi som: “En modern (Väst-född) religion som utarbetats i väst-välden och som uppfyller vad som i Väst allmänt avses med ordet religion.”

     Nu har för första gången slutsatserna och observationerna från många sådana lärda (män) publicerats i Scientologi: En modern religions teologi och utövning.

     Dr Bryan R. Wilson professor emeritus vid Oxfords Universitet och en av världens mest respekterade lärda män inom ämnet religion är en av många som fått sin fullständiga studie införd i boken.

     Baserat på trettio års personliga observationer avger dr Wilson följande enkla slutsats: “För mig är det helt bevisat att Scientologi är en bona fide [äkta, fullvärdig] religion och skall betraktas som en sådan.”

     För att placera ämnet i sitt rätta sammanhang börjar boken med en analys av själva ämnet religion - och ger en användbar, komplett och auktoritativ definition som innehåller de allmängiltiga karakt-eristika gemensamma inom alla stora trosbekännelser.

     Detta inledningskapitel är baserat på sammanfattningarna från många religiösa auktoriteter och inkluderar även sådana som har publicerat sina studier som separata bilagor.

     Det tar även hänsyn till definitionen av religion i internationell lag. Från detta perspektiv drar de lärda som bidragit till bokens text många jämförelser mellan Scientologi och världens äldre religioner.

     De flesta av forskarna noterar grundläggande likheter med orientens större religioner - till exempel vikten av andlig tillväxt. Andra framhåller att i själva Gudsbegreppet är Scientologi “mer lik de religioner som förekommer i västvärlden och delar synen hos dessa som placerar det Högsta Väsendet på toppen i kosmos”.

     Auktoriteter lovordar att man når uppsatta mål.

     Efter det första kapitlets undersökning av de koncept som är lika inom alla religioner presenteras en detaljerad beskrivning av alla grundläggande aspekter på Scientologi.

     Detta inkluderar kyrkans kyrkliga struktur, dess ceremonier och åtaganden samt de många sociala aktiviteter som den ger stöd till internationellt.

     “Scientologi: En modern religions teologi och utövning” som har publicerats inom ett pågående projekt att ge riktig och auktoritativ information om Scientologi-kyrkan har erhållit beröm från andra religionsvetare, regeringsföreträdare, media och andra med intresse inom religion.

     Dr Massimo Introvigne, president i det Turin-baserade CESNUR, Cetrum för Studier om Nya Religioner, beskriver bokens publicering som “en tjänst till forskare genom att inkludera inte bara texter från grundaren L. Ron Hubbard och annat grundmaterial utan även utvalda texter av framstående akademiker. . . En modern religions teologi och utövning är sålunda en utmärkt inledning till studier om Scientologi.”

     Andra har påpekat bokens värde i och med att den predikar förståelse mellan människor av olika tro. Förenta Nationernas assisterande generalsekreterare för mellanfolkliga relationer kommenterar att Generalsekreteraren: “lägger stor vikt vid skapandet av tolerans och förståelse mellan olika nationer och mellan olika trosinriktningar”. Han skrev: “Ert arbete kommer helt säkert att leda mot detta mål.”

     Medlemmar av pressen har också bekräftat bokens värde i en värld där åsikter ofta baseras på ofullständig och vinklad information. “Men var och en måste själv bedöma. I det syftet är referensboken en utmärkt möjlighet”, skrev en holländsk tidning i en recension av boken.

     Även om texten stödjer sig på expertutlåtanden från mängder av internationella auktoriteter, innefattar de vilkas studier finns återgivna, i tillägg till dr Wilson, dr M. Darrol Bryant, professor i religion och kultur vid Waterloouniversitetet i Canada; dr Regis Deriquebourg, professor i religionssociologi vid Lilleuniversitetet III i Frankrike; dr Urbano Alonso Galan, filosofie och teologie doktor vid Gregorianauniversitetet i Rom och Saint Bonaventura påvliga fakultet i Rom; dr Alejandro Frigerio, professor i sociologi vid Katolska Universitetet i Argentina; dr Frank K. Flinn, adjungerad professor i religionsvetenskap vid Washingtonuniversitetet i Missouri; och herr Fumio Sawada, åttonde innehavaren av Yu-itsu Shintos Hemligheter i Japan.

Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation