Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Dialog eller konfrontation
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |   25  |  

Scientologi erkänt av den italienska staten

I oktober 1998 utgav det italienska Finansministeriet ett dekret om att Scientologi-kyrkan i Verona är undantaget från viss bokförings- och skatteprocedur - sådant som “inte krävs från religiösa och ideella föreningar”.

Som den italienska tidningen La Republica beskrev nyheten har “den italienska staten bekräftat värdigheten och verkligheten - av religionen Scientologi”.

Faktiskt bekräftades denna status redan ett år tidigare. I oktober 1997 återtog Högsta Domstolen en lägre domstols beslut som förklarade att endast religion som grundade sig på judisk-kristen tradition utgjorde giltiga församlingar.

Högsta domstolen avfärdade också många rykten om Scientologi och beskrev mycken kritik såsom “ologisk” och “långt ifrån att ha den betydelse som den lägre domstolens domare hade tillskrivit den”. Beskyllningar kunde fås att låta fördömande, “men bara vid första läsningen när det var uttaget från sitt sammanhang”, sa domstolen. Vid närmare granskning och undersökt i sitt sammanhang var kyrkans aktiviteter “utan undantag karaktäristiska för alla religiösa rörelser”.

Guiliano Pisapia, president i kommissionen för rättvisa inom Camera (parlamentets andra kammare) sade att: “Det är ett viktigt och modigt beslut som slår fast en grundläggande princip för ett demokratiskt samhälle, en princip som är mycket viktig i förhållande till minoritetsreligioner, vars skydd är grundläggande för en stat som baseras på laglig rätt. . .”
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation