Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Scientologi-Kyrkan Erkänd som Allmännyttig, Ideell Förening
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |  

Scientologi-Kyrkan ERKÄND SOM ALLMÄNNYTTIG, IDEELL FÖRENING

Fullständig skattebefrielse kröner firandet av 30 år i SverigeFörsamlingsmedlemmar och andra besökare trivs i den vänliga och öppna miljön där alla är välkomna in. Här kan man få reda på mera om Scientologin.
Svenska myndigheters garanterande av full skattebefrielse för kyrkan ligger i linje med beslut från andra länder såsom USA och Australien.

Medan 1999 markerar milleniets sista år, representerar det för tusentals svenskar en annan milstolpe – trettio års jubileet och ett officiellt erkännande av Scientologi-kyrkan.

Den 23 november 1999 meddelade skattemyndigheten i Stockholm ett beslut enligt vilket kyrkan, som en ideell organisation med religiöst syfte, helt befriades från skattskyldighet.

Skattemyndigheten i Stockholm fastslog att kyrkan är en i lagens mening samhällsnyttig förening utan vinstsyfte och befrias därför från skattskyldighet för både inkomstskatt och moms.

I bakgrundsbeskrivningen till beslutet sägs: “Verksamheten sker bl a i form av gudstjänster, tjänster såsom dop, bröllop och begravningar, andlig vägledning och studium av kyrkans skrifter.“ Skattemyndigheten skriver också att kyrkans ekonomiska verksamhet “är ett naturligt led i det allmännyttiga ändamålet“, varför Scientologi-kyrkan hänförs till en skatteregel, enligt vilken sådana föreningar med ett religiöst ändamål under vissa förutsättningar kan helt befrias från skatt.

Tarja Vulto, anställd hos Scientologi-Kyrkan i Stockholm tog emot beslutet både som en belöning till de scientologer som har arbetat i över tre decennier för sina församlingar, och som ett tecken på den religiösa pluralismen i Sverige.

“Religiös pluralism är en förutsättning för stabilitet i de samhällen vi vill bygga upp under det nya seklet. När det gäller religionsfrihet leder Sverige resten av Europa in i det nya milleniet, och fullföljer regeringsbeslutet att skilja kyrka från stat,“ säger hon.

Den svenska skattemyndighetens beslut går i linje med motsvarande beslut i USA, Australien och Venezuela, och med domsluten i den Högsta Federala Kammarrätten i Tyskland och Italiens Högsta Domstol. Tidigare denna månad ansåg Kammarrätten i Stuttgart, Tyskland att Scientologi-kyrkan är en ideell organisation vars medlemmar söker andlig frihet.

Under många år har Scientologi-kyrkan i Stockholm inför skattemyndigheten framhållit sin status som en religiös församling bona fide. Detta arbete har nu krönts med framgång. Beslutet kom i samband med att Scientologi-kyrkan i Sverige firade sitt 30-årsjubileum och scientologer välkomnar nyheten som en “födelsedagspresent“ från staten.

Vi ser fram emot år 2000 med tillförsikt och stora förhoppningar, och är fast beslutna att bidra till ett bättre samhälle, säger Tarja Vulto.

Religionen Scientologi grundades av filosofen och humanisten L. Ron Hubbard 1954. Som en del av sin samhällsuppgift stöder kyrkan många välgörenhets- och samhällsförbättringsprogram, som i området rehabilitering av drogmissbrukare och kriminella, samt program för läs- och skrivkunnighet.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation