Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Scientologi-Kyrkan Erkänd som Allmännyttig, Ideell Förening
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |  

SCIENTOLOGI-KYRKAN FIRAR TRETTIO-ÅRS JUBILEUMKören bidrar med andlig musik vid söndagsandakten.
Pastor Gun Lanciai förrättar en namngivningsceremoni på 70-talet.

1999 markerar slutet på ett årtusende, för tusentals svenskar är det också avslut på 30 års tillväxt av religionen Scientologi

1999 markerar slutet på ett årtusende, men för tusentals svenskar innebär året också en annan betydelsefull milstolpe – nämligen 30-års- jubileet och det officiella erkännandet av Scientologi-kyrkan i Sverige.

Idag innefattar religionen tre generationer och huvudkyrkorna ligger i Stockholm, Göteborg och Malmö medan missioner för introduktionstjänster finns i Hässleholm och Stockholm. Det var därför ett mycket lämpligt tillfälle när skattemyndigheterna den 23:e november i år förklarade Stockholmskyrkan som en ideell religiös organisation utan vinstsyfte och därmed beviljade full skattefrihet, då detta sammanföll med kyrkans 30-årsfirande. Genom tre decennier har nu kyrkan och dess medlemmar växt som ett vitalt religiöst samfund och som en tydlig röst för sociala reformer och för att påvisa missbruk mot de mänskliga rättigheterna inom området mental hälsa. Man har också aktivt arbetat för att skydda religionsfriheten och införa effektiva reformer inom olika områden i samhället som varit i behov av detta.

EN BÖRJAN I STOCKHOLM

Dagens livliga församling av scientologer i Stockholm fick sin början sommaren 1968 i en liten våning på Birkagatan 33 i Vasastan.

Våningens ägare, Tomas Tillberg, var en ung konststuderande som den våren reste till London för att där besöka sin bror. Bröderna Tillberg träffade där en annan konststuderande som berättade för dem om ett ställe som hette Saint Hill i East Grinstead i Sussex, där religionen Scientologi hade etablerats i England.

Tomas blev nyfiken, och besökte Saint Hill. Den unge konststuderanden tilltalades i hög grad av både arkitekturen och landskapet, men fann att Saint Hill stod för så mycket mer. Platsen var fylld av energi och spänning och hundratals människor i alla åldrar och från alla yrken studerade den nya religionen som slog igenom så fort i stora delar av Västvärlden.

Saint Hill hade också varit grundarens hem, författaren och humanisten L. Ron Hubbard, och var det ledande centret för pastorsutbildning i världen. Efter sitt första besök, beslöt Tomas att komma tillbaka så fort som möjligt.

Den sommaren återvände Tomas till Saint Hill för att få andlig vägledning och för att avsluta en kurs i kommunikation – en av de grundläggande kurserna i Scientologi-religionen som syftar till att förbättra tillstånd i livet och relationerna med ens medmänniskor.

Full av entusiasm återvände Tomas till Stockholm och beslöt att starta en scientolog-grupp i sitt hem, där de som var intresserade av religionen kunde samlas för att dela sitt intresse och lära sig mera. Hans beslut uppmuntrades av nyheten om de föredrag som hölls av anställda från Saint Hill i Folkets Hus och som var så populära att de inte ens fick plats åt alla som ville lära sig mera.

Tomas minns sin snabbt överfulla våning, när hans vänner, bekanta och t o m hela familjer började strömma in. “Det var för spännande för att lämna någon utanför.“ säger Tomas.

Till en början kunde gruppen leverera bara en kurs i Scientologi – Kommunikations-kursen, den som Tomas hade gjort i England.

Detta ändrades snabbt när Tomas for till Eskilstuna, där en annan Scientolog-grupp hade startat. Han nådde sitt syfte, lärde sig om andra kurser han kunde leverera, och återvände med spännande planer för expansion.

Och så växte gruppen, Tomas gjorde upp schema för kurser vid olika tider på dagen för att ge plats för det ständigt ökande antalet scientologer som strömmade till hans dörr.

I april 1969 fick Tomas budet från ledande personer i Scientologi-kyrkan att den växande församlingen i Stockholm hade vuxit över det stadie som klassificerades som “grupp“ och därmed kvalificerade som en Scientologi-kyrka. Den nya Scientologi-Kyrkan i Stockholm etablerades i lokaler nära Birkagatan.

EN NY BÖRJAN I GÖTEBORG

[image]
1970 bildades den första svenska avdelningen av Kommittén för Mänskliga Rättigheter. KMR grundades året innan av Scientologi-kyrkan. Syftet att undersöka och rapportera psykiatriska brott mot mänskliga rättigheter har troget följts av den svenska gruppen i 30 år.

Gun Lanciai som varit pastor i Scientologi-kyrkan i 29 år var en av de första scientologerna i Göteborg som, liksom Tomas Tillberg, reste till Saint Hill i England.

“Det hela började sommaren 1967“ berättar hon, “Folk for i skaror från Göteborg, Stockholm och Malmö till Saint Hill.

Gun bestämde sig för att besöka St Hill när en vän till hennes barn återvände från England. “Det var i maj 1967, och han visade mig de steg, den filosofiska “Bro“ som leder till ett stadium av upplysthet kallat Clear“ säger Gun. Jag fäste mig särskilt vid ordet “Clear“, liksom vid namnet på grundaren av religionen Scientologi, L. Ron Hubbard. “Det ordet, det namnet väckte en stark undran hos mig. Vad betydde det att bli Clear. Vem var den här mannen som hade öppnat vägen till detta tillstånd av andlig klarhet?“

“Så, jag for till England för att finna svaren“ säger hon. Där bekantade hon sig med religionen Scientologi och dess underavdelning Dianetik, Hon började förstå vad tillståndet Clear innebar liksom andra aspekter på religionen Scientologi.

Liksom Tomas Tillberg for många av de första scientologerna till England för längre studier och startade sedan grupper och aktiviteter när de var hemma igen.

I Göteborg, liksom i Stockholm var kommunikationskursen den första kursen som levererades. Den startade i maj 1968 i ett hyrt klassrum i Folkets Hus vid Järntorget. Över tjugo människor väntade ivrigt på att få ta detta första steg i Scientologi, sedan gick expansionen snabbt.

Under de följande årtiondena växte kyrkan, fler och fler scientologer gick ut i samhället och startade upp program för sociala förbättringar .

Nästa...
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation