Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Scientologi-Kyrkan Erkänd som Allmännyttig, Ideell Förening
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |  

EN RÖST FÖR FRIHET

Vid sidan av den snabbt växande församlingen och spridandet av det religiösa budskapet så har scientologerna också höjt starka röster för sociala reformer. Medlemmar i hela landet – liksom i världen i övrigt – har varit aktiva i en mängd frågor – som försvaret för religionsfrihet, mentalpatienters rättigheter, fängelsereformer, och kampen för öppenhet och fri information i regeringar.

En av scientologernas mest framträdande aktiviteter inom sociala reformer gäller området mental hälsa. De har avslöjat barbariska – och ofta dödliga – psykiatriska behandlingar som elektrisk chock, hjärningrepp, och sinnes försvagande droger, som ofta getts till de ömtåligaste människorna, gamla och barn.

“I vår trosbekännelse heter det bl a att Guds lagar förbjuder människan att förgöra sitt eget släkte och någons själsliga hälsa eller förstöra eller minska någons överlevande “ säger Gun. “Vi tror att människor har rätt att inte bli lemlästade genom sådana psykiatriska “behandlingar“ – som skapar smärta och död i namn av hjälp“.

1969 bildades Citizens Commission of Human Rights (CCHR) i USA för att undersöka psykiatrins brott mot de mänskliga rättigheterna. 1970 grundades den första avdelningen av CCHR i Göteborg som på svenska kallades för Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR). Scientologernas protester mot att psykiatrin ödelägger liv började höras allt tydligare i Sverige.

Scientologerna agerar också för nödvändiga förbättringar på andra områden i samhället, alltid i försvar för religionsfrihet. De är frispråkiga i frågor om brott mot mänskliga rättigheter, och yrkar på effektivare åtgärder för att skydda yttrandefriheten, särskilt på Internet, den elektroniska fronten.

Kyrkans främsta språkrör vad gäller mänskliga rättigheter är tidskriften FREEDOM, först utgiven i Sverige 1970. Vid den tiden fortsatte Scientologin att etablera sig mer och mer i Stockholm, Göteborg och Malmö, Efterhand som Scientologin växte fram fann man ofta scientologer på gräsrotsnivå dela ut Freedom på gator och torg som en av många aktiviteter under 1970-talet.

“Jag minns hur jag stod på Stortorget i Malmö med mikrofon och högtalare och höll ett tal om hur Socialstyrelsen kränker religionsfriheten,“ säger Gun. “Sedan gjorde vi samma sak i Örebro och på Sergels Torg. Vid ett framträdande inför representanter för ett flertal olika religioner märkte jag på tystnaden efter mitt framträdande att enkelheten och toleransen i vår trosbekännelse hade gjort intryck.“

Efteråt träffade Gun dessa religiösa representanter och fick deras samtycke till att arbeta tillsammans och hjälpa till att skydda religionsfriheten för alla trosgrupper.

FUNGERANDE LÖSNINGAR

Scientologins grundare, författaren och humanisten L. Ron Hubbard, studerade problemen med drogmissbruk, kriminalitet och analfabetism under många år och utvecklade principer som kunde användas av envar för att lösa dem.

NARCONONs rehabiliteringsprogram till exempel är ett av de mest effektiva program som finns i världen för rehabilitering av drogmissbrukare. Det erbjuder enkla, men bevisligen effektiva steg som gör det möjligt för en individ att inte bara komma ifrån drogerna, men också att aldrig mera känna behov av dem igen. Idag finns Narconon centra i Göteborg, Huddinge, Knutby och Malmö.

Applied Scholastics använder L. Ron Hubbards teknologi som ger studerande och lärare verktyg att lära sig med, som hjälper den studerande att verkligen förstå, vilket material han än studerar.

Dessa metoder betyder ingenting mindre än en revolution inom utbildningens område och används idag av scientologer i Sverige liksom internationellt för att höja läskunnigheten och rädda studerande som misslyckats.

Criminon programmet använder Hubbards forskningsresultat beträffande kriminalitet. Programmet går ut på att återställa individens själv respekt, hans personliga värde och anständighet. Resultaten av programmet visar att det är oerhört effektivt, sannolikt ett av de mest framgångsrika.

EN VÄRLDSRELIGION

[image]
Inger de Vries, från Stockholm, scientolog sedan länge, pastor vid kyrkans huvudcentrum i Europa, Scientologi-Kyrkan i Köpenhamn.

Scientologi-kyrkorna i Sverige är en liten del av en världsreligion som räknar över 8 miljoner anhängare. Och även om kyrkan och dess medlemmar har gjort sig mest känd genom medlemmarnas starka sociala engagemang är det viktigaste ändå det löfte som Scientologin ger individen.

Scientologi är visdom, och den riktar sig till människan som en andlig varelse. Dess utövning innefattar metoder för förbättring av sig själv och andra. Scientologins andliga vägledning, känd som auditering, ökar människans andliga medvetenhet och förmåga och ger honom fullständig visshet om sin egen odödlighet. Scientologi utbildning innebär att församlingsmedlemmen studerar Scientologins principer och deras tillämpning med syfte att sedan kunna förbättra tillstånd i livet.

Detta kan man studera på Scientologi-kyrkorna i Sverige.

För att verkligen förstå värdet av Scientologin behöver man bara lyssna på dem vilkas liv tack vare detta har förbättrats.

“Jag kom i kontakt med Scientologin för tjugo år sedan genom en vän, säger Agneta Ståhl, som beskriver sig själv som “sökare“. “Jag började med att läsa den första boken, Dianetik.“ berättar hon. “För första gången kände jag att det fanns svar om livet, så jag började aktivt studera Scientologi. Jag har nu varit aktiv i Scientologi större delen av mitt liv. Jag har en underbar familj med två barn och ett jobb där jag kan hjälpa andra. Genom Scientologin har jag fått det liv jag alltid drömde om.“

Maj Tapper-Johnsson har också varit scientolog under nästan tre decennier. Vid sitt första besök på en Scientologi-kyrka upptäckte hon att hon “höll svaren på livets gåtor i sin hand.“

Tjugofem år senare säger hon så här, “Jag känner mig väldigt levande. Jag kan, med hjälp av den kunskap jag har fått genom Scientologi förstå reglerna och kan aktivt delta i det stora äventyr som kallas liv.

Ännu viktigare är att jag har upptäckt min egen andliga natur, och jag är fullständigt viss om att färdas på en stig som leder till fullständig andlig frihet.“

Inger de Vries fick först höra om Scientologi 1967 genom en vän som hade rest till England och upptäckt “den här nya saken Scientology“. Ingers man blev intresserad, reste till Saint Hill, fick auditering, vilket omedelbart förändrade hans liv till det bättre. Inger beslöt att själv också engagera sig, och när hon läste en artikel om Scientologi i en tidning upptäckte hon att det fanns en Scientologi-grupp i närheten av deras bostad. Den organisationen fanns i Tomas Tillbergs lilla våning i Vasastaden, i Stockholm.

När hon väl själv upplevt Scientologi, och då det dramatiskt hade förändrat hennes liv till det bättre, beslöt hon sig för att ta tjänst på kyrkan i Stockholm och arbetade där i över tio år. 1980 flyttade hon till Köpenhamn i Danmark, där hon i dag är en av de högst utbildade scientologerna i Europa. Hon tar sig an församlingsmedlemmar från hela kontinenten, och hjälper dem till välgång och andliga framsteg.

Religionen Scientologi är en ny, vital rörelse, och efter 30 år i Sverige är dess framtid tryggad. Varje dag är det fler och fler människor fråna alla samhällsskikt som upptäcker Scientologin för första gången.

Ta själv reda på vad Scientologi är. Du kan besöka din lokala Scientologi-kyrka, eller upptäcka Scientologi på Internet på: www.scientology.org.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation