Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Scientologi-Kyrkan Erkänd som Allmännyttig, Ideell Förening
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |  

Firandet av EN MILSTOLPE FEMTON ÅRS FRAMGÅNGSRIKT ARBETE FIRAS[image]
Överst: Medlemmar i den Internationella Föreningen för Scientologer (IAS) som samlades i England och på andra håll i 117 länder runt världen hörde från kyrkans ledning om anmärkningsvärda framsteg som har gjorts på människorättsområdet och inom social förbättring under det senaste året. Ovan: Slottet som är en central byggnad i St Hill nära East Grinstead, huvudkvarter för Scientologi-kyrkan i Storbrittannien.

Tusentals svenskar förenade sig med miljoner från olika nationer i världen för att fira 15 års framgångsrikt arbete för mänskliga fri- och rättigheter. Detta skedde i samband med den sammankomst varmed IAS, (The International Association of Scientologists) firade sitt 15-års- jubileum.

IAS bildades i England i oktober 1984. Organisationen, vars medlemmar är scientologer, har som syfte att främja mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Jubileet firades som sig bör vid kyrkans engelska högkvarter, Saint Hill i Sussex – detta evenemang tog dels upp vad som åstadkommits men gav också löften för framtiden.

Ceremonimästaren David Miscavige välkomnade de närvarande deltagarna liksom “alla de IAS-medlemmar från alla samhällsklasser i 117 nationer runtom på jordklotet“ av vilka de flesta kom att se firandet på internationell video.

David Miscavige presenterade i perspektiv de femton åren av IAS’ verksamhet. Under den tiden har IAS talat för religionens sak, liksom mänskliga rättigheter inom alla samhällsområden, och har åstadkommit förändringar där “civilisationer historiskt har börjat sönderfalla“.

Han beskrev flera områden där IAS har hjälpt till att vända samhällets värsta tillstånd – det handlar om effektiva reformer vad gäller kriminalitet och fängelser, lösningar på livshotande situationer som polisen i Sydafrika haft att brottas med, och hjälp till flyktingar och ledare i det drabbade Kosovo.

ÖKAR FÖRSTÅELSEN

Efter redogörelsen för hur IAS har stött välgörenhetsprogram i världen, fick deltagarna höra om hur de bidragit till de ansträngningar som gjorts för att göra Scientologin bättre förstådd.

Under två års tid har internationella människorätts-grupper varnat för den oroväckande trend av religiös intolerans som vuxit fram i Västeuropa, främst i Frankrike och Tyskland. Man har uppmanat nationer att skapa dialog och förorda tolerans och förståelse för minoritetsreligioner.

För att främja det syftet har IAS sponsrat utställningen “VAD ÄR SCIENTOLOGI“ som gick på turne i Europa 1999, och besöktes av över 16 000 personer som på så sätt fick en grundläggande förståelse för Scientologireligionen.

Publiken blev också informerad av den Internationella Scientologi-kyrkans Verkställande Direktör, Guillaume Lesevre. Han redogjorde för planerna på en mycket större utställning, som skulle turnera i Europa år 2000. Dessutom berättade han om en annan, ny utställning, som skall tillägnas humanisten L. Ron Hubbards liv och verk. L. Ron Hubbard grundade Scientologi-religionen och gjorde genombrytande upptäckter inom området utbildning, drogrehabilitering, reform av kriminalvården, konsten etc. Han verkade själv professionellt inom 21 områden.

Den europeiska utställningsturnen sammanfaller med den största informationskampanjen för Scientologi någonsin, en som med iögonenfallande affischer, plakat och annonser i media uppmanar betraktare att “lära sig själv“ om religionen. Budskapet är särskilt relevant i länder som Frankrike och Tyskland, där diskriminerande och mycket likartade rapporter om minoritetsreligioner, bl a om Scientologin, har cirkulerat. Kampanjen hänvisar betraktare till boken “Scientologi – Tankens Grunder“- som anses vara L. Ron Hubbards mest uttömmande bok om grunderna i den religiösa filosofin. — för att se fakta med egna ögon.

ATT TRYGGA RELIGIONSFRIHET FÖR ALLA

Medan den officiella informationskampanjen fortsätter i Europa görs motsvarande ansträngningar för att trygga och främja alla religioners rättigheter. Mike Rinder, en av kyrkans ledare beskrev detta för deltagarna. Det innebär att ge korrekt information om brott mot religiösa rättigheter till människorättsauktoriteter, och att trygga religionsfrihet genom domstolarna.

Bland allt som gjorts av IAS under 1999 var höjdpunkten dock det europeiska Maratonloppet för Mänskliga Rättigheter – en historisk resa på 4.500 kilometer för att höja medvetenheten i Europa om religionsfrihet och mänskliga rättigheter. (se också “Maraton för Mänskliga Rättigheter, sidan)

Detta är bara ett sätt på vilket scientologer arbetar för mänskliga rättigheter. Mike Rinder introducerade den Internationella Scientologi-kyrkans president, pastor Heber Jentzsch, som berättade för IAS-medlemmarna om framgångar när det gällde psykiatrins brott mot mänskliga rättigheter.

Pastor Jentzsch berättade också om publiceringen av det senaste häftet i den serie som dokumenterar den skada och det bedrägeri som begås av den psykiatriska industrin. 4.5 miljoner av dessa häften har hittills donerats av IAS. Det senaste häftet heter “BEDRAR SAMHÄLLET: PSYKIATRI BEGÅR BROTT“. Häftet har tryckts på 15 språk och dokumenterar hur psykiatrin bedrar regeringar och allmänheten i stort.

INDIVIDUELLA INSATSER BELÖNAS

Det stod klart för deltagarna i jubileumsfirandet vilka insatser IAS hade gjort, men enastående individuella insatser blev också bekräftade. Enligt en 15-årig tradition delades den ansedda IAS Frihetsmedalj ut till tre medlemmar, som på ett utomordent ligt sätt bidragit till att L. Ron Hubbards upptäckter kommit till bred användning.

Den första pristagaren , pastor Alfreddie Johnson från USA, blev bekräftad för sitt outtröttliga korståg för läskunnighet till alla nationers innerstäder. Hans “World Literacy Crusade“ (WLC) (Korståg för Läskunnighet i Världen) använder L. Ron Hubbards upptäckter inom utbildningens område för att sprida läskunnighet – och därmed hopp, själv respekt och en chans för människor som ofta förfaller till liv i brott och förtvivlan. WLC har vuxit från ett projekt i Los Angeles till 36 lokalavdelningar i världen.

Den andra pristagaren, Gary Smith från USA har arbetat i 25 år med att rehabilitera drogmissbrukare. Hans eget liv räddades av Narconon, det internationellt kända drogfria programmet för drogrehabilitering som utarbetades av L. Ron Hubbard. Smith ville återgälda gåvan och tog anställning på Narconon för ett kvarts sekel sedan. Han har under de tjugofem åren räddat tusentals människor från drogträsket.

Årets sista medalj gavs till Michael Roberts, en amerikansk skådespelare. Roberts är känd av amerikansk allmänhet, och använde sin position för att få ut ett positivt budskap till ungdom om att hålla sig borta från droger. Han grundade “Right Track“ (Rätta Spåret) ett drog-förebyggande program som snabbt spreds över USA på 70-talet. Idag hyllas Roberts som mannen bakom den nationella antidrogrörelsen. Roberts utvidgade sitt sociala engagemang, arbetade med samhällsledare för att lansera studieprogram baserade på L. Ron Hubbards studiemetod. Roberts har också ställt upp i frontlinjen för mänskliga rättigheter, från Washington till Berlin.

UPPNÅR MÅL

Det stod klart för dem som samlats till Saint Hill för IAS’ 15 års jubileum att vinnarna av Frihetsmedaljen förkroppsligar Föreningens sociala uppgift. Den uppgiften stämmer med Scientologins målsättningar, så som de formulerats av L. Ron Hubbard vid grundandet av religionen: “En civilisation utan vansinne, utan brottslighet och utan krig, där dugliga människor kan ha framgång och ärliga människor kan ha rättigheter och där människan är fri att stiga till högre höjder.“

“I en orolig värld, är arbetet inte lätt“ fortsätter han. Men om så vore, skulle vi inte behöva göra det. Vi respekterar människan och anser att hon är värd att hjälpa. Vi respekterar dig och tror att även du kan hjälpa.“

Vid IAS’ 15-års jubileum såg medlemmarna på nytt över sina åtaganden att hjälpa. Det nya milleniet lovar gott – många nya milstolpar kommer att uppnås.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation