Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Scientologi-Kyrkan Erkänd som Allmännyttig, Ideell Förening
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |  

STÅR NÅGRA ÖVER LAGEN?När det handlar om religionsfrihet kan vi i Sverige vara mycket stolta över vår bestämda hållning. Varför respekt och tolerans är bästa policy har tydligt framkommit på nyligen avhållna konferenser och även i färska rapporter från den Internationella Helsinki Federationen (IHF), Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) samt USAs Utrikesdepartement.

Eftersom frihet att tänka och tro som man vill är en rättighet som de flesta månar om, så är det viktigt att ta avstånd från dem som låter sina fördomar styra sina handlingar. I annat fall kan det leda till att friheten och det allmänna välbefinnandet äventyras även för andra.

Att tänka och handla annorlunda leder i längden till katastrof.

I det uppmärksammade fallet i Sverige, där det gjorts olagligt intrång på Scientologi-materialets copyright, var förövarna personer som ansåg sig stå över lagen. Deras handlingar fick till effekt att Sveriges anseende skadades i den internationella gemenskapen.

ETT FÖRSÖK ATT UNDVIKA RÄTTVISA

Historien börjar sommaren och hösten 1996 när en man vid namn Zenon Panoussis bröt mot copyrightlagen genom att lägga ut vissa copyrightskyddade verk ur Scientologi-religionen på Internet. Inför överhängande juridiska påföljder försökte Panoussis förstöra kyrkans rättigheter genom att för sina egna syften utnyttja den svenska offentlighetsprincipen. Han försökte undgå ansvaret för sina egna olagliga handlingar genom att inge det opublicerade, copyrightskyddade Scientologi-materialet till olika myndigheter — i hopp om att eliminera deras copyrightskydd med att göra dem “offentliga“.

Myndigheterna betraktade scientologi-materialet som en offentlig handling och hävdade att offentlighetsprincipen gick före copyright.

Regeringen och en stor majoritet i riksdagen insåg snart allvaret i situationen. En stor del av Sveriges välstånd bygger på det faktum att både näringslivet och enskilda personer kan få lagligt skydd för sina skapelser genom t ex copyright. Och betydelsen av copyright kommer sannolikt att öka i en nära framtid på grund av det snabbt växande Internetsamhället.

Panoussis-affären gav Sverige det genanta resultatet att världens ekonomiska etta, USA måste placera landet på den föga smickrande “Watch List“ — som US-Trades representant (USTR) sammanställer över länder som inte följer internationella konventioner om copyright och andra marknadsöverenskommelser.

LIKHET INFÖR LAGEN

Panoussis’ avsikter var tydliga, nämligen ingenting annat än trångsynthet och hat mot en religion. Panoussis själv var aldrig scientolog, och kyrkan har ingen kännedom om att han någonsin har satt sin fot i en Scientologi-kyrka. I ett brev han sänt till riksdagen påstod han sig äga djup kännedom om rörelsen och skrev ett antal djupt kränkande påståenden om religionen — uttalanden som man lätt kan bevisa är rena lögner. Hans syfte var klart: att utnyttja riksdagen som förvaringsplats och distributör och få riksdagsledamöter att utföra de handlingar som han själv, på grund av domstolsbeslut var förhindrad att göra. I slutet av sitt brev ger Panoussis följande uppmaning: “använd er parlamentariska immunitet för att återpublicera de bifogade dokumenten“ – därmed avsåg han samma material som han själv missbrukat och varför han sålunda blivit dömd för upphovsrättsöverträdelser.

Ingen har naturligtvis rätt att sätta sig över lagen och kränka andra människors rättigheter.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation