Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Scientologi-Kyrkan Erkänd som Allmännyttig, Ideell Förening
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |  

MARATON för Mänskliga Rättigheter[image]
Irving Sarnoff (t v) grundare av Förenta Nationernas Vänner och Grigoris Villianatros från Helsingfors Monitor talade till de tusentals som hade samlats i Aten för att starta 1999 års Europeiska Maratonlopp för Mänskliga Rättigheter.

Svenskar firade ett historiskt lopp tillsammans med människor från hela världen, alltifrån USA till Asien. Loppet har arrangerats för att varna för religiös intolerans, och med en maning till respekt för mänskliga rättigheter.

I  Hamburg den 25 oktober sammanstrålade svenskar med dignitärer, medborgar-rättskämpar, kända artister och tusentals andra deltagare ända från Japan i en multi-religiös uppslutning kring mänskliga rättigheter.

Evenemanget markerade avslutningen på 1999 års Maraton för Mänskliga Rättigheter – en historisk 13-veckors, 4,500 kilometer långt, maraton som startade i Aten i juli.

Behovet av att observera hur överenskommelser om mänskliga rättigheter efterlevs har drivits till sin spets de senaste åren, särskilt i ljuset av de omänskligheter som avslöjats i Kosovo. International Helsinki Federation (IHF), en av de mest respekterade, icke regerings-anknutna människorätts-organisationerna, varskodde i sin årliga rapport om att barbariet i Kosovo föregicks av “upptrappade restriktioner vad gäller yttrandefriheten, intellektuell verksamhet och civila sällskap.“

Som svar på den repressiva trenden organiserade den Internationella Scientologi-kyrkans Människorättskontor Maratonloppet, för att dra uppmärksamheten till, och få fram möjliga lösningar, på den alarmerande spridningen i Europa av samma faktorer som IHF hade funnit vara roten till Balkankonflikten.

“Det stod klart för alla oss som samlats i Hamburg att trenden i Europa, och särskilt Västeuropa angår var och en av oss“, säger Tarja Vulto, som var ditrest från Stockholm. “Regeringar liksom vanliga medborgare måste vidta alla tänkbara åtgärder för att försäkra sig om att deras nationer lever upp till de förväntningar som internationella människorätts-konventioner ställer på dem..“

Upprörda över brutaliteterna i Kosovo, kände sig NATO-regeringar tvungna att svara med krigsmakt mot Slobodan Milosevic’s arme. Men paradoxalt nog tycks ledarna för dessa regeringar vara omedvetna om de varningssignaler om växande intolerans som IHF lagt märke till, och som kryper fram på deras egen bakgård. I några av just de europeiska nationer som deltog i NATOs militärstyrka finns regeringsmedlemmar som hetsar upp religiös intolerans. Situationen är väl dokumenterad i ett dussintal aktuella rapporter från människorättsorganisationer. I dessa kritiseras tjänstemän i demokratiska europeiska regeringar, särskilt Tyskland, för trakasserier av religiösa minoriteter

ETT NYTT ENGAGEMANG FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Efter löpvägen samlade löparna och organisatörerna namnteckningar från tjänstemän och samhällsledare på en proklamation för att på nytt knyta an till idealen i den Universella Deklarationen om de Mänskliga Rättigheterna.

Maratonloppet som fick stöd från ett stort antal religiösa och människorättsgrupper, gick genom Grekland, Italien, Schweiz, Belgien och Holland och till finalen i Hamburg.

När den startade i Aten den 22 juli, slöt organisatörer och sponsorer upp omkring löparna för att tända frihetsfacklan och inleda loppet från det berömda Akropolis.

Maratonloppets internationella kärntrupp bestod av 20 personer – löpare från Europa, Kanada, USA, Sydafrika och Japan. Andra löpare förenade sig med dem varje gång de kom till ett nytt land.

Detta Maraton var ett ännu större företag än 1998 års Europeiska Resa för Religionsfrihet. Det loppet var en sexveckors resa som täckte 3,225 kilometer, en hyllning till Den Universella Deklarationen om Mänskliga Rättigheter som då fyllde 50 år.

Liksom då, mötte också nu löparna och organisatörerna regeringar och religiösa ledare när de passerade genom hundratals byar och städer. De samlade också tusentals namnteckningar på en Proklamation för Mänskliga Rättigheter. Proklamationen ska ge ett nytt engagemang i det ideal, den religionsfrihet, som finns uttryckt i den Universella Deklarationen om Mänskliga Rättigheter. Tjänstemän i Haag, Europa-parlamentet, UNESCOs högkvarter och Förenta Nationerna erbjöd sitt stöd och signerade dokumentet. I Strasbourg var det nio medlemmar i Europa-parlamentet som tog ytterligare ett steg med att ge ut Proklamationens text på Europarådets eget papper.

Proklamationen manar till ett nytt engagemang i Den Universella Deklarationen on Mänskliga Rättigheter’s ideal och vädjar särskilt till Tyskland om att “göra slut på den diskriminering av mänskliga rättigheter, som regeringen kritiserats för av internationella människorätts-organisationer i 24 olika rapporter, och istället ändra sin politik i riktning mot mer dialog.“

Det Europeiska Maratonloppet för Mänskliga Rättigheter påbörjades i Aten, Grekland (se motsatt sida) ett 4 500 kilometer långt lopp till Hamburg i Tyskland. Maratonloppet avslutades med en stor festival i Hamburg och höjdpunkten blev när överraskningen kom att Scientologi-kyrkan i Tyskland hade fått sin nyaste och största byggnad i Hamburg
Tyskland valdes ut som destination för båda Maratonloppen, både 1998 och 1999, som en del av internationella ansträngningar att skapa tolerans och jämlikhet för minoritetsreligioner i landet. Att valet föll på just Tyskland beror på att det finns en lista över brott mot mänskliga rättigheter i Tyskland som begåtts under det senaste årtiondet vilket självfallet inte har hjälpt till att skapa en positiv trend för Europa. Två dussin internationella rapporter sedan 1994 — bland dem rapporterna från USA:s utrikesdepartement, Förenta Nationernas Speciella Rapportör, Förenta Nationernas Kommission för Mänskliga Rättigheter och Helsinki Kommissionen — dokumenterade tilltagande diskriminering mot medlemmar av etniska och religiösa minoriteter under det senaste decenniet av förre kanslern Kohls regering. Någon adekvat förbättring har trenden inte visat sedan dess, vilket framgår av den senaste årliga rapporten om internationell religionsfrihet från USA:s utrikesdepartement, utgiven i september.

MEDFÖDDA RÄTTIGHETER

Irving Sarnoff, grundaren av Friends of United Nations (Förenta Nationernas Vänner) följde med på den europeiska resan 1998 och deltog nu igen i Maraton 1999. Friends of the United Nations är en internationell organisation som hjälper FN:s ledare med arbete för frivillig anslutning till bestämmelserna och målen i den Universella Deklarationen om Mänskliga Rättigheter.

“I stad efter stad har deltagarna möjlighet att sammanträffa med lokala regeringstjänstemän och vanliga medborgare, “sade Irving Sarnoff. “Vi kommunicerar med bokstavligen tusentals individer som aldrig har hört talas om den Universella Deklarationen ...Erfarenheten av den resan, och nu årets Maraton, är att den ger kraft åt människor att förstå de rättigheter som de har medfödda.“

Ett växande antal religiösa och människorättsauktoriter har talat ut om situationen i Tyskland. En av dem är professor Alonso Galan från Madrid, doktor i filosofi och licenciat i teologi. Han har varit förhandlare i ekumeniska kongresser ordnade av Vatikanen varvid han arbetat med påvarna Johannes XXIII och Paul VI. “Religionsfrihet och mänskliga rättigheter uppstår ur dialog och förståelse. De är demokratins grundvalar. Länder som inte respekterar dessa rättigheter behöver se förbi skillnader i hudfärg och tro, och erkänna mänskliga rättigheter“ sade han. “Det är möjligt om de ärligt bekänner sig till den Universella Deklarationen om Mänskliga Rättigheter.“

Experter på mänskliga rättigheter har märkt att många människor idag inte känner till den Universella Deklarationen. Därför är målet med Maratonloppet att göra den mera känd, och på så vis hejda intoleransen och diskrimineringen i några europeiska demokratier. En web-sajt med detaljer från 1999 års Europeiska Maraton för Mänskliga Rättigheter finns på http://religioustolerance.net.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation