Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Scientologi-Kyrkan Erkänd som Allmännyttig, Ideell Förening
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |  

Att bygga upp FÖRSTÖRDA LIVScientologi-kyrkans frivilligpastorer i Europa har gett andlig hjälp åt tusentals flyktingar genom att lätta på den börda av förlust och smärta som Balkankonflikten har vållat

Frivilligpastorer hjälper flyktingar från Kosovo

Bilden av flyktingar som strömmar ut ur Kosovo satte igång hjälpverksamhet i olika former från många svenska medborgare. Religiösa grupper, välgörenhetsföreningar och organisationer och FNs High Commission for Refugees har fortsatt att förse flyktingar med mat, tak över huvudet, och hjälper dem att återvända till sina hem.

Bland de många frivilliga från hela världen i den pågående hjälpaktionen finns också Scientologi-kyrkans Frivilligpastorer, som deltagit i insamlingen av mat, kläder och annan nödtorft sedan april.

Medan många grupper fortsätter att tillgodose dessa oumbärliga behov är de allvarligaste konsekvenserna av våldet troligen det trauma som flyktingarna gått igenom.

Scientologi-kyrkans frivilligpastorer har hjälpt till med organiseringen av materiell hjälp. De har också gett andlig hjälp åt tusentals flyktingar genom att lätta på den börda av förlust och smärta som Balkankonflikten vållat.

Frivilligpastorer hjälper till inom många olika områden, från lösandet av familje- och arbetskonflikter till att lära storstadsungdom att använda L. Ron Hubbards studiemetoder. De har bistått offer i olika naturkatastrofer såsom t ex vid jordbävningarna i Colombia samt på ön Sakhalin och i Kina, i samband med orkaner i Nicaragua och Karibien, eller när en tidvattensvåg ödelade Papua, Nya Guinea och också vid 1995 års bombning av USA:s Federala byggnad i Oklahoma.


Scientologi-kyrkans frivilligpastorer använder “assister“ för att hjälpa en person att få lättnad från traumatiska och smärtsamma händelser
 

Men de brott som i detta årtionde begåtts mot mänskliga rättigheter på Balkan är värre än någonting som bevittnats i Västvärlden efter nazisternas ohyggligheter. Flyktingarna i Kosovo har förfärliga historier att berätta, som att barn tvingats bevittna när soldater skjuter deras föräldrar. Familjer gavs ultimatum: ni får tio minuter på er att försvinna, annars dödas ni. När de flydde brändes deras hus ner till grunden. Det finns händelser som är för fruktansvärda för att upprepas här.

De flesta av de etniska albanier som drivits ut ur Kosovo gavs tillflykt i tält och husvagnar i Albanien. Vid mitten av maj stod 46 tältläger färdiga eller under uppbyggnad på tio områden, och vid slutet av konflikten var antalet flyktingar i Albanien 860,000. Man har beräknat att antalet hemlösa personer både i Kosovo och utanför provinsgränsen uppgår till en miljon.

Samordnaren av Frivilligpastorer, Michael Edwards, en amerikan, anlände till Tirana i Albanien vid slutet av mars. Han och Ardiana Radani, föreståndare för Scientologi-kyrkans mission i Tirana har organiserat kyrkans frivilliga biståndsarbete.

Frivilligpastorerna tillämpade vad som står i Dianetik boken, skriven av L. Ron Hubbard – en text som används både av scientologer och miljoner andra i världen. Ordet Dianetik kommer från det grekiska ordet “dia“ – genom, och “nous“ – själ, och definieras som “vad själen gör åt kroppen“. Dianetik är en metod som kan hjälpa att lätta på oönskade förnimmelser och känslor, irrationell rädsla och psykosomatiska sjukdomar.

Kyrkans frivilligpastorer blev snart översvämmade av människor som begärde att få Dianetik-procedurer. De svarade med att ordna Dianetik-seminarier där flyktingarna lärde sig att tillämpa Dianetik på varandra. Resultaten var enastående.

“En rad händelser som gav mig en väldig skuldkänsla och smärta lättade fullständigt. ..När vi började kände jag på nytt samma rädsla och uppgivenhet som jag känt i händelsen, men när vi fortsatte släppte den otäcka känslan helt och hållet, och jag började känna mig mycket bättre. Vid slutet av Dianetik-sessionen var jag helt fri från alla effekter av den mardröm som hade förstört mitt liv. Det är ett rent mirakel .. det känns som om en 100-kilos vikt hade lyfts av mina skuldror.“

Dianetikens tekniker har berett flyktingarna lättnad från sådana smärtsamma händelser.

Frivilligpastorerna har också använt sk “assister“, enkla procedurer som verkar enligt principen att man vanligtvis vill dra sig undan mentalt och andligt från ett skadat område. Bara med att återställa kommunikationen med det området kan man hela det andliga elementet, och därmed i hög grad påskynda tillfrisknandet. Assister används för att lätta på stress eller fysisk värk och smärta, eller för att orientera en förvirrad eller upprörd person till hans omgivning i nuet.

Utöver arbetet med de tusentals flyktingarna i Tirana for frivilligpastorerna till norra Albanien där de höll seminarier och levererade Dianetik och assister till flera hundra flyktingar i mindre läger.

“Vårt syfte är att hjälpa dessa flyktingar till en position där de kan bygga upp sitt liv på nytt, sina familjer, sina städer och sin kultur,“ sade Edwards.

En 38-årig man från staden Peja i Kosovo som hade upplevt Dianetik och lärt sig använda det skrev:“ Vårt folk har lidit under de svåraste omständigheter, och det värsta med detta förtryck var att bli nekad de mest primära av mänskliga rättigheter ...Många organisationer har hjälpt oss med mat, tak över huvudet och andra saker vi behöver för att hålla oss vid liv. Men ni har gett oss mat för själen och det som kommer att göra slut på denna oändliga cykel av krig som bara fortsätter.“

Tack vare frivilligpastorernas insatser kan nu tusentals hemlösa personer återvända till Kosovo för att bygga upp sina liv, fast beslutna att påbörja en ny era av fred och civilisation i sitt land.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation