Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Scientologi-Kyrkan Erkänd som Allmännyttig, Ideell Förening
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |  

SEGER för RELIGIONSFRIHETENScientologer i Grekland firar den juridiska segern sedan åklagaren förklarat att Scientologi är en genuin religiös tro, och begärde frigivning av svarandena.

Domstolar i Europa och på andra ställen i världen bekräftar att Scientologi-kyrkan är en bona-fide religion. Dessa beslut hjälper till att etablera lika rättigheter för alla religioner.

Scientologi-kyrkan har under många år lett ett korståg för religionsfrihet i Europa. Man har ordnat konferenser, informations- kampanjer, och t o m maratonlopp genom Europa för att höja medvetenheten om vikten av garantier för religionsfrihet hos internationella organ som den Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheter och FN:s Universella Deklaration om Mänskliga Rättigheter.

Kyrkan har också, som en tjänst till allmänheten, producerat och distribuerat häftet “återupprättandet och Garanterandet av RELIGIONSFRIHETEN“: En guide för bevarandet av dina mänskliga rättigheter i Europa.“

I de senaste besluten från domstolar och regeringsorgan har Scientologi-kyrkan fortsatt att befästa sina rättigheter att behandlas på samma sätt som äldre religioner. Därmed hjälper kyrkan att etablera religionsfrihet för alla.

GREKISKA SCIENTOLOGER FRIADE


Scientologi-kyrkan hjälper till att skapa religionsfrihet åt alla
 
Den 11 maj avslutade den tredje apellationsdomstolen i Aten ett rättsfall mot 15 scientologer sedan åklagaren förklarat att Scientologi är en genuin religiös tro och yrkade frikännande för alla svarandena.

De femton grekiska scientologerna har åtalats för ett så svårfattligt brott som “oprovocerad faktisk förolämpning“ — ett brott som även de flesta greker finner omöjligt att definiera.

Scientologerna har länge protesterat mot de totalt ogrundade anklagelserna. Fallet var ett angrepp på religionsfriheten, de hade inte gjort något fel.

Åklagarens uppträdande bevisade detta. Det fanns inga bevis för något fel. Man kunde inte ens identifiera dem som hade anklagats – fastän scientologerna satt framför dem i rättssalen.

Det juridiska ombudet kunde bara säga att den Ortodoxa Kyrkan borde vara den enda religionen i Grekland och regeringen borde följa Tysklands och Frankrikes exempel, där man vidtagit åtgärder för att förfölja minoritetsreligioner.

I sitt svar sade Anastasios Mavros, de 15 scientologernas försvarsadvokat, att Tyskland och Frankrike var de värsta länderna att efterlikna. “Europas värsta religionskrig har börjat i de länderna, och vållat mänskligheten stort lidande. Att jämföra deras historia med Greklands vad gäller frihet och tolerans är en förolämpning mot varje enskild grek.“

T o m åklagaren samtyckte. “Det står klart att Scientologi är en religiös tro för alla svarandena här, och jag vill inte diskutera det.,“ sade han. Hans rekommendation till rätten var enkel:“ Jag är hundraprocentigt säker på att åtal i detta fall aldrig borde ha skett. Jag föreslår att alla svarandena frias.“

Domarna var också ense med detta och avfärdade alla anklagelser.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation