Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Scientologi-Kyrkan Erkänd som Allmännyttig, Ideell Förening
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |   24  |  

Frankrikes Högsta Domstol upprätthåller scientologins religiösa status


[]

Den 30:e juni bekräftade Frankrikes Högsta Domstol ett beslut från apellationsdomstolen i Lyon från juli 1997 som fastslog att Scientologi-kyrkan förtjänar att betraktas som en religion.

Högsta Domstolen bekräftade att Scientologi-kyrkan, enligt fransk grundlag och den Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheter, är fullt berättigad att finna anhängare, att utöva sin religion och att engagera sig i missionsarbete utan restriktioner från regeringen.

Beslutet har mottagits som en dundrande seger för religionsfrihet och ett nederlag för vissa av de franska regeringsmedlemmar som mer och mer inkräktat på religiösa angelägenheter. “Högsta Domstolen har upprätthållit skillnaden mellan kyrka och stat,“ sade pastor Heber Jentzsch, president för den internationella Scientologi-kyrkan. “Genom att erkänna scientologers rättigheter att fritt utöva sin religion i ett demokratiskt, pluralistiskt samhälle så har Högsta Domstolen slagit ett hårt slag mot religiös diskriminering från regeringshåll.“

Högsta Domstolens beslut, som säkert kommer att studeras noga av grundlagskännare och regeringar i Europa, kommer vid en tidpunkt då internationella människorättsorganisationer har riktat stark kritik mot franska regeringens religiösa intolerans.

Scientologi-religionen började i Frankrike med en liten grupp 1959; Idag är scientologerna över 40 000, och kyrkornas antal är 10 i Frankrike.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation