Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

28 år senare “EN DRÖM FÖRVERKLIGAD.”
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

Scientologi i Sverige

Informations-sekreterare Scientologi-Kyrkan i StockholmAv Gullevi Almgren

Med tanke på femtiårsjubileet av Konventionen om Mänskliga Rättigheter har vi i Sverige mycket att vara tacksamma för, eftersom de senaste femtio åren i Europa har utmärkts av relativ fred och stabilitet.

Tyvärr finns det även en störande paradox. Under senare år har internationella människorättsorganisationer varnat för att några av de nationer som mest förväntas upprätthålla mänskliga rättigheter har svikit i just det avseendet. Man har frångått löftena från femtiotalet och brotten mot religiösa minoriteters rättigheter har ökat.

Utvecklingen i Frankrike är oroande. Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa har påtalat att medan rapporter från andra länder, som exempelvis den svenska statliga rapporten och en rapport från kantonen Tessin i Schweiz, förordar dialog med minoritetsreligioner så “valde Frankrike öppen konfrontation.”

Egentligen är intoleransens förklädda arkitekter mycket få. Vilka är de? Och vad är deras plan? Dessa frågor tas upp i tidningen, likaså de försök som gjorts för att påverka Sverige negativt.

Historien borde ha lärt oss att slå larm på alla håll i samhället så fort det uppstår en trend av intolerans mot minoritetsreligioner. När man börjar granska intoleransens ledarfigurer - de härstammar från Tyskland och Frankrike - så är det ingen tillfällighet att de själva är inblandade i politiska och ekonomiska skandaler. Minoritetsreligioner och andra skikt i samhället har alltid använts som syndabockar för dålig, korrumperad politik.

Exempelvis är det idag bara frågan om hur och när det tyska CDU-partiet ska kollapsa efter alla skandaler. Det var CDU och Helmut Kohl som nekade scientologer medlemskap i deras parti. När man tänker på vad de hade att dölja är det inte underligt att scientologerna, kända som ärliga och etiska, blev en styggelse för dem.


Ju mera förståelse som kan skapas mellan religionerna, staten och folket, desto mera tolerans och demokratiska ideal kan uppnås.
 

Detta gäller även Frankrike. Förföljelsen av 172 minoritetsreligioner antyder omfattningen av landets bekymmer. Som Dagens Nyheter rapporterade, den “tysta skandalen” i politik och ekonomi i Frankrike är den största i modern tid - men den ledde inte till rubriker i världspressen. Över hundra framstående ledare inom regeringen var inblandade i den största skandalen, i vilken oljebolaget ELF AQUITANE utnyttjades som bank för personliga förmåner.

De aktuella trenderna i Europa angår alla medborgare. Ökad medvetenhet, och ökad förståelse av alla aspekter av mänskliga rättigheter kommer att leda till deras lösning. Vi har tagit ett steg i den riktningen med detta nummer av FREEDOM.

Ju mera förståelse som kan skapas mellan religionerna, staten och folket, desto mera tolerans och demokratiska ideal kan uppnås. I linje med detta har Scientologi-kyrkan varit mycket aktiv i att göra information om religionen Scientologi tillgänglig för alla svenskar, så att man själv kan ta reda på vad det är.

Det var många som nyligen såg 10 bilar rulla genom Stockholm under tio dagar med stora skyltar på taken som annonserade boken “Tankens Grunder”, och som uppmanade folk att komma till Berns och se utställningen “Vad är Scientologi?” för att själva ta reda på vad religionen innebär. En radioreporter sa: “Det finns överallt - folk kommer och går... och en massa böcker överallt.”

Utställningen har visats i tre svenska städer. Vi rapporterar detaljerat om detta i huvudartikeln.

Liksom i tidigare nummer av Freedom ger vi också här mera information om själva religionen Scientologi, och om vad medlemmar i Sverige engagerar sig i.

Till sist, som alltid välkomnar vi Dina kommentarer och synpunkter.

Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation