Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

28 år senare “EN DRÖM FÖRVERKLIGAD.”
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

Scientologi-kyrkor Erkända som trossamfundSverige skapar en trend av religiös jämlikhet och pluralism inom EU

Sverige bekräftade sitt engagemang för religiös jämlikhet när alla Scientologi-kyrkor i Sverige i mars registrerades som trossamfund.

Registreringen gjordes av Kammarkollegiet enligt den nya lag som trädde i kraft den 1 januari med syftet att skapa lika rättigheter för alla religioner i Sverige. Registreringen är en naturlig följd av det beslut som skattemyndigheten fattade i november förra året att den lokala Scientologi-kyrkan är en organisation som har ett religiöst syfte med allmännyttigt ändamål och som därför befrias från skatt. Registreringen visar tydligt att regeringen verkligen uppfyller sina förpliktelser att verka för och garantera religiös jämlikhet i Sverige.

I den nya lagen enligt vilken registreringen gjordes beslutades att svenska kyrkan skall skiljas från staten. Svenska kyrkan och Scientologi-kyrkan är bland de första trossamfunden som registrerats i Sverige enligt denna lag.

Scientologi-kyrkan i Sverige såväl som de lokala kyrkorna i Göteborg, Malmö och Stockholm blev samtidigt registrerade liksom Frälsningsarmen och Jehovas Vittnen. “Sverige är ett föregångsland i Europa när det gäller jämlikhet mellan religionerna”, säger Tarja Vulto, representant för Scientologi-Kyrkan i Sverige.

I USA, Sverige, Australien - praktiskt taget världen runt är Scientologin erkänd som en världsreligion.

Den nya lagen bekräftar att Sveriges behandling av trossamfund går i linje med bestämmelserna om religionsfrihet i den svenska grundlagen och den Europeiska Konventionen för Mänskliga Rättigheter. Enligt lagen är “ett trossamfund i lagens mening ett samfund för religiös aktivitet som inkluderar tillhandahållandet av religiösa tjänster.”

Samhället har under flera år allt mer uppskattat och använt de olika sociala programmen - bl.a. drogförebyggande verksamhet, projekt för läskunnighet, katastrofhjälp m.m. Många av Scientologi-kyrkorna i Europa har funnits i decennier och har varit centrum för blomstrande församlingar.

Under år 1999 firade Scientologi-kyrkan i Sverige sitt trettioårsjubileum.

Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation