Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

28 år senare “EN DRÖM FÖRVERKLIGAD.”
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

Sydafrika erkänner Scientologin som religion, regeringen ger pastorer behörighet att vigaSydafrikas inrikesministerium gav den 12 april vigselrätt till 12 pastorer i Scientologi-kyrkan. Beslutet hedrar den sydafrikanska regeringen som har åtagit sig att behandla alla religioner lika. Beslutet innebär en legalisering av alla giftermål som förrättas av Scientologi-pastorer och betyder att Scientologin nu är fullständigt erkänd som religion i Sydafrika.

Pastor Heber Jentzsch, president för den Internationella Scientologi-kyrkan, sa att erkännandet visar att Sydafrika har tagit ett avgörande steg för etablerandet av religionernas rättigheter.

“Sydafrikanerna är ett djupt andligt folk och vi är förtjusta över att regeringen har sett hur Scientologi-kyrkan kan bidra till det nya Sydafrika”, sa pastor Jentzsch som i december inför Parlamentet för världens religioner ledde en andakt för pastorer från flera trossamfund.

Pastor Jentzsch sa: “Det offentliga erkännandet som religion kommer att hjälpa kyrkan att fullfölja sin uppgift att förbättra samhället och tillgodose alla sydafrikaners andliga behov - en önskan som uttrycktes av förre presidenten Mandela då han för regeringens räkning vädjade till de religiösa samfunden om hjälp att lösa landets sociala problem.”

När apartheideran i Sydafrika upphörde, inleddes en serie stora reformer för mänskliga rättigheter - en ny grundlag antogs och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter undertecknades.

Religionsfriheten är en aspekt av dessa reformer. Förra året rekommenderade Sydafrikas lagutskott att “äktenskapslagen skulle anpassas till de sociala förändringarna i det sydafrikanska samhället och anpassas till de principer om religionsfrihet och jämlikhet som är inskrivna i Sydafrikas grundlag.”

Hennie Meyer, talesman för inrikesministeriet, sa att en teknisk punkt i lagen tidigare hade hindrat Scientologi-pastorer från att bli vigselförrättare. “Problemet var att passa in dem i definitionen av kristen kyrka i äktenskapsbalken. Detta är nu löst,” sa han.


Under apartheidregimen arbetade scientologer oförtröttligt på att förbättra livet för svarta sydafrikaner
 
Paul Sondergaard, talesman för kyrkan i Sydafrika välkomnade erkännandet som ett uttryck för regeringens vilja att skydda minoritetsreligioners rättigheter. “Genom att godkänna våra pastorers ansökan tillämpade regeringen äktenskapsbalken inom ramen för en levande grundlag som förbjuder både religions- och rasdiskriminering,” sa han och tillade att beslutet gör Scientologin jämställd med andra religioner.

Paul Sondergaard såg också erkännandet som en bekräftelse på det arbete som gjorts av Scientologi-pastorer och deras församlingar i samhällena när det gäller analfabetism, drogmissbruk och rehabilitering av kriminella.

Han sa att kyrkan tidigare hade diskriminerats i Sydafrika för att den intagit en så stark hållning emot apartheid, som upphörde i och med 1994 års val där både vita och svarta deltog.

Under apartheidregimen arbetade scientologer oförtröttligt på att förbättra livet för svarta sydafrikaner. De höll seminarier som besöktes av över en miljon studerande där man tog upp de principer L. Ron Hubbard utvecklat inom ämnet utbildning. I mitten på 70-talet avslöjade kyrkans tidning för mänskliga rättigheter, FREEDOM, att det fanns avlägset belägna “läger” där svarta psykiatripatienter förvarades under primitiva förhållanden och utnyttjades som slavarbetare. Fast apartheidregeringen snabbt förbjöd FREEDOM presenterade kyrkan bevisen för Förenta nationerna och Röda korset. Efter apartheidregimens kollaps krävde den nya regeringen en undersökning. Din vyen resulterade i en deklaration om mentalpatienters rättigheter, vilket nyligen kulminerade i deklarationen om mänskliga rättigheter i Sydafrika.

Scientologi-kyrkan i Sydafrika grundades 1957 i Johannesburg. Nu finns det Scientologi-kyrkor i Pretoria, Durban, Port Elisabeth, Kapstaden och Randburg. Sammanlagt 240 pastorer och religiöst utbildad personal betjänar ungefär 65 000 församlingsmedlemmar.

Erkännandet kom strax efter det att alla Scientologi-kyrkor i Sverige registrerats som trossamfund av Sveriges regering.

Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation