Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

28 år senare “EN DRÖM FÖRVERKLIGAD.”
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

Historien om Panoussis straff Svensk Copyrightpirat dömd[image]
DÖMD

Copyrightpiraten Zenon Panoussis befanns av Stockholms tingsrätt vara skyldig och dömdes till 60 dagsböter och villkorlig dom.

Tysklands diskriminerande “sektfilter” skadar landets handelsrykte internationellt

Tingsrätten i Stockholm dömde copyrightpiraten på Internet, Zenon Panoussis, efter att ha funnit honom skyldig till överträdelser och kränkning av Scientologins opublicerade verk. I beslutet står det bla: “Zenon Panoussis har begått åtalade upphovsrättsintrånget i det klart uttalade syftet att skada Scientologikyrkan och RTC. Eftersom syftet har varit att skada kan påföljden inte bestämmas till enbart böter. Påföljden skall därför bestämmas till villkorlig dom i förening med dagsböter.”

Rätten har således utdömt ett allvarligt straff för de gärningar som Panoussis begått.

Panoussis är tidigare för framtiden ålagd vid ett vite av 50 000 kr att avhålla sig från kränkning av upphovsrätt inom Scientologi enligt ett civilmål för två år sedan.

Domstolen underströk att skrifterna i fråga inte hade publicerats. Materialet åtnjuter upphovsrättsligt skydd i RTC:s intresse. Panoussis hade varken rätt att kopiera för eget personligt bruk eller att citera, enligt domstolen, som skriver att det “framgår vidare att Materialet inte är att anse som lovligen offentliggjort varför Zenon Panoussis varken har haft rätt att framställa exemplar för eget bruk eller haft citaträtt.”

Domstolen avvisade också Panoussis argument att hans kränkning kunde rättfärdigas eftersom han avsåg att för allmänheten “avslöja” innehållet i skrifterna.

Mr. Warren McShane, president inom RTC, bedömde domstolens beslut som en seger för skyddet för immateriellla rättigheter över hela världen.

“Jag är mycket nöjd med att åklagaren vidtog fasta och definitiva åtgärder för att försvara intresset för ägare till upphovsrätt och att domstolen fullt ut har bedömt att kränkningen är en kriminell handling”, sa han.

RTC har kraftfullt kämpat för skyddet för immateriella rättigheter både i USA och i Europa. Som en följd av bl a detta arbete röstade den svenska riksdagen i februari med överväldigande majoritet igenom en ny lag för att stärka skyddet för immateriella rättigheter.

(Se också Svensk lagstiftning tar ett stort steg för att skydda copyright).

Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation