Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

28 år senare “EN DRÖM FÖRVERKLIGAD.”
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |  

Att bryta trenden

Psykiatrins kemiska filosofi, och den förgörande effekt den haft på religiösa och andliga värden, har satt sin stämpel på samhället. FREEDOM undersöker trenden och de bevis som finns på att strömmen är på väg att vända.Psykiatrins “behandling” av alla andliga problem är neddrogning.

Så vitt vi vet har människan alltid dyrkat en högre makt. Vissa saker kan bara förklaras med myter och ett religiöst språk.

Mindre och mindre av vår vakna tid handlar om rent överlevande vilket gör den inre tomheten allt mera uppenbar. Med eller utan kemiska tröstmedel... så måste vi definiera oss själva som någonting mera än en samling celler.

Dessa ord av en ung studerande i Metro i februari säger mycket om ett modernt samhälle där ungdomen alltmer styrs bort från andlighet och religion.

Psykiatrin inte bara erbjuder, den insisterar på kemiska lösningar på alla mänskliga tillstånd. Den senaste manifestationen av denna trend har varit användandet av droger till småbarn för att korrigera beteenden som psykiatrin har klassificerat som en mental stör-ning. Journal of the American Medical Association varnade för denna trend i en artikel i början av år 2000 som väckte ett raseri mot den psykiatriska professionen. (Se artikeln “Psykiatrins svek mot barn” på sidan 9)

Ovanan att använda droger för alla tillstånd är den senaste men kanske mest uppenbara manifestationen av hur psykiatrisk materialism infiltrerar samhället.

Den psykiatriska materialismen ligger också bakom det sjunkande antalet kyrkobesökare i Sverige sedan sextiotalet, vilket i stor utsträckning tagits upp i svensk press.

Psykiatrins påverkan i detta sammanhang är uppenbar. När någon 1999 antydde att religion kan hjälpa en själ i nöd, svarade den svenska psykiatrikern, Christer Allgulander utmanande: “men själen är ju sammansatt av molekyler”.

Tanken att människan kan inneha en andlig kvalitet, som inte kan mätas i hjärnceller, kemikalier eller gener är ett främmande begrepp inom psykiatrin, från dess materialistiska rötter till närvarande tid. Allgulanders förklaring av detmolekylära innehållet i den mänskliga själen är psykiatrins koncist definierade dogm.

Att utplåna rätt och fel


Mer och mer erkänns psykiatrins destruktivitet och misslyckanden och den positiva roll som religionen spelar när det gäller att erbjuda människor verklig hjälp
 
Förra seklet dominerades av tekniska framsteg och vetenskapliga upptäckter. När människan landat på månen blev universum målet för skapande fantasi i filmer och böcker, medan författares traditionella undran över skapelsen kom i skymundan tillsammans med religionen i stort. De materialistiska vetenskaperna försökte finna svar på många av de fenomen som tidigare associerats med myter och vidskepelse.

Olyckligtvis smög sig en “vetenskap” som inte var en vetenskap in ibland dem - psykiatrin - i sällskap med psykologin. “Psyke” - ett ord som betyder själ missbrukades och omdefinierades att betyda sinne och blev materialistiskt. Psykiatriker kallade sig vetenskapsmän, påstod sig vara experter på mental hälsa och gavs ansvaret för det - samt bidrag från regeringar.

Gradvis kom de att ta över de flesta områden som tidigare tillhört religionen - medicin, rådgivning och bikt.

Psykiatrins dominans på dessa områden var ingen tillfällighet. En av den moderna psykiatrins fäder, G. Brock Chisholm, presenterade på 40-talet psykiatrins mål: “Att omtolka och slutligen utplåna begreppen rätt och fel, som har bildat basen för barnuppfostran och att ersätta tro med intelligent och förnuftigt tänkande, det är det slutliga målet för praktiskt taget all effektiv psykoterapi.”

Hur människan mår under psykiatrins beskydd berättas bäst av psykiatrikerna själva. Medan läkarvetenskapen har funnit botemedel för sjukdomar som tidigare dödade eller lamslog oräkneliga tusentals människor, och gjort stora framsteg under det gångna seklet för att förlänga människans livstid skryter psykiatrin med precis motsatsen. Den svenska psykiatriska föreningen påstår att varannan kvinna och var fjärde man lider av “depression”.

Självuppfyllande profetia

Trenden är den psykiatriska dogmens och dess översteprästers självuppfyllande profetia. De såg en stor möjlighet i att kunna tolka mänskligt lidande i materialistiska termer. Under senare år har försäljningen av “antidepressiva” droger ökat 270 % enligt uppgifter från Socialstyrelsen. Det är inte överraskande att Folkhälsoinstitutet i sin rapport 1998:50 skrev att psykiatriska sjukdomar kostade mera än någon annan sjukdomsgrupp. “Orsaken är att behandling som gör patienter bättre, i hög grad saknas.”

Detta var en underdrift.

En av de senaste studierna som gjorts var en uppföljning under tio år av 138 patienter som behandlades vid en psykiatrisk rehabiliteringsenhet i Ryhov i Jönköping 1984. Resultaten som publicerade i Göteborgsposten 21 december 1995, var bistra: “Var femte patient dog. Drygt var tredje fick missbruksproblem och nästan lika många hamnade i kriminalregistret, i flera fall för grova våldsbrott.”

Ändå fortsätter psykiatrins “lösningar” att sträcka ut sig som tentakler till allt större delar av samhället.

Psykiatri inkluderar psykiatrisk neddrogning av småbarn i stor mängd för att “korrigera” barns beteenden, vilka omklassificerats av psykiatriker till mentala “störningar”.

Ungefär 200 000 svenskar använder en viss sorts “lyckopiller”, fem andra sorter är i allmänt bruk i landet, de flesta introducerades tidigt på 1990-talet. Enbart i Skellefteå distrikt var ökningen av Cipramil (ett av pillren) 89 % under 5 år för män, och 43% för kvinnor i åldrar mellan 30 och 40. 1999 kostade en av dessa droger Skellefteå distrikt 1 947 800 kr. Under en månad såldes ett annat så kallat antidepressivt medel för 402 miljoner kr. Minst 350 000 svenskar tog olika psykotropiska droger 1998, en siffra som ökade 1999. Följderna, personliga och allmänna, har inte passerat obemärkta. “Antidepressiva medel skapar ett nytt slags drogberoende”, skrev Metro 1999.

En ny generation drogmissbrukare skapas av psykiatrin i Sverige. Unga människor med tillfälliga kriser får massor av antidepressiva droger. Över 5 000 ungdomar som kontaktat Kilen, Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa, missbrukar antidepressiva droger.

Som Lars Beson från Läkemedelsverkets Biverkningsavdelning anmärkte, pillren är “farliga”.

Minst 12 dödsfall orsakade av “lyckopiller” registrerades i Sverige under 6 månader 1999. Offrens åldrar var mellan 20 och 30 år.

Ständigt ökande samhällsproblem

I ett större sammanhang är ökande samhällsproblem resultatet av psykiatrins dogm, dess droger och dess misslyckanden. Statistikerna för brott, drogmissbruk och våld under de senaste decennierna är i sig bevis på att någonting är allvarligt fel i mentalvården. Den enda statistik som har samma utveckling är takten för “diagnoser” och “behandling” i psykiatriska institutioner av så kallade mentala sjukdomar, och den hastighet med vilken de drar pengar från staten: 2,6 miljarder kronor i skattepengar under 1999.

Det finns inga rapporter om resultat som skulle motivera den summan. Snarare är resultaten väl så tydliga i de skolor som överflödats av psykologins biljetter till drogmissbruk. De sprids som en epidemi över hela landet.

Enligt senaste statistik från Skolstyrelsen går en av fyra elever ut grundskolan utan att ha uppnått målet för godkänt i ett eller flera ämnen. Motsvarande siffra 1998 var en på fem; utvecklingen går snabbt åt fel håll.

Även det vanliga “gatudrog"-problemet växer, och rör sig ner i lägre och lägre åldrar. Skolbarn till och med röker hasch på rasterna i skolan. Tillgången på amfetamin är större än någonsin. Brotten i samband med droger ökar, och brottslingarnas ålder blir allt lägre. Av de 7 441 personer som åtalades för brott mot Narkotikalagstiftningen 1998 var1 218 mellan 15 och 20 år.

Enligt psykiatrins egen statistik över samhällets mentala hälsa görs det ingenting för att bryta trenden.

De som utövar det så kallade yrket är de sista att göra någonting åt det. Den psykiatriska industrin är full av kriminalitet och missbruk.

Det var utan minsta överdrift som Dagens Nyheter 1998, den 25 januari i en artikel med rubriken: “Många fel med psykiatrin” skrev: “Alla svåra felbehandlingar i sjukvården ska anmälas till Socialstyrelsen.” Trots att bara en bråkdel av fallen gäller psykiatrisk vård, står psykiatrin för hälften av de händelser som är så grova att de går vidare till åklagare... Det handlade oftast om att de (mentalskötare) använt så onödigt mycket våld att de kan misstänkas för misshandel, eller att de umgåtts med patient på så sätt att de kan misstänkas för sexuella övergrepp.

Misslyckandena uppmärksammas

Ett växande antal personer, konsumentgrupper, hälsoexperter och tjänstemän börjar se psykiatrins trend och misslyckande.

Samtidigt börjar religionens roll när det gäller att hjälpa människor i livet också att uppmärksammas. Health Education (Storbritannien 1999) rapporterade att “Religiös tro kan verka som ett skydd mot mental ohälsa,” en uppgift som upprepas allt oftare i fackpress i ett flertal länder.

Och en ny trend börjar skönjas, särskilt bland ungdomar, som tyder på en återgång till andlighet och religion. Enligt de siffror som finns tillgängliga från religioner, har minskningen av kyrkobesökare upphört och långsamt börjat vända åt andra hållet. Som den unga studeranden i Metro så klart uppfattade det: Det måste finnas något mer än bara en samling celler.
Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation