Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Hemlig plan avslöjad
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |  

SCIENTOLOGI I SVERIGEAv Gullevi Almgren Inf sekreterare för Scientologi-Kyrkan i Stockholm

Allt oftare ser vi stora tidningsrubriker som fördömer den våldsamma tillströmningen av droger till Sverige och övriga Europa. ”Ökad ström av billiga droger till Stockholm”, ”Ecstasy för 25 miljoner i beslag”, ”Europa förlorar mark i kampen mot droger”, är bara tre av hundratals rubriker under det senaste året.

Drogerna tycks finnas överallt; deras ursprung och hur de kommer in i samhället verkar vara höljt i dunkel.

En hemlig rapport som nyligen avslöjades i Sverige och som är ämnet i vår temaartikel visar att dessa substanser faktiskt inte bara strömmar in på våra gator från drogkarteller eller droglangare.

Hur otroligt det än kan förefalla är det ett faktum att nästan varje känd destruktiv gatudrog idag - från LSD till ecstasy - en gång var en psykiatrisk ”medicin”.

Förespeglingen att det är skillnad mellan sinnesförändrande illegala gatudroger och så kallad psykiatrisk ”medicinering” är ett knep. För tjugo år sedan skulle ingen vid sunda vätskor ha gett sitt barn ”speed”, men idag förpackas amfetaminet elegant och förses med etiketten ”medicin” av den psykiatriska industrin och sätts in mot ”störningar” vars existens aldrig bevisats. Detta har resulterat i att tusentals barn i Sverige och miljontals barn världen över till synes inte har något annat val än att ta dessa droger.

Vad är syftet? Vissa lärare och psykologer säger att drogerna gör barn lättare att handskas med och får dem att ägna sig mera åt sitt skolarbete.

De verkliga orsakerna till inlärnings-och beteendeproblem blir dock aldrig upptäckta och åtgärdade, bara sopade under mattan så länge man använder droger som en ”lösning”.

...........................

” Hur otroligt det än kan förefalla är det ett faktum att nästan varje känd destruktiv gatudrog idag - från LSD till ecstasy - en gång var en psykiatrisk ”medicin”.
...........................
Allt fler människor höjer idag sina röster i protest mot detta resonemang. Förutom den uppenbara hälsorisk som barnen löper när de ges droger som en åtgärd när de inte ”är snälla” eller inte ”beter sig väl” i skolan kan man ifrågasätta om det inte också är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Barn som har det svårt har uppenbarligen ingen rätt att protestera mot eller vägra ta dessa droger som påverkar dem negativt. Barnen är de sista som tillfrågas om vad de anser.

Psykiatrikerna viftar bort barnens problem och betecknar dem som fysiska ”hjärndefekter” som bara kan ”korrigeras” med kemikalier. Deras senaste ”forskning” antyder att problemen är genetiska och att t o m kriminellt beteende kan förutses hos småbarn. Var det inte samma förvridna människosyn - förnekandet av människans själ och uppfattningen att vissa grupper av mänskligheten var genetiskt mindervärdiga - som beredde marken för 1900-talets grövsta brott mot de mänskliga rättigheterna?

De sinnesförändrande drogerna är skadliga, hur elegant de än är förpackade och etiketterade, och det är upprörande att se hur bruket av dem i samhället ständigt ökar.

Men det finns lösningar. Scientologerna - en grupp som är känd för att vara 100% drogfri - har aktivt bekämpat drogproblemet i decennier. Vi är inte ensamma om att tycka att drogerna är den mest destruktiva kraften i samhället i dag.

Medicinska droger är ofta nödvändiga för att lindra vissa fysiska sjukdomar och skador, men de sinnesförändrande drogerna är destruktiva, inte bara fysiskt utan också mentalt och andligt. Scientologerna i Sverige och runtom i världen för en effektiv kamp mot denna destruktiva kraft i samhället. Mer om detta finns att läsa i detta nummer av tidningen FREEDOM.

Som vanligt i FREEDOM kan man läsa om andra samhällsfrågor, t.ex. människorättsfrågor samt om religionen Scientologi. Till sist välkomnar vi som vanligt dina kommentarer och synpunkter.


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.