Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Hemlig plan avslöjad
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |  

SÄG NEJ TILL DROGER, SÄG JA TILL LIVET

Stockholmare protesterar mot neddrogning av barn 30 000 stockholmare har begärt att socialdepartementet skall stoppa den ”lagliga” neddrogningen av barnGullevi Almgren överlämnar ytterligare 10 838 protester till Departementsrådet Anders Blanck vid Socialdepartemnenetet.

Allmänhetens begäran har framförts i form av protestlistor med namnunderskrifter efter en namninsamlingskampanj på initiativ av scientologer. Denna aktivitet ingår i Scientologi-kyrkans kampanj ”Säg nej till droger, säg ja till livet” som genomförs i syfte att informera om och förebygga drogmissbruk.

Kampanjen mot droger har pågått i Sverige i 10 års tid och under de senaste tre åren har ett särskilt projekt pågått som riktar sig mot det ökade bruket av amfetamin till skolbarn som skrivs ut av psykiatriker. Drogerna ges framförallt mot de så kallade inlärnings- och beteendestörningarna ADHD/DAMP (se artikel).

Protestkampanjen kräver inte bara att drogandet stoppas utan också att man presenterar alternativa lösningar.

Den 1 september 2000 lämnades de senaste listorna med 10 838 namnunderskrifter till socialminister Lars Engqvist av kyrkans representanter.

Representanterna mötte Anders Blanck som är departementsråd vid Socialdepartementets hälsovårdsutskott och Nils Matsson, departementssekreterare. De menade att det idag inte existerar några alternativa lösningar som kan lösa barnens problem. De bekräftade att socialdepartementet har anslagit 6,5 miljoner kronor till amfetaminforskning till psykiatrikern Christopher Gillberg, som ledde projektet ”State of Art”.

Scientologi-kyrkans pastor Gun Lanciai sade att kyrkan kommer att fortsätta att vara allmänhetens språkrör i denna fråga tills det blir en förändring och neddrogningen av barn upphör.

”Drogerna påverkar inte bara kroppen, utan också sinnet och anden. Barnets medfödda mänskliga rättigheter beaktas inte,” sade pastor Lanciai. ”Barnet nekas rätten till sitt eget sinne och sin egen kropp och den terapeutiska kraft som barnet har naturligt”.

”Barnet har också rätt till ordentlig utbildning”, sade hon. ”Låt en kroppsläkare göra en grundlig kroppslig undersökning, släpp fram dietisten, allergiexperten, vem som helst som kan behandla faktiska fysiska åkommor och pedagoger som kan hantera inlärningsproblem - utan att misshandla barnet med sinnesförändrande droger.”

”Psykiatriska droger bedövar, stoppar den mentala utvecklingen, dödar den skapande förmågan, initiativförmågan och förmågan till abstrakt tänkande”, sade pastor Lanciai. ”Drogerna är relaterade till det ökade våldet som kostar samhället så mycket.”

Tillsammans med protestlistorna inlämnades också ett brev till socialdepartementet som byggde på socialministerns tidigare yttrande: ”Det går inte att skapa ett narkotikafritt samhälle om vi inte undanröjer de sociala orsakerna till att drogerna breder ut sig. Att förändra livet för de mest utsatta och de sämst ställda ska vara utgångspunkten för våra politiska insatser.”

I brevet ställdes också krav på att de statistiska uppgifterna om antal barn som får centralstimulerande medel, biverkningar, fortsatt drogmissbruk vid vuxen ålder och andra följder av bruk av droger skall offentliggöras och att man anslår pengar till forskning för alternativa lösningar för barn med studie- och beteendeproblem.

Departementsråd Anders Blanck bekräftade att protestlistorna hade registrerats hos departementet. I ett brev den 10 november 2000 svarade han även på scientologernas frågor angående antalet barn som behandlades med amfetamin.

”Ungefär 2 400 barn i Sverige har behandlats med centralstimulerande medicin under perioden 1977 till 1999”, sade Anders Blanck. ”Under de första 9 månaderna år 2000 har ytterligare 444 ansökningar om behandling med centralstimulerande medel inlämnats. Ännu finns inga uppgifter om generella licenser avseende år 2000.”

Under tiden fortsätter scientologerna med sina drogförebyggande åtgärder och drogutbildningsaktiviteter i Stockholm och dess förorter. Ett antal affärsinnehavare har utan tvekan tagit emot protestlistor som de uppmanar sina kunder att skriva på.

”Den allmänna opinionen är definitivt emot neddrogningen av barn”, sade pastor Lanciai, som också berättade att en person som de talat med t.o.m. hade gått så långt att han jämfört dagens utveckling med neddrogning av barn med gårdagens lobotomier och steriliseringar - ”lösningar” som tillhör de mörkare kapitlen i vår historia.

”Efter några år kommer neddrogningen av barn att ersättas med något annat, varför kan vi aldrig lära oss någonting av historien?” frågade sig en dam i Stockholm som ivrigt skrev sitt namn på listan.


Amfetamin är den drog som används mest i Sverige till barn och vuxna som behandlas för sk. ADHD. Barn kan få doser från 5 mg upp till 30 mg per dag. Om hänsyn tas till att barnet får rent amfetamin är detta en stor dos jämfört med den dos som missbrukaren börjar med - då rör det sig sällan om ren drog.


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.