Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Hemlig plan avslöjad
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |  

FÖREBYGGANDE AV DROGPROBLEM

Samtidigt som samhället dagligen kämpar med drogproblemet pågår ett drog -rehabiliteringsprogram för att hålla den unga generationen borta från droger.”Utbildning är det mest effektiva vapnet mot droger”, säger Richard Lindahl som har huvudansvaret för Narconons verksamhet i Sverige.

Utbildning är det mest effektiva vapnet mot droger”, säger Richard Lindahl. ”Om vi misslyckas med att avhålla våra barn från att göra samma misstag som många av oss gjort med droger, då belastar vi en hel generation med ett samhälle vi inte kan vara stolta över.”

Lindahl talar av erfarenhet. Som före detta drogmissbrukare har han idag huvudansvaret för 2 av Narconons drogrehabiliteringscentra och 3 förebyggande grupper i Sverige..

Narconon i Huddinge öppnades 1972 och under åren har flera hundra människor gått igenom Narconons program och blivit fullständigt rehabiliterade efter att tidigare varit beroende av droger.

Narconons huvudsakliga uppgift är att rehabilitera människor och att förebygga drogproblem. För att lösa drogproblemet i samhället i stort måste barn och ungdomar utbildas och informeras innan de hinner ta droger eller blivit missbrukare.

Narconon Sverige har föreläsare i Stockholm, Göteborg, Västerås och Eslöv som håller populära föredrag i skolorna från fjärde klass upp till gymnasienivå samt till polis, föräldrar, föreningar etc. Varje vecka hålls 30 - 50 föredrag i våra skolar inför i genomsnitt 1 200 elever.

Narconons föredragshållare samordnar ofta sina framträdanden med polisen, ibland även socialtjänsten. Narconon har också ett samarbete med andra antidroggrupper, t ex FMN och Mammor och Pappor på Stan. Föredragen åtföljs av konstruktiva aktiviteter som får eleverna att gå från beslut till handling i enlighet med de löften om drogfrihet som de lämnar efter föredragen.

Det kan handla om pristävlingar där barnen målar, skriver uppsatser och dikter med utgångspunkt från antidrogtemat.

Föreläsarna utbildar också grupper av vuxna, lärare, föreningar och organisationer.

Sedan Narconon Sverige startade sitt drogutbildningsprogram 1985 har man nått ut till 300 000 elever med föredraget om droger.

Richard Lindahl som är högste ansvarig för Narconon Sverige föreläser själv i hela landet. Trots att han har en tung arbetsbörda tar han sig ändå tid att åka runt i skolorna och föreläsa.

”Jag gör detta för att ingen skall begå samma misstag som jag och börja med droger”, säger Richard Lindahl. ”Det minsta jag kan göra är att dela med mig av mina erfarenheter av droger. Jag vill befria samhället från falska myter och föreställningar om drogerna.”

”Jag kunde ha varit död idag om jag inte hade funnit Narconon”, säger han. ”Jag vill hjälpa andra på samma sätt som jag själv har blivit hjälpt.”

Idag är det många som har Richard Lindahl att tacka för att de räddades ur drogberoendet.

För mera information kontakta Narconons förebyggande verksamhet, tel: 08-710 14 20


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.