Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Hemlig plan avslöjad
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |  

EUROPÉER SAMLAS I PARIS FÖR ATT FÖRSVARA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETEREn grupp svenskar förenade sig med representanter för människorättsorganisationer och religioner, berömdheter och tusentals andra européer för att fördöma förtrycket mot tankefrihet.

Ett drygt hundratal svenskar anslöt sig till nära 8000 scientologer, kristna, hinduer, muslimer, världsberömda artister och framstående förespråkare för mänskliga rättigheter på Place de la Bastille i Paris den 23 oktober för att försvara de mänskliga rättigheterna.

Man samlades vid Bastiljen och firade avslutningen på det 2000 kilometer långa maratonlopp genom Frankrike som organiserades av den internationella Scientologi-kyrkans kontor för mänskliga rättigheter som ett led i kampanjen för de mänskliga rättigheterna. Löpare från Europa, USA och Canada startade från den belgiska kungens slott i Bryssel den 19 september. Före målgången i Paris gick loppet genom mer än 100 franska städer och samhällen.

Vid varje uppehåll informerade löparna och organisatörerna innevånarna om hur ett antal politiska extremister försökte underminera de demokratiska rättigheterna och vädjade om åhörarnas stöd för att väcka opinionen mot ändringar av Frankrikes regeringsform, den franska deklarationen om mänskliga rättigheter och den Universella deklarationen om mänskliga rättigheter. Vid varje uppehåll skrev ett stort antal medborgare och statsanställda på en proklamation för mänskliga rättigheter som uppmanar Förenta Nationerna att undersöka den religiösa diskrimineringen i Frankrike.

Kirstie Alley, Anne Archer and Isaac Heyes signerade en “deklaration för personlig och andlig frihet” som fördömer Frankrikes undertryckande av religionsfriheten i Paris den 22 oktober 2000.

FÖRNEKAD YTTRANDEFRIHET

Aldrig tidigare hade budskapet om mänskliga rättigheter ljudit mäktigare. Ironiskt nog vägrade Paris polischef så sent som dagen före att ge tillstånd till marschen från Place de la Bastille till Place de la Republique vid Bastiljen samt till ett möte som skulle hållas där i samband med målgången för maratonloppet för mänskliga rättigheter. Arrangörerna hade ansökt om tillstånd för arrangemanget på dessa platser på grund av att polischefen några dagar tidigare plötsligt hade dragit tillbaka ett tidigare beviljat tillstånd på ett annat ställe i Paris.

Scientologi-kyrkans representanter m.fl. protesterade mot de uppenbara brotten mot medborgerliga fri- och rättigheter. Kyrkans representanter beskrev detta som ett ”på förhand planerat agerande för att åstadkomma största möjliga besvär och för att neka franska medborgare deras konstitutionella mötesrätt och yttrandefrihet enbart på grund av deras religiösa tillhörighet.” Kyrkan i Paris har inlett juridiska åtgärder med hänvisning till detta maktmissbruk.

”Det är illa nog att den franska regeringen har agerat mot religiösa minoriteter”, yttrade John Carmichael, som i Paris representerade den internationella Scientologi-kyrkans kontor för mänskliga rättigheter och främjande av en dialog mellan olika religioner. Associated Press citerade honom vidare: ”Nu försöker de hindra oss från att yttra oss, men vi kommer inte att låta oss tystas.”

BERÖMDHETER OCH LEDARE TALAR UT

Vid en presskonferens som hölls på en restaurang talade musikern Isaac Hayes, samt skådespelerskorna Kirstie Alley och Anne Archer ut om sina synpunkter angående dessa brott mot de grundläggande demokratiska rättigheterna. De signerade också en ”Deklaration för personlig och andlig frihet”, som fördömer Frankrikes undertryckande av religionsfriheten och andra grundläggande friheter.

Under presskonferensen samlades tusentals människor som hade rest från olika delar av Frankrike och Europa på Place de la Bastille. Mötet pågick under tre timmar och förlöpte fredligt och lugnt trots att de franska myndigheterna hade skickat ut 300 kravallpoliser. Genom att se hotfulla ut ville de tydligen försöka förmå de närvarande att inte lyssna till mötets budskap.

”Tankefriheten är belägrad”, sade Alley. ”Vi måste försäkra oss om de juridiska, moraliska och religiösa rättigheterna i denna stora nation eftersom de är ovärderliga för världens konstnärer.”

Hayes tillade: ”Idag är det religionen, vad gäller det i morgon? Jag säger till Frankrike: Tillämpa vad ni predikar och lev upp till er regeringsform. Ni har varit där och ni vet vad som gäller. Var ärliga. Var äkta!.”

Frankrikes muslimske ledare, Abdelkader Rhamani, uttryckte sin vrede över den inställda marschen vilket han beskrev som brott mot yttrandefriheten. Jacques Dubreuil, den keltiska katolska kyrkans ledare, doktor Eric Dietrich och sångerskan Nayah, den franska vinnaren av 1999 års Eurovisionsschlagertävling, talade om diskrimineringen i Frankrike och hur nödvändigt det var att ändra dagens politiskt extremistiska klimat och återställa respekten för de grundläggande mänskliga rättigheterna och de demokratiska värdena. Amerikanen Irving Sarnoff, president för Friends of United Nations, jämförde de franska regeringsmedlemmarnas handlande med Mc Carthy-eran i USA, som han själv upplevde under 1950-talet.

Flera människorättsorganisationer ser nu Frankrikes regering som den mest extremistiska och undertryckande i Västeuropa när det gäller religionsfriheten. Femton medlemmar av Europarådets parlamentariska representantförsamling har uppmanat Frankrike att respektera de mänskliga rättigheterna och har inlett undersökningar på grund av rapporter om religiös diskriminering. En petition från 40 minoritetsreligioner har även sänts till presidenten för Europarådets representantförsamling med begäran om rådets hjälp att avvärja en repressiv lag som förelagts den franska senaten. USA:s kommitté för internationella relationer godkände den 3:e oktober enhälligt en resolution som kritiserade Frankrike för intolerans mot flera olika minoritetsreligioner.


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.