Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Hemlig plan avslöjad
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |  

SCIENTOLOGI-KYRKAN AKTIV I SAMHÄLLETScientologi-kyrkan och dess medlemmar är engagerade i olika sociala förbättringar i sin närmiljö, i sitt land och i världen som helhet. Verktygen för detta arbete är hämtade från L. Ron Hubbards arbeten, däribland hans metoder för drogrehabilitering, hans verkningsfulla studiemetodik, hans skrifter om miljöskydd, och kanske allra viktigast, den gränslösa medkänsla som genomsyrar allt han skrivit.

ANTIDROGKAMPANJER

...........................

Med hjälp av program, utvecklade och övervakade av lokala kyrkor, har Scientologikyrkan uppmuntrat – enskilda scientologer att deltaga i antidrogkampanjer som sponsrats av kyrkan.
...........................
För att stödja den internationella kampen mot droger, på gräsrotsnivå, sammanför Scientologi-kyrkan engagerade grupper i samhället och arrangerar opinionsmöten, sammankomster mot droger samt utbildningskonferenser.

I USA har till exempel antidrogkampanjer, sponsrade av Scientologi-kyrkan, hjälpt miljoner människor genom att bekämpa ytterligare spridning av droger. Detta har skett med hjälp av kända personer som engagerats för konserter med teman mot droger; genom att samla in pengar till ungdomsgrupper som till exempel Police Activities League, som ger undervisningshjälp åt missgynnade barn och ungdomar; och genom att stå som värd för konferenser för samhällsledare som engagerat sig i aktiviteter mot droger, som till exempel konferensen i Washington, D.C., där stadens representant Bob King presenterade Scientologi-kyrkans lokala program ”Gå i täten för ett drogfritt USA” med ett uttalande som lovordade, kyrkans arbete i kampen mot droger.

Han var inte den ende som erkände Scientologi-kyrkans arbete. Kort efter det att "Gå i täten” etablerats i Columbiadistriktet, fick kyrkan beröm för sitt initiativ till drogbekämpning av chefen för Byrån för förebyggande av drogmissbruk, inom det amerikanska hälsovårdsdepartementet: ”Det är tack vare engagemanget hos sådana hängivna grupper som vi gör framsteg i att minska alkohol- och andra drogproblem.”

Med hjälp av program, utvecklade och övervakade av lokala kyrkor, har Scientologi-kyrkan uppmuntrat enskilda scientologer att delta i antidrogkampanjer som sponsrats av kyrkan.

Scientologer över hela USA samlades för att gå med i programmet ”Gå i täten för ett drogfritt USA” och för att uppmuntra ungdomar att vara drogfria genom programmet ”Drogfria ordningsmän”. Inspirerat av kampanjen ”Gå i täten” 1993, har programmet blivit en av de mest framgångsrika gräsrotsaktionerna i sitt slag, och idag har det nått en internationell omfattning.

I programmet utnämns barnen till ”Drogfria ordningsmän”, som lovar att hålla, sig själva, sina vänner och sina familjer drogfria genom att:

1. Leva ett liv utan droger.

2. Visa sina vänner att det är roligare utan droger.

3. Hjälpa andra deltagare i programmet.

4. Lära sig mer om hur droger skadar människor.

5. Berätta sanningen för andra om drogernas skadeverkningar.

6. Hjälpa sin familj och sina vänner att vara drogfria.

7. Vara ett föredöme för alla barn genom att gå i täten för ett USA utan droger.

Programmet startade i april 1993 då 200 barn mellan 6 och 13 år avlade eden inför chefen för FBI:s program för minskad droghandel i Los Angeles. Sedan dess har tiotusentals barn och vuxna, inklusive senatorer och kongressmän, ledamöter i lagstiftande församlingar, borgmästare, domare och polischefer skrivit under eden.

Mer information om Drogfria ordningsmän finns på Internet, http://www.drugfreemarshals.org

Världen runt

Eftersom drogmissbruk inte har några gränser internationellt, deltar scientologer i kampanjer mot droger i många olika länder.

I Kanada har scientologer till exempel grundat den nationella kampanjen ”Säg nej till droger, säg ja till livet”, vilken fungerar som en väsentlig kraft när det gäller att få ungdomar att aldrig börja med droger.

Personer inom underhållning och sport stödjer och deltar aktivt i kampanjen eftersom de utövar ett stort inflytande på unga människor; ishockeylaget Toronto Maple Leafs, baseball-laget Toronto Blue Jays och lagen i amerikansk fotboll, Toronto Argonauts, Saskatchewan Roughriders, har alla skrivit under programmet ”Säg nej till droger, säg ja till livet” och utgör förebilder för Kanadas ungdomar.

Representanter för Kanadas städer har också uttalat sitt stöd för kampanjen. I elva städer i provinsen Ontario har borgmästarna utnämnt 13:e mars, L. Ron Hubbards födelsedag, till dagen för ”Säg nej till droger, säg ja till livet” i sina städer och hedrar på det sättet kampanjen. Borgmästaren i Brampton, Ontario lovordade speciellt Scientologi-kyrkan för att den ”hjälper till att utbilda människor i samhället så att de får en insikt om att de måste vara drogfria för att kunna uppnå sina mål”.

Scientologer i Tyskland, Frankrike, Schweiz, Danmark, Belgien, Holland, Österrike, Sverige, Norge, Italien och Storbritannien leder också framgångsrika och populära kampanjer för ”Säg nej till droger, säg ja till livet”.

Italienarna skaffade stöd för ”Säg nej till droger” genom att värva Philips, Italiens mest berömda volleybollag. Och under en turné i Italien skrev även medlemmarna i det legendariska spanska fotbollslaget Real Madrid in sig som hedersmedlemmar. För att vidmakthålla sin höga profil inom idrotten sponsrar Scientologi-kyrkans kampanj mot droger stora sportevenemang för att öka allmänhetens kunskaper om problemet och hur det ska lösas.

I Danmark har sammanslutningen ”Säg nej till droger, säg ja till livet” utbildat ledamöter av Folketinget, kommunala tjänstemän, polischefer och andra samhällsledare om faran med droganvändning och i synnerhet nackdelarna med metadon. Denna psykiatriska ”snabbfix” fördömdes högljutt av danska scientologer med tusentals underskrifter till stöd för ”Säg nej till droger, säg ja till livet”. Scientologer i hela Danmark har också gått i spetsen för att skapa skolmiljöer som är helt drogfria, där elever och lärare avlägger ett löfte att inte tolerera några droger och att framhålla sin skola som drogfri.

I Tyskland, som också står inför ett metadonproblem av skrämmande dimension, publicerade scientologer i Hamburg en broschyr som beskrev destruktiviteten i ”behandlingen” med metadon. Den distribuerades i mer än 50000 exemplar i hela staden. Detta ledde till ett sedan länge emotsett nationellt avslöjande av det missbruk som ägde rum i Hamburgs ”kanylpark”.

Som på många andra ställen mobiliserades tusentals tyska medborgare effektivt genom konserter, stormöten och distribution i stor skala av antidroglitteratur och de lovade i samband med detta att leva drogfria liv.

I Schweiz, där aktioner mot droger regelbundet har ägt rum i Luzern, Basel, Bern, Lausanne och andra städer, har scientologer tillsammans med andra lokala organisationer, under omfattande mediabevakning, stängt en ökänd park för missbrukare och langare. Stöd för kyrkans aktiviteter mot droger har kommit både från kommunala och statliga parlamentsrepresentanter. Franska scientologer har organiserat marscher, konserter och gatumöten för att sprida kyrkans budskap mot droger och har därmed nått hundratusentals invånare i Paris. Den berömde motorcyklisten Marc Arrighi, som 1996 slog världsrekordet i hastighetsåkning på bakhjulet, är bland dem som aktivt har verkat för kampanjen ”Säg nej till droger”.

I Spanien, där narkotikahandeln har gett landet namnet ”Europas drogcentrum”, bildade lokala scientologer sammanslutningen ”Frihet utan droger"’ och ledde en serie aktioner mot droger i Madrid.

Genom att lika effektivt använda sig av offentliga evenemang, genomförde mexikanska scientologer kampanjen ”Säg nej till droger” assisterade av välkända underhållare i städer som Torreon, Guadalajara och Mexico City. På liknande sätt invigde sydafrikanska scientologer kampanjen ”Säg nej till droger, säg ja till livet”, med möten på skolor, klubbar och andra organisationer. Fram till idag har tiotusentals sydafrikaner skrivit under, inklusive borgmästarna i Port Elizabeth, Kapstaden och Soweto.

I både Australien och Nya Zeeland driver scientologer en kampanj mot drogmissbruk med hjälp av ”Säg nej till droger, säg ja till livet” som stöds av ett stort antal kändisar inom sporten, inklusive Nya Zeelands legendariska rugbylag All Blacks och många berömda stjärnor inom bil- och motorcykelsporterna.

Barn i många länder har också gått med i kampanjen ”Drogfria ordningsmän”, men använder andra namn på sina grupper, som de själva har valt.

Australien har en växande och aktiv grupp av ”Drogfria ambassadörer’’, som har åtagit sig projekt som till exempel att göra väggmålningar med antidrogbudskap på väl synliga platser i städerna. ”Drogfria ambassadörer” i Kanada har engagerat ämbetsmän och kändisar i städerna i sina ansträngningar att hålla sina medmänniskor borta från droger. I Sydafrika deltar lärare i kampanjen och tusentals ”Drogfria ordningsmän” deltar varje vecka i aktiviteter som innefattar uppsatser och föreläsningar om drogproblemet och dess lösningar. I Spanien har man bildat ett fotbollslag som verkar för att hålla idrottsvärlden drogfri.

Grupper av frivilliga inom kyrkan, tillsammans med kända personer i Italien, organiserar regelbundet kampanjer i städerna för att samla ihop och på ett säkert sätt kassera använda kanyler, som kastats i offentliga parker av missbrukare och som kan utgöra en dödlig risk. Rom, Verona, Padova, Turin, Brescia, Pordenone, Novara, Monza, Florens och Milano har alla dragit nytta av sådana uppstädningskampanjer. Tjänstemän i många av dessa städer stödjer denna viktiga service till allmänheten genom att ställa utrustning till förfogande för att samla in och kassera de använda kanylerna.

Scientologers ihärdighet när det att bekämpa drogmissbruk har fått stor uppskattning. Många städer i hela världen har lovordat kyrkan för dess arbete mot droger. Från Perth till Adelaide i Australien, från Madrid till Stockholm och Milano, från Kapstaden till Pretoria i Sydafrika, i mer än fyrtio städer i USA och femtio i Kanada har städernas styrelser erkänt värdet av scientologers arbete på detta område. Det är faktiskt så, att varhelst man finner en Scientologi-kyrka, där finner man också scientologer som arbetar gemensamt för att hålla ungdomar och vuxna borta från droger.


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.