Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Hemlig plan avslöjad
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |  

Scientologi - En Modern Religions Teologi och UtövningScientologi – En Modern Religions Teologi och Utövning är en ny bok som fullständigt förklarar Scientologi-religionens doktriner och de aktiviteter som dess anhängare ägnar sig åt. För att sätta in Scientologins religiösa principer i ett sammanhang börjar boken med en analys och förklaring av vad religion egentligen är. Den ger en officiell, fungerande och fullständig definition.

Boken ger en detaljerad beskrivning av alla grundläggande aspekter på Scientologi; kyrkans ecklesiastiska struktur, dess tjänster och ceremonier och de många aktiviteter i samhället som kyrkan sponsrar internationellt.

Boken mötte stor efterfrågan så fort den kom ut. Den håller på att bli mycket använd som textbok vid religionsundervisning.


SÖNDAGS BETRAKTELSE


Besökare är välkomna att ta del av Scientologi-kyrkans Söndagsbetraktelse i Stockholm, Göteborg och Malmö varje söndag klockan 18.05.

Adresser och telefonnummer på baksidan av tidningen


Scientologi - En Modern Religions Teologi och Utövning”Scientologi har gett mig förmågan att uppnå mina mål.”

Vad är Scientologi? För att kunna besvara allmänhetens växande krav på information om scientologi har kyrkan under det senaste årtiondet gjort stora ansträngningar för att göra informationen om religionen brett tillgänglig genom böcker, filmer, broschyrer, föredrag och informationskampanjer. För de svenska läsare som är intresserade av att själva ta reda på vad scientologi är finns nu svaren i en mycket omfattande och saklig informationskälla i detta ämne, nämligen en bok med den passande titeln ”VAD ÄR SCIENTOLOGI?”. Vi har publicerat olika kapitel ur boken i vissa nummer av FREEDOM. I detta nummer publicerar vi ett utdrag ur kapitel 27 som handlar om Scientologikyrkans aktiviteter för att åstadkomma förbättringar i samhället och världen. Först beskrivs kyrkans anti-drogkampanjer. I därefter följande nummer av FREEDOM kommer fler utdrag ur boken att publiceras. Avsikten är att ge våra läsare svar på sina frågor om Scientologi.”

Extra exemplar finns tillgängliga för religionsledare, regeringsföreträdare och mediarepresentanter. Skriv till adressen som finns på sista sidan av FREEDOM.


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.