Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Förhindra en drogkatastrof i Sverige
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

FÖRHINDRA EN DROGKATASTROF I SVERIGE

I takt med det växande missbruket av “legalt” amfetamin har handeln på svarta börsen och brottsligheten ökat i flera länder. Frågan är om Sverige kan undvika samma öde?På tidningarnas nyhetssidor talar man om den senaste vågen av illegala droger som blir mer och mer lättåtkomliga för allt yngre människor till allt lägre priser. Ett par av rubrikerna lyder: ”Mer och mer Ecstasy och amfetamin kommer till Sverige” och ”Priset på amfetamin sjunker”.

Detta är ingen isolerad företeelse som förekommer enbart i Sverige. FN:s kontor ”Drug Control and Crime Prevention” rapporterade i januari 2001 att drogvanorna i världen håller på att förändras. Man håller på att övergå till allt mer syntetiska droger - särskilt amfetamintyper av stimulanter (ATS) och ecstasy - och trafiken med ATS växer snabbare än när det gäller någon annan drog under det senaste årtiondet.

Det är bevisligen så att det ökade ”legala” bruket av amfetamin ligger bakom denna upptrappning av svartabörshandeln med droger.

Problemet börjar med överförbrukning av sådana droger som distribueras på den legala marknaden. I februari varnade INCB (International Drog Control Board) för överkonsumtion av utskrivna sinnesförändrande droger, bland annat amfetamin. Det befanns att inte mindre än 70% av alla långtidsförskrivningar var omotiverade. INCB fann att reglerna för förskrivning var alltför vaga, marknadsföringen aggressiv och att det förekom många fall av oetiskt handlande i samband med förskrivningar. Man uppmanade myndigheter, hälsovårdsexperter, läkemedelsföretag och konsumenter att uppföra sig mer ansvarsfullt och etiskt och meddelade att receptförskrivningen måste bli mer måttlig och förnuftig.

Huvudproblemet är den kraftigt tilltagande förskrivningen av amfetamin till barn allt längre ned åldrarna. Redan i mars 1999 gick INCB ut med en varning och påpekade att användningen av dessa droger på barn som påstods ha ADHD hade ökat dramatiskt med 100% i drygt 50 länder.” Styrelsen anmärkte också att ett allt större antal tonåringar och vuxna får droger av typ amfetamin.

SVARTABÖRSHANDELN ÖKAR

Samhället börjar känna av effekterna av ”receptkulturen”, bl.a. genom ökad brottslighet relaterad till amfetaminmissbruk.

FREEDOM upptäckte att denna typ av fakta blir förtigna i Sverige. Orsaken till detta hysch-hysch är den amfetaminorienterade grupp psykiatriker som i hemlighet - tillsammans med Socialstyrelsen - planerar att dramatiskt öka förskrivningen av amfetamin till både barn som vuxna. (se artikeln om amfetamin sid ..)

Problemet ligger inte bara hos Socialstyrelsen. Södermanlands Läns Landsting svarade nyligen på en motion från Miljöpartiet, som lade fram ett dokument om alternativa behandlingar med näring till påstådda ADHD-barn och i sitt svar skrev Landstinget att ”amfetaminbehandling” kan leda till minskat drogmissbruk och minskad kriminalitet.

Med stöd av bevis från andra länder där det legala amfetaminbruket har ökat vet vi att detta inte stämmer. I kölvattnet av det ”legala” amfetaminet i USA - där miljontals barn tilldelas dessa droger - finns det skrämmande nog även en växande svartabörshandel. FREEDOM fann bl.a. följande fakta: (USA): Senatens Utbildnings- och arbetsmarknadskommitte höll i maj 2000 förhör om illegalt bruk av den typ av amfetamin som i allmänhet föreskrivs till barn, dvs. Ritalina. Enligt vittnesmål tar i dag en av fem collegestuderande Ritalina för att ”koppla av”. Kommitténs ordförande, senator William Coodling, sade till pressen att ”Ritalina utgör det kanske största drogproblemet i landet”.

Socialdepartementet visade inget intresse för att understödja alternativa lösningar men anslog istället 6.5 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden till psykiatrikern Christopher Gillberg för hans amfetamin-forskning.

I en enkät som nyligen gjorts med 6 000 elever från den allmänna skolan i staten Massachusetts, sade 13% av gymnasisterna att de hade använt Ritalina, utan att själva ha blivit ”ordinerade” det, vid minst ett tillfälle.

DEA (Drug Enforcement Administration) i USA upprättade en förteckning över de mest stulna drogerna i landet och Ritalina hamnade i toppen på listan - ett problem som FREEDOM i USA undersökte och varnade för redan för knappt 15 år sedan. Den medicinska faran med Ritalina är också väl dokumenterad. Varje år under perioden 1995 till 1998 hade, enligt federala siffror, cirka 2 000 akuta intagningar och behandlingar av drogpåverkade patienter, som enligt egen uppgift hade tagit Ritalina, antingen enbart Ritalina eller i kombination med andra droger. Cirka hälften av användarna var under 17 år.

Ordföranden i Senatens Domarkommitté sade till USA TODAY i november 2000 följande: ”I stort sett varje tillgänglig informationskälla bekräftar vad som påstås av DEA, statliga myndigheter, lokal polis och flera tidningar, nämligen att det blir allt vanligare med stölder samt att spridningen och missbruket av Ritalina och liknande droger ökar inom de allmänna skolorna i landet.”Enligt statistiker och rapporter från andra delar av världen där man skriver ut amfetamin är utvecklingen densamma.

I Auckland, Nya Zeeland, rapporterade tidningen Truth i november 2000 att ”ADHD-drogen säljs, byts och sniffas överallt inom landet”. Polisen fruktade att handeln skulle bli allt mer okontrollerad. Chefen för polisens drogpatrull i Auckland sade till Truth att problemet var ”enormt”. En undersökning som gjordes av Dr Steve Baldwin vid Thesside University i England avslöjade vad Glasgow Herald i april 2001 beskrev som ”en förfärande rapport om destruktivt beteende och självstympning bland barn som tar Ritalina”.

Risken är också väldigt stor att barn som använder amfetamin senare börjar missbruka andra droger. Vid en konferens om ADHD som hölls 1998 i USA vid det Nationella Hälsoinstitutet, presenterade Nadine Lambert resultat som visade att utskrivningen av centralstimulerande medel ökade risken för senare missbruk av andra droger, t.ex. kokain.

Det ökande ungdomsvåldet i USA, som har rapporterats om i en serie artiklar under de senaste två åren, har ett nära samband med konsumtionen av föreskrivna sinnesförändrande droger av typ amfetamin o.d. bland ungdom och vuxna. Dessa droger är kända att framkalla aggression och våldsamhet. (se kolumn sid ...om våld/aggression.)

FÖREBYGGANDE VERKSAMHET

”Svenska myndigheter kan lära sig av dessa länders erfarenheter för att inte upprepa misstagen”, säger Gullevi Almgren som representerar Scientologi-kyrkans kampanj ‘Säg nej till droger, säg ja till livet’. Ett av kampanjens syften har varit att göra allmänheten medveten om faran med att ge amfetamin till barn. Det ges som godis för att råda bot på tillstånd som varken kliniskt eller vetenskapligt har bevisats existera. (Se sidokolumnen ATT BORTBEVISA ADHD sid-...)

Att förebygga brott och missbruk betyder i Sverige att skapa en ”förnuftig förskrivningskultur” (som INCB refererar till) och att på bred front gå ut och informera om farorna med stimulanter av typ amfetamin.

”Begreppet ‘Speed kills’ var en truism på 60-talet”, säger Gullevi Almgren, ”men de som profiterar på dessa droger kommer givetvis inte att tala om för allmänheten vad det är de egentligen får. För att förebygga en sådan katastrof motsvarande den som håller på att ske i USA och andra länder, måste hälsomyndigheterna i Sverige få alla fakta”. Drogutbildningen börjar i toppen.

Det finns bevis för att de psykiatriker som förespråkar amfetamin förvillar, gör grova nedvärderingar och rent av förfalskar information om sedan länge kända risker med droger genom påståenden om uppnådda ”resultat” och genom uppmaningar om ”moraliskt ansvar” och påståenden om att allmänheten inte får ”undanhållas” tillgången till droger.

Alla argument som framförs och de motsägelser som psykiatrikerna gör sig skyldiga till då de framlägger ”fakta” om dessa droger skapar förvirring bland allmänheten som vanligtvis har stor respekt för vetenskapen. ”Neddrogningen av barn handlar inte om vetenskap”, säger Gullevi Almgren. ”Det handlar om stora pengar för den psykiatriska industrin - profit och inte bot.”

ALLA FAKTA

Det finns drogfria alternativa lösningar på barns uppförande- och inlärningsproblem. Denna information undertrycks dock aktivt genom den falska amfetaminpropagandan - något som tydligt framgick av Landstingets svar på Miljöpartiets motion om undersökning av alternativa lösningar.

Enligt uppgift som FREEDOM har fått, har Socialdepartementet, som inte heller visat något intresse av att undersöka alternativa lösningar, istället anslagit 6,5 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden till psykiatrikern Christopher Gillberg - som ledde Socialstyrelsens pro-amfetaminpanel - för att utveckla sin amfetaminforskning.

International Narcotics Board sammanfattade problemet i ett pressmeddelande i anslutning till sin årliga rapport där de varnade för den oförnuftiga ”förskrivningskulturen”.

”Styrelsen är särskilt oroad över att man prioriterar snabba och kortsiktiga lösningar som innebär kostnadsbesparingar och ofta negligerar mer långsiktiga negativa effekter.”

Det återstår att se om Sveriges hälsomyndigheter är villiga att lyssna till fakta och om de kommer att agera.

Styrelsen konstaterade vidare: ”Det är alarmerande att det - enligt flera enkäter som citeras av styrelsen - finns ett stort antal patienter som på grund av social stress behandlats med sinnesförändrande droger utan att ha diagnosticerats för någon konstaterad mental eller fysisk åkomma.”


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.