Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Förhindra en drogkatastrof i Sverige
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

FÖRE DETTA AMFETAMINMISSBRUKARE VARNAR ALLMÄNHETEN

FREEDOM intervjuade 10 före detta missbrukare i Sverige som använt amfetamin. De intervjuade var mellan 14 och 21 år gamla när de började använda droger och är idag mellan 30 och 56 år gamla.Dennis Kostman

Huvudskälet till att de började använda amfetamin var att de var nyfikna och ville befria sig från stress eller andra problem. I stort sett enhälligt rapporterade de att den första effekten av amfetamin var väldigt positiv. De kände att de kunde kommunicera, skapa, arbeta, älska m.m. - och upplevelserna var mer intensiva än tidigare. De kände sig väl till mods, blev ”alerta” och fulla av initiativ. ”Det var som att gå in en ny dimension”, som en av de intervjuade uttryckte det.

Men biverkningarna började snart dyka upp - fler och fler!!

En berättade hur hans tänder började lossna - idag har han löständer. Andra berättade om olika fysiska och mentala effekter, t.ex. förstorat hjärta, viktförlust, smärta, kraftig trötthet, depression, mental störning och allmän oförmåga. Flera började bete sig kriminellt och uppvisa psykotiska symptom.

Roland Lagergren

När vi frågade de intervjuade varför de slutade använda amfetamin sade alla att de ville få ut något annat av livet och att de dåliga effekterna av drogen var mycket större än de ”positiva”.

En berättade: ”Jag upptäckte att det finns andra värden i livet och jag ville ge min son en bättre bild av sin pappa.” Andra sade att de var helt nerbrutna och att kroppen inte längre orkade.

De flesta insåg att de ”positiva” effekterna var av sådan karaktär att man egentligen inte behövde ta till droger för att uppnå dem.

Jan-Erik Liuski

Några sade att det blev viktigt för dem att komma ur beroendet och varna andra så att de inte begick samma misstag och började använda droger. Alla intervjupersoner går idag ut och varnar människor för att börja använda droger.

Detta är det mest positiva och värdefulla resultatet av drogerfarenheten, säger samtliga, dvs. att hjälpa andra att avhålla sig ifrån droger. Vilka är bättre lämpade att informera andra än de som själva har erfarenhet av amfetaminets verkningar?


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.