Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Förhindra en drogkatastrof i Sverige
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

Falsk vetenskapPsykiatriker använder amfetamin till barn som sägs ha uppmärksamhetsproblem - hyperaktivitetsstörningar (ADHD). Samtidigt som 8 till 10 millioner barn internationellt sett ordinerats dessa droger, har aldrig själva tillståndet ADHD vetenskapligt sett kunnat påvisas.

I ett citat ur det slutliga dokumentet från en expertkonferens om ”Uppmärksamhetsproblem - hyperaktivitetsstörningar (ADHD)”, arrangerad av US National Institute of Health (NIH) 1998 sägs: ”Vi har inte ett oberoende, giltigt test för att påvisa ADHD, och det finns inga uppgifter som pekar på att ADHD skulle bero på en störd funktion i hjärnan.”

En senare version av samma dokument var lite mer återhållsamt i sitt ordval, men båda innehåller följande mening: ”Efter flera års klinisk forskning angående ADHD så är vår kunskap om orsaken eller orsakerna till ADHD enbart hypotetisk.”

Bedömningen att en person ”har” ADHD eller DAMP är subjektiv. Den görs utifrån en kontrollista med möjliga ”symptom.”

Symptomen inkluderar dessa: barnet är ofta ouppmärksamt när det gäller detaljer eller begår slarviga misstag i skolarbetet, retas ofta lätt av yttre stimuli, springer ofta runt, klättrar och klänger mer än vad som anses passande för situationen, talar ofta överdrivet mycket.

I årsrapporten från 1999, efterfrågar International Narcotics Control Board att ”alla myndigheter ska använda yttersta försiktighet för att undvika en överdiagnosticering av ADD och alla medicinskt - icke rättfärdigade behandlingar med methylphenidate och andra stimulantia.

De har också bett Världshälsoorganisationen (WHO) att undersöka saken och att bistå med expertis till allmänna hälsoauktoriteter på nationell nivå.”

Rapporten om droger visade även en oro över att den typen av amfetamin som till största delen används på barn, methylphenidate förespråkas aktivt av en föräldraförening som själva erhåller betydande finansiellt understöd från de ledande tillverkarna av preparaten.


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.