Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Förhindra en drogkatastrof i Sverige
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

En fullständig lösning på drogproblemetL. Ron Hubbards Reningsgenomgång används också som ett viktigt steg i Narconons drogrehabiliteringsprogram.

Detta program använder uteslutande L. Ron Hubbards upptäckter och metoder för att neutralisera människors drogberoende. Narconon har 70 drogrehabiliteringscentra fördelade på 30 länder, varav tre i Sverige med Huddinge som största anläggning.

Narconon varken drivs eller leds av någon Scientologi-kyrka men stöds av scientologer världen över.

Alltför ofta fungerar alternativa rehabiliteringsmetoder som en svängdörr. Drogmissbrukaren återvänder om och om igen till sitt gamla liv med alla dess påfrestningar och konflikter och vid första kris återfaller han/hon tillbaka till gamla ”lösningar”. Olyckligtvis är det många som tror att drogmissbruk är obotligt.

Det finns till och med de som förordar ersättningsdroger som t.ex. metadon och ”förebyggande” droger som ges till ungdomar som betraktas som potentiella missbrukare. Som ett alternativ till detta synsätt erbjuder Narconon en unik metod för drogfrihet som också tar upp själva orsaken till att personen började ta droger från första början. Programmet går på djupet - ända ned till själva grundorsaken till individens drogmissbruk.

Enligt statistiska uppgifter har Narcononprogrammet fungerat i 70% av alla fall vilket innebär att mer än 15 000 människor har kommit ifrån sitt drogberoende tack vare detta effektiva program.

 

För mer information, kontakta Narconon Huddinge, tel: 08 710 90 20 eller Narconon Eslöv, tel 0431- 191 70. Du kan också gå in på www.narconon.a.seAvslöjade psykiatriska brott

Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) har gett ut ett antal häften som noggrant ger dokumentation för psykiatriskt orsakade skador, övergrepp, kriminalitet och bedrägeri. Det första i serien ”Att skapa rasism, psykiatriskt förräderi” satte igång en internationell storm mot psykiatri.

Den senaste publikationen ”Förstörda liv - Psykiatriskt förräderi och neddrogning av barn” dokumenterar hur bedrägeriet med ”oro i undervisningen” används för att göda dem som drar nytta av psykiatriska droger - på bekostnad av vårt lands skolbarn.

Med mer än 4 miljoner amerikanska barn svekfullt diagnosticerade såsom ”oroliga” skapar psykiatriker där en generation av missbrukare.

För att få kopior av dessa häften kontakta:
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Johan Enbergs väg 36
171 61 Solna, tel: 08-83 85 18.


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.