Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Förhindra en drogkatastrof i Sverige
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

Lösningar på drogproblemet

Alla samhällen i Europa har ett drogproblem - och problemet växer. I ett samhälle med detta problem påverkas alla områden av livet - familjelivet, skolorna, affärsvärlden, det politiska livet och kulturen i stort.Tjernobyl. På toppen av drogernas destruktiva effekter kommer katastrofer som Tjernobylolyckan, strålningen från testbombningar, miljöförstörelsen från industrier etc.

Det är inte bara gatudrogerna som förstör. De sinnesförändrande medicinska och psykiatriska droger som idag översvämmar samhället genom den biokemiska propaganda som vi utsätts för, är definitivt lika fördärvsbringande.

De piller som prackas på oss mot allt från nedstämdhet till ”för mycket shopping” är lika destruktiva som gatudrogerna.

Man får hålla i minnet att de flesta gatudrogerna ursprungligen var psykiatriska droger, som t.ex. LSD, kokain, flera barbiturater och amfetaminer. Det finns inte någon nämnvärd ”skillnad” mellan gatudroger och legala droger.

Droger är droger, de är gifter och har skadlig verkan på användaren, både mentalt och andligt.

Medicinska droger är ofta nödvändiga för att bota skador eller sjukdomar, men de ger även negativa effekter på individen ur andlig synpunkt.

Till råga på allt finns ett annat hot mot samhället med liknande effekter, nämligen miljöförgiftningen. För bara 100 år sedan använde vi bara salt och is för konservering av mat. Förpackad mat innehåller idag flera artificiella tillsatser.

Miljökatastrofer som t.ex. Tjernobylolyckan, strålningen från testbombningar med kärnvapen, den förstörelse som industrin åstadkommer och flyg- och gatutrafiken kommer på toppen av drogernas destruktiva effekter. På motsvarande sätt som drogerna hämmar de den mentala förmågan och den andliga utvecklingen.

Det var de andliga hindren som ledde L. Ron Hubbard - humanist och grundare av religionen Scientologi - in på forskning efter lösningar på problemet. Han fann att tidigare experimenterande med droger gjorde att människor studerade långsamt och var tröga i sina andliga framsteg.

På 1960-talet gick han ut vitt och brett och varnade allmänheten för droger, långt innan världen vaknat upp inför de sociala problem som drogerna skapar. En av hans viktiga upptäckter visade att droger och andra gifter fastnar i kroppens fettvävnader, stannar där till och med i åratal efter intaget och fortsätter att påverka individen negativt. De orsakar sämre perceptioner, trötthet, förvirrat tänkande och ett antal andra symtom, som gick helt stick i stäv mot den andliga medvetenhet som var målet för Hubbards forskning.

...........................

”Men reningsgenomgången är inte reserverad enbart för medlemmar i Scientologikyrkan”
...........................
Hans lösning på dessa problem är Reningsgenomgången som utvecklades enbart i syfte att hantera den biokemiska barriären mot andlig frihet. Reningsgenomgången är ett omsorgsfullt utarbetat program med motion, vitaminer, näring och bastubad för att driva ut alla drogrester och andra gifter ur kroppen.

Den som genomgår detta program hos Scientologi-kyrkan står under ständig översyn av speciellt utbildad personal. Tiotusentals personer som har gjort programmet rapporterar ökad skärpthet, klarare tankeförmåga, förbättrade perceptioner och rent allmänt bättre humör. De rapporterar också större och snabbare framsteg i sina andliga studier inom Scientologi-religionen.

Totalt har 250 000 människor som har gjort Reningsgenomgången i Scientologi-kyrkans regi befriats från de förslösande och skadliga effekterna av droger. Kyrkans medlemmar runtom i världen är alla 100% drogfria.

Men Reningsgenomgången är inte reserverad enbart för medlemmar i Scientologi-kyrkan. L. Ron Hubbard skrev ned sina forskningsresultat i en bok med titeln ”Klar kropp - klart sinne” (”Clear Body, Clear Mind”). Med hjälp av boken har alla möjlighet att ta del av resultaten.

Hubbards lösning ingår också som en nödvändig del i Narconon-programmet, det internationellt erkända programmet för rehabilitering av drogmissbrukare.

När nyheten om Reningsgenomgången spreds nådde den även det vetenskapliga etablissemanget. De många undersökningar som gjorts under ett tjugotal år har bevisat programmets effektivitet.

Vetenskapsmän och läkare har i årtionden använt Hubbards revolutionerande upptäckter och lösningar och hjälpt människor att övervinna förödande förgiftningssymptom, kärnkraftsolyckor, kemiska utsläpp, eldsläckningsmedel och andra gifter.


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.