Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Förhindra en drogkatastrof i Sverige
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

YTTERLIGARE ETT DOMSLUT SOM TRYGGAR SÄKERHETEN

I ett mål nära relaterat till Panoussis-fallet dömde Jönköpings Tingsrätt riksdagsledamoten Carina Hägg den 27 mars 2001 för uppsåtlig kränkning av upphovsrättsskyddat verk.Carina Hägg valde olyckligtvis att följa i antireligiösas fotspår, vilket bara kan sluta på ett sätt.

I november 1997 tog Carina Hägg opublicerat Scientologi-material, som också var aktuellt i Panoussisfallet, och överlämnade det till Jönköpings stadsbibliotek och kulturförvaltning. Avsikten var att urholka upphovsrätten till det opublicerade religiösa materialet genom att göra det tillgängligt enligt offentlighetsprincipen.

Detta agerande innebar en kränkning av en medborgerlig princip enligt vilken medborgarna har rätt att få tillgång till regeringshandlingar. Avsikten med denna rättighet är dock inte att tjänstemän eller privatpersoner ska kunna använda den mot andra medborgare.

Journalisten Marcus Lindquist kommenterade i Värnamo Nyheter Carina Häggs försvarsargument om att hon önskar öppenhet: ”Öppenhet är inte detsamma som att kontrollera människors privatliv. Att hävda rätten till offentlighet för att kunna sabotera en frivillig sammanslutning är totalitärt. En rättsstat bygger på respekten för den enskilda människan och dennes rätt att göra som hon vill... Öppenheten är till för att granska överheten, inte för att överheten skall kunna granska oss.”

Religious Technology Center (RTC) - den ideella organisation i Kalifornien i USA som äger upphovsrätten till det aktuella materialet - polisanmälde Hägg för att skydda dessa rättigheter.

I det 18 sidor långa domslutet skrev Jönköpings Tingsrätt att Carina Hägg var väl medveten om innebörden av sin handling med avseende på upphovsrätten till materialet och dömde henne att betala 50 dagsböter a 250 kronor samt 2 000 kronor i skadestånd och ytterligare 35 025 kronor för upphovsrättshavarens rättegångskostnader.

”Beslutet är positivt för alla immateriella rättighetsinnehavare i Sverige”, sade Gullevi Almgren, Scientologi-kyrkans informationssekreterare.

”Vi har ingenting emot att Carina Hägg vill granska oss. Hon har alltid varit välkommen att få information från oss, men hon har avvisat direkt kommunikation. Olyckligtvis valde hon att följa i de anti-religiösa extremisternas fotspår, vilket bara kan sluta på ett sätt”.


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.