Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Frihet Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Gå Kontaktstellen SiteMap
 
Home
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Förhindra en drogkatastrof i Sverige
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21  |   22  |   23  |  

BLI HELT REN FRÅN GIFTÄMNEN

Att ge individen livet åter i en förgiftad och drogad värld


Droger och giftämnen genomsyrar våra samhällen. De är ett hinder för människor, inte bara fysiskt, utan också för att de hindrar mentala och andliga framsteg. Humanisten, Scientologins grundare L. Ron Hubbard utarbetade den enda effektiva metoden att helt befria människor från gifternas ödeläggande efterverkningar. Programmet som är känt under namnet Reningsgenomgången utvecklades som ett resultat av L. Ron Hubbards upptäckt att rester av droger och gifter kan upplagras i kroppens fettvävnader. Dessa drogrester kan fortsätta att påverka personen t o m i åratal efter det att personen intagit drogerna. Hundratusentals personer som har gjort Reningsgenomgången säger att de nu kan tänka klarare och lever ett mycket vaket och lyckligt liv som ett resultat av programmet.

Man kan läsa om L. Ron Hubbards upptäckter och få en detaljerad beskrivning av Reningsgenomgången i boken Clear Body, Clear Mind.

För information om var man får tag på boken besök:
www.newerapublications.com
eller skriv till
New Era Publications International ApS.
Store Kongensgade 55
DK 1264 Köpenhamn K Danmark“Scientologi har gett mig förmågan att uppnå mina mål”

Att ge individen livet åter i en förgiftad och drogad värld


Vad är Scientologi?

Vad är Scientologi? För att kunna besvara allmänhetens växande krav på information om scientologi har kyrkan under det senaste årtiondet gjort stora ansträngningar för att göra informationen om religionen brett tillgänglig genom böcker, filmer, broschyrer, föredrag och informationskampanjer. För de svenska läsare som är intresserade av att själva ta reda på vad scientologi är finns nu svaren i en mycket omfattande och saklig informationskälla i detta ämne, nämligen en bok med den passande titeln ”VAD ÄR SCIENTOLOGI?”. Vi har publicerat olika kapitel ur boken i vissa nummer av FREEDOM. I detta nummer publicerar vi ett utdrag ur kapitel 27 som handlar om Scientologi-kyrkans aktiviteter för att åstadkomma förbättringar i samhället och världen. Först beskrivs kyrkans anti-drog-kampanjer. I därefter följande nummer av FREEDOM kommer fler utdrag ur boken att publiceras. Avsikten är att ge våra läsare svar på sina frågor om Scientologi.


Föregående Nästa
 
Top
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Undersökning | Relaterade sajter | Boklåda | Hem |
Freedom
© 1999-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. For Trademark Information on Scientology Services.