Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Bevis på faran med droger till barn ignoreras
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

“Ett löfte till världen”

Konsert i Stockholm för Mänskliga
Artisten Eva Järnerud, grundare och ordförande i Svenska Föreningen för Mänskliga rättigheter, organiserade “A Promise to the World” en speciell konsert för Mänskliga Rättigheter som hölls i Stockholm i april i år för att öka medvenheten om vad som stadgas i FN:s Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna.

Mänskliga rättigheter är ett ofta förekommande tema i mediarapportering idag. En tid begränsade sig diskussionen till nationer som Kina, Turkiet och Afganistan. På senare tid har mänskliga rättigheter även blivit ett centralt tema i demokratiska länder i Europa - gällande allt ifrån immigranter till behandlingen av minoritetsreligioner.

De flesta människor kan räkna upp mänskliga rättigheter, sådana som yttrande-, religions- och föreningsfriheten. Men sådana instrument för mänskliga rättigheter som den Europeiska Konventionen för Mänskliga Rättigheter och FN:s Deklaration för Mänskliga Rättigheter erbjuder betydligt mycket mera skydd än de ovannämnda.

Den svenska konstnärinnan Eva Järnerud, en av grundarna av och ordförande i Sverige för Föreningen för Mänskliga Rättigheter och Tolerans upplever att om fler människor förstod sina egna grundläggande mänskliga rättigheter skulle de visa mera respekt och tolerans mot andra. Därför organiserade Eva “ETT LÖFTE TILL MÄNSKLIGHETEN”, en konsert, som hölls i Stockholm i april i år med syfte att höja medvetenheten om innehållet i FN:s Deklaration för Mänskliga Rättigheter.

“Jag hade under en tid sett urholkningen av mänskliga rättigheter i Europa” säger Eva. “Efter terroristattackerna den 11 september förra året visste jag att jag måste börja göra någonting. Jag bestämde mig för vad det skulle bli när jag var i Paris några veckor senare, och förstod det bigotteri som ligger bakom angreppen mot många olika religioner”.

Vid den tiden offrade Eva frivilligt sin tid till att i Paris dela ut den franska upplagan av FREEDOM, där kallad “Ethique et Liberte” för att få ut budskapet om mänskliga rättigheter. “Jag såg direkt hur många människor det är som inte känner till sina rättigheter. Folk var helt omedvetna om den pågående diskrimineringen av sina landsmän, och när de hörde om den trodde de det knappt.”

“Jag insåg att intolerans kan trivas var som helst där man är ovetande om sina rättigheter, t o m i Sverige, så jag beslöt att göra mycket mera och att använda artister för att höja medvetenheten och utbilda människor.”

När Eva återvände till Stockholm organiserade hon en konsert och drog artister, även från andra delar av Europa, till Stockholm. Konsertens syfte och budskap mötte brett gensvar. Över 300 människor fyllde Grünewaldsalen i Konserthuset för “ETT LÖFTE TILL MÄNSKLIGHETEN” vilket betydde ett deltagande av 14 artister och grupper, bland dem en barnkör.

Eva Järnerud understryker vikten av att hjälpa barn att förstå sina grundläggande rättigheter och att uppmana dem att delta i arbetet för de mänskliga rättigheterna.

“Om världens barn i en eller två generationer studerade och förstod FN:s Deklaration för Mänskliga Rättigheter och sedan införlivade dem i sina liv, så kan du föreställa dig hur världen slutligen skulle bli bättre” säger hon.

Den förste talaren vid konserten var Irving Sarnoff, grundare och ledare för föreningen “Friends of the United Nations”, som beskrev betydelsen av att skydda Deklarationen.

“Friends of the United Nations”, en fristående organisation, har agerat i många länder i världen för att höja medvetenheten om Deklarationen och för att hjälpa FN att få sina artiklar spridda.

En annan talare var Bashy Quraishy, president för European Network Against Racism i Bryssel. Han talade till publiken om behovet av lika rättigheter - grunden för själva demokratin.

Efter varje musiknummer lästes artiklar ur FN:s Deklaration för Mänskliga Rättigheter upp från scenen.

Genom att läsa upp och klargöra varje punkt fick man lyssnarna att själva bli värdefulla förespråkare för tolerans och fred.

“Med varje aktivitet som den här hjälper vi till att undanröja en del av den bristande kunskapen om de mänskliga rättigheterna. Folk i alla åldrar måste lära sig förstå de grundläggande friheter som FN:s deklaration innebär - friheter som gäller alla människor. Enbart så kan vi börja se respekt för mänskliga rättigheter överallt” avslutar Eva Järnerud, som har planerat ett antal liknande projekt för framtiden. “Jag drivs av en önskan att utnyttja konsten för att rehabilitera de mänskliga rättigheterna och den frihet som finns i dem”, säger hon.


Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 2002-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation