Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Bevis på faran med droger till barn ignoreras
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

Lär dig om och skydda dina religiösa rättigheter

Denna publikation ger förståelig information om de viktigaste mänskliga rättigheterna. 

Ett häfte som ger begriplig information om de viktigaste mänskliga rättigheterna i tretton europeiska länder. Den grundläggande utgångspunkten när det gäller mänskliga rättigheter är att varje individ är en moralisk och rationell individ som har vissa omistliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna är baserade på principen om respekt för individen och hans trossatser.

Åtgärder och lagar som skyddar minoriteter och ger dem en betydelsefull röst är viktiga för en sann demokrati.

Religionsfriheten: En vägledning för att skydda dina mänskliga rättigheter i Europa är ett nytt häfte som har getts ut som en gåva till allmänheten från Scientologi-kyrkan i samarbete med religiösa- och människorättsgrupper.

Det innehåller en beskrivning av de grundläggande rättigheterna som garanteras av regeringar över hela Europa samt den standard angående internationella mänskliga rättigheter som var och en av sedda länder har åtagit sig att uppehålla.

Vägledning ges till dem som upplever att deras rättigheter har missbrukats och dessutom finns en uppräkning av människorättsorganisationer med rättshjälp som ger stöd.

Häftet är tillgängligt på nio språk. Kopior kan erhållas från kyrkans informationsavdelning.


Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 2002-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation