Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Bevis på faran med droger till barn ignoreras
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

Vad är Scientologi? 

Vad är Scientologi? För att kunna besvara allmänhetens växande krav på information om scientologi har kyrkan under det senaste årtiondet gjort stora ansträngningar för att göra informationen om religionen brett tillgänglig genom böcker, filmer, broschyrer, föredrag och informationskampanjer. För de svenska läsare som är intresserade av att själva ta reda på vad scientologi är finns nu svaren i en mycket omfattande och saklig informationskälla i detta ämne, nämligen en bok med den passande titeln “VAD ÄR SCIENTOLOGI?”. Vi har publicerat olika kapitel ur boken i vissa nummer av FREEDOM. I detta nummer publicerar vi ett utdrag ur kapitel 20 som handlar om Scientologi-kyrkans aktiviteter för att åstadkomma förbättringar i samhället och världen. Först beskrivs kyrkans anti-drog-kampanjer. I därefter följande nummer av FREEDOM kommer fler utdrag ur boken att publiceras. Avsikten är att ge våra läsare svar på sina frågor om Scientologi.

Extra exemplar finns tillgängliga för religionsledare, regeringsföreträdare och mediarepresentanter. Skriv till adressen som finns på sista sidan av FREEDOM.

Var med på Scientologi Söndags Betraktelse


Besökare är välkomna att ta del av Scientologi-kyrkans Söndagsbetraktelse i Stockholm, Göteborg och Malmö varje söndag klockan 11.00

Adresser och telefonnummer på baksidan av tidningen


Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 2002-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation