Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Bevis på faran med droger till barn ignoreras
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

Försök att behandla andra på samma sätt som du skulle vilja bli behandlad av L. RON HUBBARD


Vägen till lycka är en vägledning till ett bättre liv baserad på sunt förnuft. Ett vittnesbörd om den tanke han hade om människans godhet, oavsett trostillhörighet, skrev L.Ron Hubbard dessa moralregler att användas av vuxna och barn av alla trostillhörigheter. Samlingen innehåller 21 regler för ett framgångsrikt liv i en modern värld. Följande, regel 20, är inkluderad här; övriga kommer att publiceras i kommande nummer av Freedom. För ytterligare information om Vägen till Lycka, se nedan.

Bli inte förvånad om någon verkar ta illa upp när han eller hon blir tillsagd att “vara god”. Men oviljan kanske inte alls uppstår vid tanken på att “vara god”. Den kan bero på att personen i själva verken har missförstått vad detta betyder.

Man kan stöta på en mängd motstridande uppfattningar och avsevärd förvirring angående vad “gott uppförande” egentligen är. Man fattade kanske aldrig - även om ens lärare gjorde det - varför man fick det betyg man fick i “uppförande”. Man kanske till och med har givits eller själv antagit felaktiga föreställningar om det: “Barn ska ses men inte höras” eller “Att vara god innebär att vara passiv”.

Det finns emellertid ett sätt att reda ut alltihop till ens fulla belåtenhet.

I alla tider och på de flesta platser har människan beundrat och ärat vissa värden.

De kallas dygder. De har tillskrivits visa män, heliga män, helgon och gudar.

De har utgjort skillnaden mellan en barbar och en civilicerad människa, skillnaden mellan kaos och ett anständigt samhälle.

Man behöver inte absolut ha tillåtelse från högre makter eller ägna sig åt ett tröttsamt sökande genom filosofernas tjocka luntor, för att upptäcka vad “godhet” innebär. Man kan finna svaret hos sig själv.

Nästan vem som helst kan komma fram till det.

Om man tänker igenom hur man skulle vilja bli behandlad av andra, skulle man komma fram till vilka de mänskliga dygderna är. Tänk bara efter hur du skulle vilja att människor behandlade dig.

Först och främst skulle du förmodligen vilja bli rättvist behandlad - du skulle inte vilja att folk ljög om dig eller att de i hårda ordalag eller på falska grunder fördömde dig, eller hur?

Du skulle troligtvis vilja att dina vänner och följeslagare var lojala; du skulle inte vilja att de svek dig. Du vill nog bli renhårigt behandlad, inte förd bakom ljuset eller manipulerad. Du skulle föredra att folk var opartiska i sitt uppträdande mot dig. Du vill gärna att de är ärliga mot dig och inte lurar dig, inte sant?

Kanske önskar du bli humant och inte grymt behandlad.

Eventuellt vill du att människor tar hänsyn till dina rättigheter och känslor.

När du känner dig nere, vill du kanske att andra visar medkänsla. Du skulle antagligen önska att andra visade självbehärskning, istället för att skälla ut dig. Inte sant?

Om du hade några fel eller brister, eller om du begick ett misstag, skulle du kanske vilja att människor var toleranta, inte kritiska. Du skulle nog föredra att människor var förlåtande, istället för att bara inrikta sig på klander och bestraffning. Stämmer det?

Kanske du skulle vilja att människor var godhjärtade och hjälpsamma mot dig, inte småaktiga eller snåla.

Förmodligen är det din önskan att andra ska tro på dig och inte tvivla på dig i alla lägen.

Du föredrar antagligen att bli respekterad framför att bli förolämpad.

Möjligen önskar du att andra ska vara hövliga mot dig och att de även ska behandla dig med värdighet.

Stämmer inte det?

L. Ron Hubbard


Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 2002-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation