Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968 Freedom Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968
Sök Kontakt Site-karta
 
Hem
Vad är nytt?
Amerikanska utgåvor
Internationella utgåvor
Videos
Besläktade sidor
Din vy
Prenumerera Scientologi-kyrkans officiella organ sedan 1968

Bevis på faran med droger till barn ignoreras
 
Sida    1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |  

Övergrepp mot mänskliga rättigheter

Informationschef för Scientologi-kyrkan i StockholmAv Gullevi Almgren

Ber du någon, vem som helst, att nämna vår tids mest brännande människorättsfrågor så får du en hel lista som svar - från tredje världens emigranters mödor att finna asyl i europeiska länder till de unga kvinnor som säljs från Asien till sexhandelns undre värld.

I vårt relativt trygga och stabila liv i Sverige, internationellt sett känt som ett värn för mänskliga rättigheter, upplever vi sällan att människor i någon del av vårt eget samhälle nekas sina mest fundamentala rättigheter - eller rent av nekas sin framtid.

Men det händer. Och det är tusentals personer det handlar om. Anledningen till att man hör så lite om dem är att de inte har någon offentlig röst.

........................

Miljontals skolbarn har dömts att ta droger - droger som bevisligen ger hjärnskador och andra skador
........................
Det rör sig om ungefär 2 500 svenska barn - pojkar och flickor som man ser i stadsdelens skola, på gatan, i kvarteret, och en del är inte mer än tre, fyra år.

De nekas systematiskt en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, - rätten till sitt eget tänkande och samvete.

Idag ges tusentals skolbarn i Sverige starka, personlighetsförändrande och beroendeframkallande droger. Detta har FREEDOM tagit upp i serien om barn-amfetamin- frågan. De psykiatriker som förordar denna droganvändning planerar att öka antalet förskrivningar fem gånger. Detta trots tydliga bevis på att drogerna orsakar kroppslig och själslig skada.

Psykiatrikerna rättfärdigar droganvändningen med sin teori om så kallade störningar, vilkas existens aldrig vetenskapligt bevisats. Sanningen är den att psykiatrikerna och deras drogtillverkare har arbetat baklänges: De marknadsför dessa “störningar” för att få fler klienter som de kan sälja mera droger till.

De vet hur de ska manipulera föräldrarnas naturliga omsorg om sina barn, och övertygar dem om att lille Niklas eller Anna kommer att misslyckas i skolan och bli socialt handikappade om inte den “kemiska obalansen i deras hjärna” korrigeras med “medicin”. Föräldrar slits mellan skuldkänslan från drogandet och skuldkänslan av sitt misslyckande med att göra allt i sin makt för att hjälpa sitt barn. Beslutet följer “auktoriteten” - psykiatrikern eller doktorn. Och efter hand som fler och fler barn ges droger blir det “normalt” och skuldkänslan avtar. Och för ett visst antal vuxna är en mental störning hos barnet lättare att svälja än insikten om eventuella brister som förälder, lärare eller doktor.

På det sättet har miljontals skolbarn (enbart i USA mellan 8 och 10 miljoner) dömts till droger som förändrar deras nervsystem och deras personlighet - droger som bevisats medföra hjärnskador och andra men.

Och den psykiatriska industrin försvarar hett sitt lukrativa imperium med att undertrycka alla bevis på farorna med dessa droger, och alla bevis på bedrägeri mot föräldrar och lärare.

För att inte tala om bedrägeriet mot barnen. De berövas sina mänskliga rättigheter innan de ens vet att de har dem - rätten till ett drogfritt liv och rätten att inte skadas fysiskt och psykiskt.

I vår ledande artikel avslöjas ytterligare bevis på detta brott mot barns mänskliga rättigheter rullas upp här i Sverige och i andra delar av världen.

FREEDOM innehåller också andra nyheter med mänskliga rättigheter i fokus samt samhällssituationen i Sverige och andra länder.

Du är som alltid välkommen med kommentarer och synpunkter.

Vi skickar tidningen till en allt bredare läsekrets. Du som vill ha tidningen även i fortsättningen är välkommen att kontakta oss så ordnar vi det.


Föregående Nästa
 
Överst på sidan
 
Föregående | Ordlista | Innehåll | Nästa |
| Din vy | Besläktade sidor | Boklåda | Hem |
Freedom
© 2002-2008 Church of Scientology International. Alla rättigheter förbehållna. För varumärkesinformation